PREDLOG PRIPOROČILA SVETU
PDF 94kWORD 41k
11.6.2008
PE407.529v01-00
 
B6‑0302/08
v skladu s členom 114(1) Poslovnika,
ki ga predlaga Stavros Lambrinidis
v imenu skupine PSE
o okrepitvi varnosti in temeljnih svoboščin na internetu

Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu o okrepitvi varnosti in temeljnih svoboščin na internetu 
B6‑0302/08

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah in Listine o temeljnih pravicah, zlasti njenih členov o varstvu osebnih podatkov, svobodi izražanja in obveščanja ter spoštovanju zasebnega in družinskega življenja,

–  ob upoštevanju nedavnih pobud za ugotavljanje hudih kaznivih dejanj in terorizma (projekt "Check the web"), nedavnega predloga spremembe okvirnega sklepa Sveta http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=32002F04752002/475/JAI z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu in predloga revizije direktive 2005/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij,

–  ob upoštevanju dela, ki poteka v Svetu Evrope, Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter Organizaciji združenih narodov tako na področju boja proti kriminalu in računalniškemu kriminalu kot na področju varstva temeljnih pravic in svoboščin, tudi na internetu,

–  ob upoštevanju zadnjih sodb evropskih sodišč in nacionalnih ustavnih sodišč s teh področij, zlasti sodbe nemškega ustavnega sodišča (BVerfG), ki priznava jasno pravico do varstva zaupnosti in celovitosti informacijskih sistemov,

–  ob upoštevanju člena 114(1) svojega poslovnika,

A.  ker je internet postal na svetovni ravni bistven instrument za svobodo izražanja in razvoj gospodarskih dejavnosti; ker je pri tem še zlasti pomembno, da boj proti kriminalu ter zlorabi javnih oblasti in zasebnikov ne omejuje možnosti tega instrumenta,

B.  ker je internet zaradi njegove svetovne razsežnosti, hitrega razvoja in tehničnih posebnosti težko uokviriti samo z nacionalnim pravom in ker bi bilo treba – zlasti na mednarodni ravni – sprejeti pobude za varstvo pravic posameznikov, ki zadevajo njihovo varnost, ter ščitijo njihove svoboščine in zasebnost,

1.  daje Svetu naslednja priporočila za vzpostavitev pogojev, ki bodo:

   a)omogočili postopno približevanje nacionalnih zakonodaj znotraj EU glede zahtev, povezanih z varstvom temeljnih pravic na internetu,
   b)okrepili dialog med nacionalnimi in evropskimi zakonodajalci ter med nacionalnimi in evropskimi sodišči,
   c)spodbujali dialog med vsemi udeleženimi stranmi na področju interneta, zlasti njegovih operaterjev in uporabnikov,
   d)spodbujali sklenitev potrebnih mednarodnih sporazumov, tako dvostranskih (zlasti o čezatlantskih odnosih) kot večstranskih (pobude na ravni Sveta Evrope, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter Organizacije združenih narodov);

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu in v vednost Komisiji.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov