Διαδικασία : 2008/2542(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0235/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0235/2008

Συζήτηση :

PV 18/06/2008 - 13
CRE 18/06/2008 - 13

Ψηφοφορία :

PV 19/06/2008 - 5.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0309

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 115kWORD 65k
15.5.2008
PE401.568v01-00
 
B6‑0235/2008
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Adam Bielan, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Ģirts Valdis Kristovskis
εξ ονόματος της Ομάδας UEN
σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας 
B6‑0235/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών αφενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου, που ετέθη σε ισχύ το 1997 και έληξε το 2007,

-  έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις για μια νέα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας,

-  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες και τα πέντε πρωτόκολλά της,

-  έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

-  έχοντας υπόψη τις πολλές έγκυρες αναφορές από ρωσικές και διεθνείς ΜΚΟ σχετικά με τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία,

-  έχοντας υπόψη την από 10 Ιανουαρίου 2007 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Μια Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη" (COM(2007)0001),

-  έχοντας υπόψη το από 23 Μαρτίου 2006 ψήφισμά του για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

-  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Ρωσία, και ειδικότερα

   -το από 23 Μαΐου 2007 ψήφισμά του για την Εσθονία,
   -το από 26 Απριλίου 2007 ψήφισμά του για τη Ρωσία,
   -το από 13 Δεκεμβρίου 2006 ψήφισμά του για τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 24ης Νοεμβρίου 2006 στο Ελσίνκι,
   -το από 25 Οκτωβρίου 2006 ψήφισμά του για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας μετά τη δολοφονία της Ρωσίδας δημοσιογράφου Άννα Πολιτόφσκαγια,
   -το από 15 Ιουνίου 2006 ψήφισμά του για τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 25ης Μαΐου 2006 στο Σότσι,
   -το από 19 Ιανουαρίου 2006 ψήφισμά του για την Τσετσενία μετά τις εκλογές και για την κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία,
   -το από 15 Δεκεμβρίου 2005 ψήφισμά του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία και για τη νέα νομοθεσία περί ΜΚΟ,
   -και την από 26 Μαΐου 2005 έκθεσή του για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επανειλημμένα έχει τονίσει την δέσμευσή της για τη σύναψη μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τη Ρωσία βασισμένη στις δημοκρατικές αξίες,

Β.  εκτιμώντας ότι η ενισχυμένη συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας έχουν κεντρική σημασία για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία ολόκληρης της Ευρώπης· εκτιμώντας ότι οι αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας θα πρέπει να στηρίζονται στην πολιτική, οικονομική και ενεργειακή συνεργασία με σεβασμό του κράτους δικαίου, των δημοκρατικών αρχών και διαδικασιών και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει δεσμευθεί συνεπώς υπέρ των αξιών, των σκοπών και των δεσμεύσεων αυτού του οργανισμού, όπως καθορίζονται στο Καταστατικό του και στις Συμβάσεις, και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προαγωγή της δημοκρατίας και την εδραίωση της δημοκρατικής σταθερότητας στην Ευρώπη,

Δ.  εκτιμώντας ότι η δημοκρατία έχει εξασθενήσει στη Ρωσία, ιδιαίτερα με την υπαγωγή όλων των μεγάλων τηλεοπτικών και των περισσότερων ραδιοφωνικών σταθμών στον κυβερνητικό έλεγχο, με την επέκταση της αυτολογοκρισίας στον γραπτό Τύπο, με τους νέους περιορισμούς στο δικαίωμα οργάνωσης δημοσίων διαδηλώσεων και με την επιδείνωση του κλίματος για τις ΜΚΟ,

Ε.  εκτιμώντας ότι η κατάσταση στις Γεωργιανές περιφέρειες της Αμπχαζίας και της Νοτίου Οσετίας επιδεινώνεται ως αποτέλεσμα των μέτρων που πρόσφατα έλαβε η Ρωσική Ομοσπονδία,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Απριλίου ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανέθεσε στη Ρωσική Κυβέρνηση να ξεκινήσει απευθείας συνεργασία με τους εκπροσώπους των Περιφερειών της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι (Νότιος Οσετία), και εκτιμώντας ότι η απόφαση αυτή υπονομεύει τη διεθνώς ανεγνωρισμένη ακεραιότητα της Γεωργίας,

Ζ.  εκτιμώντας ότι η Ρωσική Ομοσπονδία αύξησε μονομερώς τον αριθμό των ειρηνευτικών στρατευμάτων στην Αμπχαζία της Γεωργίας, χωρίς να επιδιώξει την προηγούμενη έγκριση και συγκατάθεση της Γεωργιανής Κυβέρνησης,

Η.  εκτιμώντας ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για την Ευρώπη και ένα από τα βασικότερα πεδία συνεργασίας με τη Ρωσία,

Θ.  εκτιμώντας ότι έχει σημασία να μιλάει η ΕΕ με μια φωνή, να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να εμφανίζει ενότητα στις σχέσεις της με τη Ρωσική Ομοσπονδία,

1.  επανεπιβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι η Ρωσία παραμένει ένας σημαντικός εταίρος για μια ρεαλιστική συνεργασία, με τον οποίο η ΕΕ μοιράζεται όχι μόνο οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα, αλλά και το στόχο μιας στενότερης συνεργασίας στη διεθνή σκηνή καθώς και στην περιοχή της κοινής γειτονίας· χαιρετίζει τη δέσμευση που ανέλαβε ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Ρωσίας ότι θα εγγυηθεί το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία, και εκφράζει την ελπίδα ότι ο κ. Μεντβιέντεφ θα δώσει την προτεραιότητα στην εμβάθυνση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

2.  τονίζει τη σημασία της ενότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στις σχέσεις τους με τη Ρωσία και τονίζει ότι η κοινή πολιτική της ΕΕ και οι διμερείς σχέσεις των κρατών μελών με τη Ρωσία πρέπει να διέπονται από κοινώς αποδεκτές αρχές·

3.  τονίζει για άλλη μια φορά ότι η τρέχουσα κατάσταση στη Ρωσία παραμένει αιτία σοβαρής ανησυχίας σε ό,τι αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης, σε ό,τι αφορά την κατάσταση των εθνικών μειονοτήτων, την ανεξαρτησία των ΜΚΟ και τα δικαιώματα της κοινωνίας των πολιτών και των μεμονωμένων ατόμων· θεωρεί συνεπώς λυπηρό το ότι ο διάλογος ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν απέφερε καμία πρόοδο σε αυτά τα πεδία και καλεί τη Ρωσική Κυβέρνηση να βοηθήσει στην εντατικοποίηση αυτών των διαβουλεύσεων ως σημαντικό κεφάλαιο της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ρωσίας·

4.  εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες αναφορές από ρωσικές και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων και την εφαρμογή απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης στις φυλακές, στα αστυνομικά τμήματα, και στα μυστικά κέντρα κράτησης στην Τσετσενία· καταδικάζει απερίφραστα αυτές τις μεθόδους και καλεί τις Ρωσικές Αρχές να μεριμνήσουν ώστε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

5.  καλεί τον νεοεκλεγέντα Ρώσο Πρόεδρο να επανεξετάσει τη μεταχείριση που επιφυλάσσεται σε φυλακισμένες δημόσιες προσωπικότητες (μεταξύ των οποίων οι Μιχαήλ Χοντορκόφσκι και Πλατόν Λέμπεντεφ), των οποίων η φυλάκιση κρίθηκε από τους περισσότερους παρατηρητές ότι είχε πολιτικά κίνητρα· τονίζει ότι τούτο θα ενίσχυε την αξιοπιστία των Ρωσικών Αρχών και θα βελτίωνε μια ακόμη πιο στενή εταιρική σχέση μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  καλεί τη Ρωσία να θυμηθεί τις νομικές υποχρεώσεις που ανέλαβε καθιστάμενη μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1996 και να τις εκπληρώσει·

7.  καλεί τη Ρωσία να αποσύρει την υποστήριξή της από τις αποσχιστικές δυνάμεις στη Γεωργία και να προχωρήσει εποικοδομητικά στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων,. ανανεώνοντας ειδικότερα την δέσμευσή της υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Γεωργίας και δημιουργώντας κανονικές σχέσεις με τη Γεωργία, με πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας·

8.  εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για την απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να νομιμοποιήσει τις διμερείς σχέσεις με τις περιφέρειες της Γεωργίας, την Αμπχαζία και το Τσχινβάλι (Νότιο Οσετία)·

9.  καταδικάζει απερίφραστα την υφέρπουσα προσάρτηση εδαφών της Γεωργίας μέσω μεταξύ άλλων της συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων στην Αμπχαζία και της μονομερούς απόφασης της Ρωσικής Ομοσπονδίας να αυξήσει τον αριθμό των λεγόμενων "ειρηνευτικών" στρατευμάτων στην Αμπχαζία της Γεωργίας· καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να αναστείλει και να ακυρώσει τη στρατιωτική ενίσχυση των αποσχιστικών καθεστώτων και να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεση κατά της Γεωργίας·

10.  καλεί την ΕΕ να ξεκινήσει τη μετατροπή των ρωσικών ειρηνευτικών επιχειρήσεων στη Γεωργία σε διεθνή και πολιτική επιχείρηση·

11.  θεωρεί ότι η τρέχουσα πολιτική και οι ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας απέναντι στη Γεωργία υπονομεύουν τη διεθνώς ανεγνωρισμένη κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας και αποδεικνύουν ότι η Ρωσία δεν μπορεί να θεωρηθεί ουδέτερη και αμερόληπτη ειρηνευτική δύναμη στις περιοχές των συγκρούσεων·

12.  καλεί την ΕΕ να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη Ρωσία, ότι θα υπάρξει πολιτικό κόστος στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ εάν η Ρωσία συνεχίσει να περιφρονεί το διεθνές δίκαιο στη Γεωργία·

13.  τονίζει την ανάγκη του να συνεργαστεί η ΕΕ με τη Ρωσία ως βασικό και σημαντικό εταίρο, για την εδραίωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας και για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού, καθώς και για την αντιμετώπιση άλλων ζητημάτων ασφαλείας, όπως είναι οι περιβαλλοντικοί και οι πυρηνικοί κίνδυνοι, τα ναρκωτικά, το λαθρεμπόριο όπλων και ανθρώπων, και το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα στην ευρωπαϊκή γειτονία·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για το ότι τα ρωσικά υπό κρατικό έλεγχο μέσα ενημέρωσης συχνά πραγματοποιούν εκστρατείες δυσφημιστικής προπαγάνδας σε βάρος ορισμένων κρατών μελών, σε μια προσπάθεια να υπονομεύσουν την ενότητα και αλληλεγγύη των κρατών μελών της ΕΕ·

15.  καλεί τη Ρωσία να σταματήσει τις προπαγανδιστικές μεθόδους της και την πολιτική της χειραγώγησης των συμπατριωτών που βρίσκονται σε άλλες χώρες, με σκοπό τη δημιουργία "δικοινοτικών κρατών" σε διάφορες χώρες, όπως π.χ. στη Λετονία και την Εσθονία, που υπήρξαν δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ· θεωρεί λυπηρή την ανανεωμένη επέκταση της Ρωσίας στον πληροφορικό χώρο των πρώην εδαφών της ΕΣΣΔ με σκοπό την επαναδημιουργία μιας "ψηφιακής ΕΣΣΔ"·

16.  τονίζει τη σημασία της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος στη Ρωσία, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την προαγωγή και διευκόλυνση ισότιμων και διαφανών επιχειρηματικών συνθηκών, με τη μείωση της γραφειοκρατίας και με τις αμφίδρομες επενδύσεις· ανησυχεί για την έλλειψη προβλεψιμότητας στην εφαρμογή των κανόνων από τις Αρχές·

17.  τονίζει τη σημασία του ενισχυμένου διαλόγου με τη Ρωσία για ενεργειακά ζητήματα, με σκοπό την κατοχύρωση και της ασφάλειας του εφοδιασμού και της ασφάλειας της ζήτησης, στο πλαίσιο μιας αυξημένης ενεργειακής αλληλεξάρτησης· τονίζει ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να στηρίζεται στις βασικές αρχές του Ενεργειακού Καταστατικού Χάρτη και στην αμοιβαιότητα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις επενδύσεις, στην αγορά και στις υποδομές· θεωρεί λυπηρό επ΄αυτού το ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν έχει ακόμη υπογράψει τον Ενεργειακό Καταστατικό Χάρτη· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την αναγκαία διπλωματική πρωτοβουλία και καλεί την ΕΕ να απευθύνεται με μια ενιαία φωνή προς τη Ρωσία προκειμένου για αυτά τα λεπτά ζητήματα·

18.  εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για τον επιταχυνόμενο ρυθμό επιθέσεων κατά των εθνικών, φυλετικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στη Ρωσία, καταδικάζει τις Ρωσικές Αρχές που αρνήθηκαν να χορηγήσουν ή ακύρωσαν θεωρήσεις διαβατηρίων σε μερικούς Προτεστάντες ιερωμένους και σε πολλούς Ρωμαιοκαθολικούς ιερείς·

19.  καλεί τον νέο Ρώσο Πρόεδρο και την Κυβέρνηση να δημιουργήσουν, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις απαραίτητες συνθήκες για την ταχεία έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια νέα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας· τονίζει για άλλη μια φορά επ΄αυτού ότι το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία·

20.  ζητεί την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις προηγμένες ενεργειακές τεχνολογίες και ενθαρρύνει τις επαφές μεταξύ ευρωπαϊκών και ρωσικών ενεργειακών φορέων, καθώς και τις προσπάθειες που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και για την ανάπτυξη τεχνολογιών που δεν θα εκλύουν διοξείδιο του άνθρακος, τεχνολογίες που προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για συνεργασία, και ειδικά για βιομηχανική συνεργασία, μέσα από την ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών και την ανταλλαγή τεχνολογίας μεταξύ των ρωσικών και των ευρωπαϊκών εταιριών·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου