Päätöslauselmaesitys - B6-0340/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0340/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

2.7.2008

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Alexandra Dobolyi
PSE-ryhmän puolesta
Kiinasta: tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympialaisia

Menettely : 2008/2605(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0340/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0340/2008
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0340/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kiinasta: tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympialaisia

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 22. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman luonnonkatastrofista Kiinassa,

–  ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Tiibetin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 antamansa päätöslauselman aiheesta EU:n ja Kiinan huippukokous – EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelu,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon Kiinan lounaisosassa 12. toukokuuta 2008 tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen aiheuttamien tuhojen laajuuden ja että maanjäristyksen uhreja on kymmeniätuhansia etenkin Sichuanin maakunnassa,

B.  ottaa huomioon, että Kiinan hallitus on lähettänyt paikalle poikkeuksellisen määrän pelastusresursseja ja henkilöstöä – muun muassa armeijan osastoja – sekä lääkintähenkilöstöä tuhoalueen asukkaiden auttamiseksi,

C.  ottaa huomioon koko Kiinan kansan ja kansainvälisen yhteisön poikkeuksellisen toiminnan ja yhteisvastuullisuuden maanjäristyksestä kärsineen väestönosan auttamiseksi,

D.  katsoo, että olympialaisten järjestäminen Pekingissä elokuussa 2008 on ainutlaatuinen tilaisuus Kiinassa kahden viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana tapahtuneiden muutosten esiin tuomiseksi,

E.  katsoo, että Pekingin olympialaiset on Kiinalle ja maan viranomaisille ennennäkemätön tilaisuus luoda yhteyksiä muuhun maailmaan ja päinvastoin sekä osoittaa, että se voi pitää kiinni lupauksistaan edistää ja kunnioittaa ihmisoikeuksia,

F.  ottaa huomioon, että Dalai-laman edustajien ja Kiinan viranomaisten yhteydenotot ja keskustelut ovat alkaneet uudestaan maaliskuussa Lhasassa tapahtuneiden väkivaltaisten mielenosoitusten jälkeen,

1.  vahvistaa sitoutumisensa Kiinan alueelliseen koskemattomuuteen ja "yhden Kiinan politiikan" -periaatteen kunnioittamiseen;

2.  panee tyytyväisenä merkille Kiinan viranomaisten ja Taiwanin uuden johtoryhmän välille syntyneen keskinäisen poliittisen yhteisymmärryksen ilmapiirin; panee tyytyväisenä merkille päätöksen luoda suoria lentoyhteyksiä kyseisen saaren ja mantereen välille;

3.  panee tyytyväisenä merkille Dalai-laman edustajien ja Kiinan viranomaisten uudelleen alkaneet yhteydenotot Lhasan maaliskuisten tapahtumien jälkeen; rohkaisee osapuolia lisäämään näitä yhteyksiä, jotta voitaisiin luoda pohja keskinäiselle luottamukselle, joka on edellytys molemmille hyväksyttävän poliittisen ratkaisun löytämiselle;

4.  panee tyytyväisenä merkille, että Kiina ei viivästellyt kansainvälisen yhteisön avun hyväksymisessä Sichuanin alueella maanjäristystä kärsineiden auttamiseksi eikä humanitaaristen avustus- ja pelastusjärjestöjen toiminnan helpottamisessa avun jakamiseksi;

5.  korostaa, että Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja kansainvälisen yhteisön on tärkeää antaa tukea alueen jälleenrakennusvaiheessa;

6.  kehottaa Kiinaa noudattamaan ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia, demokratiaa sekä oikeusvaltion periaatetta koskevia julkisia sitoumuksiaan, jotka se antoi Kansainvälisen Olympiakomitean myöntäessä kisojen järjestämisen Kiinalle;

7.  katsoo, että Kiinan kansa ansaitsee järjestää olympialaiset, ja on vakuuttunut siitä, että niiden järjestäminen Pekingissä on erinomainen tilaisuus Kiinalle ja sen viranomaisille osoittaa maailmalle ne huomattavat muutokset, joita on tehty, ja samalla näyttää toteen Kiinan sitoumus pitää ihmisoikeuksia koskevat lupauksensa; kiinnittää huomiota Kiinan kommunistisen puolueen XVII puoluekokouksen päätelmiin, jotka voivat avata tien poliittiselle uudistukselle kohti demokratiaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja Kansainvälisen olympiakomitean johtokunnalle.