Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0309/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0309/2008

ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

16.6.2008

a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette:    Guido Sacconi, Anne Ferreira, a PSE képviselőcsoport nevében,
John Bowis, Robert Sturdy, a PPE képviselőcsoportja nevében,
Jan Mulder, Frédérique Ries, az ALDE képviselőcsoport nevében,
Alessandro Foglietta, az UEN képviselőcsoportja nevében,
Bart Staes, Carl Schlyter, a Verts képviselőcsoport nevében,
Dimitrios Papadimoulis, Adamos Adamou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,
a klórral fertőtlenített csirke engedélyezéséről

Eljárás : 2008/2600(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0309/2008

B6‑0309

Az Európai Parlament állásfoglalása a klórral fertőtlenített csirke engedélyezéséről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

–  tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”),

–  tekintettel a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről szóló, 2003. november 17-i 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

–  tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

–  tekintettel a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelvre,

–  tekintettel a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelvre,

–  tekintettel a biztosok testületének 2008. május 28-i, az engedélyezést javasló határozatára,

–  tekintettel az antimikrobás kezelésre használt négy szernek az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia előfordulására gyakorolt lehetséges hatásairól szóló, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) biológiai veszélyekkel foglalkozó tudományos testülete (BIOHAZ-testület) által 2008. március 6-ián elfogadott értékelésre,

–  tekintettel az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságának 2008. május 28-án az Európai Bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő kérdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Bizottság a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1234/2007/EK rendelet módosítására irányuló javaslata a baromfihúsra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében a baromfihús meghatározásának megváltoztatására irányul, annak érdekében, hogy az antimikrobásan kezelt, emberi fogyasztásra szánt hús forgalmazását engedélyezze,

B.  mivel a baromfi hasított testek felületi fertőzésének eltávolítására használt antimikrobás szerek használatára vonatkozó 853/2004/EK rendelet végrehajtásával kapcsolatos bizottsági rendelettervezet célja az Európai Unióban emberi fogyasztásra szánt baromfi hasított testek kezelésére szolgáló négy antimikrobás szer engedélyezése,

C.  mivel a bizottsági javaslat az Amerikai Egyesült Államok arra vonatkozó kérése nyomán született , hogy engedélyezzék a kémiai vagy antimikrobás szerekkel kezelt baromfihús Euróba Unióba történő behozatalát,

D.  mivel a jelenlegi rendelkezések szerint az Amerikai Egyesült Államok az Európai Unióba már exportálhat baromfihúst, feltéve, hogy a hús nem részesült antimikrobás kezelésben,

E.  mivel az elővigyázatosság alapelve 1992 óta határozottan megjelenik a Szerződésben, és mivel az Európai Közösségek Bírósága számos alkalommal taglalta ezen alapelv tartalmát és hatókörét úgy, mint a Közösség által a környezet- és az egészségvédelem terén folytatott politika egyik alappillérét[1],

F.  mivel a Bizottság elismeri, hogy a négy, engedélyezésre váró szer környezetre és egészségre gyakorolt hatására vonatkozóan hiányoznak a tudományosan megalapozott adatok,

G.  mivel a biztonsági és élelmiszer-higiéniai közösségi normák és szabványok elfogadásának és megerősítésének hosszú folyamata lehetővé tette a meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók által okozott fertőzések számának csökkenését,

H.  mivel az amerikai járványvédelmi központ (CDC) értékelése szerint az antimikrobás szerek USA-ban történő használata nem vezetett a lisztéria-, a szalmonella- és más baktérium-fertőzések csökkenéséhez,

I.  mivel a Bizottság fent említett javaslatát az élelmiszerlánc állandó bizottság 2008. június 2-i ülésén egyetlen egy szavazattal sem támogatták, 316-an szavaztak ellene, 29-en pedig tartózkodtak, egyértelmű és határozott üzenetet fogalmazva meg az EU–Amerikai Egyesült Államok Brdoban (Szlovénia) tartandó csúcsértekezlete számára,

1.  helyteleníti az Európai Bizottság ezirányú javaslatát;

2.  felhívja a Tanácsot, hogy utasítsa el az Európai Bizottság ezen javaslatát;

3.  hangsúlyozza, hogy az emberi fogyasztásra szánt baromfi hasított testek kezelésében felhasznált négy antimikrobás szer engedélyezése komoly fenyegetést jelent a közösségi normákra és szabványokra, valamint csapás lenne a baromfihús-termelőknek az EU területén bekövetkező bakteriális fertőzések csökkentése érdekében kifejtett erőfeszítéseire és kiigazításaira ; hangsúlyozza, hogy ez jelentős és határozott csapásként érné az ágazatot és a szavahihetőséget érintő közösségi politikát is, amely nemzetközi szinten a biztonság és az élelmiszer-higiénia magas szintjére törekszik;

4.  hangsúlyozza az európai baromfitermelők által a közösségi jogszabályoknak megfelelően a kórokozókkal történő fertőződés csökkentése érdekében e téren megvalósított jelentős befektetéseit, amelynek végrehajtására a tápláléklánc egészére vonatkozó megközelítés volt jellemző;

5.  úgy véli, hogy az Európai Unióban a tápláléklánc egészére vonatkozó megközelítés sokkal inkább fenntartható a baromfihúsban megtalálható kórokozók szintjének csökkentésére, mint az élelmiszergyártási lánc végén álló, antimikrobás szerekkel történő fertőtlenítés;

6.  aggodalmának ad hangot, hogy az ilyen baromfihús behozatalának engedélyezése az európai normák gyengüléséhez vezethet;

7.  hangsúlyozza, hogy egy ilyen javaslat nem felel meg az európai polgárok élelmiszerbiztonság és -higiénia iránti elvárásainak, sem pedig a termelés és az elosztás során Európában és Európán kívül magas higiéniai normákat biztosító termelési szerkezettel kapcsolatos követelményeknek ; hangsúlyozza, hogy ez valószínűleg aláásná az európai fogyasztók az Európai Unióban forgalmazott élelmiszerek iránti igen törékeny bizalmát, tekintettel az Európai Unióban az utóbbi években tapasztalt élelmiszer-biztonsági problémákra;

8.  elismeri a fogyasztók védelmét és tájékoztatását szem előtt tartó, megfelelő tudományos tanácsok fontosságát ; úgy véli, hogy a majdan elfogadandó megoldás – bármi is legyen az – nem vezethet a verseny torzulásához;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen ajánlást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak valamint az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságnak (EFSA).