Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0343/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0343/2008

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  2.7.2008

  a B6-0166/2008 és a B6-0167/2008 szóbeli választ igénylő kérdésekhez
  az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján
  előterjesztette: Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Umberto Guidoni, Miguel Portas and Bairbre de Brún
  a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
  az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyok helyzetéről

  Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B6-0343/2008

  Eljárás : 2008/2607(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B6-0343/2008
  Előterjesztett szövegek :
  B6-0343/2008
  Elfogadott szövegek :

  B6‑0343/2008

  Az Európai Parlament állásfoglalása az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyok helyzetéről

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Közel-Keletről szóló korábbi állásfoglalásaira,

  –  tekintettel az EU és Izrael közötti társulási megállapodásra, és különösen annak emberi jogokra vonatkozó 2. cikkére,

  –  tekintettel a Nemzetközi Bíróság által a ciszjordániai fal megépítésének következményeiről kiadott tanácsadói véleményre,

  –  tekintettel az EU–Izrael Társulási Tanács nyolcadik, 2008. június 16-i luxemburgi ülésének eredményeire,

  –  tekintettel a 2008. május 30. és június 2. között Izraelbe és a palesztin területekre látogató eseti küldöttség jelentésére,

  –  tekintettel az ENSZ közel-keleti konfliktusról szóló határozataira,

  –  tekintettel a polgári személyek háború idején történő védelmével kapcsolatos, 1949. augusztus 12-i negyedik genfi egyezményre, különösen annak 1–12., 27., 29–34. 47., 49., 51., 52., 53., 59., 61–77. és 143. cikkére,

  –  tekintettel az ENSZ 1989. november 20-i gyermekjogi egyezményére (UNCRC), különösen annak 9. és 37. cikkére,

  –  tekintettel az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

  –  tekintettel az 1966. évi, polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi ENSZ-egyezményre,

  –  tekintettel a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának 2007-es éves jelentésére, és különösen annak a megszállt palesztin területekkel foglalkozó részére,

  –  tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódok és büntetések elleni egyezményre, amelyet az ENSZ Közgyűlése 1984. december 10-i, 39/46 sz. határozatában fogadott el,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

  A.  mivel az izraeli hatóságok 1967 óta több mint 700 000 palesztint börtönöztek be; mivel a megszállt palesztin területeken élő 3,5 milliós palesztin lakosságból jelenleg körülbelül 10 000 palesztint, köztük 118 nőt tartanak fogva izraeli fogva tartási és kihallgatási központokban, illetve börtönökben,

  B.  mivel az intifáda 2000. szeptemberi kezdete óta Izrael több mint 6000 palesztin gyermeket tartóztatott le és tartott fogva; mivel jelenleg 376 gyermeket tartanak fogva izraeli börtönökben és fogolytáborokban,

  C.  mivel az UNCRC-egyezmény értelmében, amelyhez Izrael is csatlakozott, illetve Izrael nemzeti törvénykezése szerint is gyermeknek tekintendő minden 18 év alatti személy; mivel azonban az elfoglalt palesztin területekre vonatkozó izraeli katonai rendeletek a palesztin gyermekeket 16 éves koruktól felnőttnek tekintik,

  D.  mivel a fiatalkorú foglyokat embertelen körülmények között tartják, piszkos és zsúfolt cellákban, gyakran 1,5m x 1,5m alapterületű, nyirkos és természetes fény nélküli magánzárkákban, illetve felnőtt foglyokkal együtt, ezáltal kitéve őket a zaklatás és az erőszak kockázatának,

  E.  mivel a Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó palesztin foglyok többségét Izrael területén belül található börtönökben tartják fogva; mivel a humanitárius jog tiltja a civilek – beleértve az elítéltek és fogvatartottak – elfoglalt területekről a megszálló állam területére történő elszállítását,

  F.  mivel a Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó foglyok elsősorban azért nem gyakorolhatják elfogadható módon a családi látogatók fogadásához való jogukat, mert Izrael semmibe veszi ezt a szabályt, illetve általában nem engedélyezi számukra az Izraelbe történő belépést; mivel körülbelül 1240 palesztin fogolytól – beleértve 840 foglyot, akiket teljesen elkülönítve tartanak fogva – megvonják a közvetlen hozzátartozók látogatását, megsértve ezzel a VI. Genfi Egyezmény 116. cikkét,

  G.  mivel Izrael jelenleg körülbelül 730 palesztint, köztük 13 gyermeket tart „adminisztratív őrizetben” vádemelés és tárgyalás nélkül, közigazgatási megoldások – és nem bírósági határozat – útján; mivel Izrael figyelmen kívül hagyja a jogszabályok által az „adminisztratív őrizetre” vonatkozóan előírt korlátozásokat, mivel a fogvatartottak fellebbezhetnek ugyan fogva tartásuk ellen, de sem ők, sem ügyvédeik nem ismerhetik meg a rájuk nézve terhelő bizonyítékokat; mivel Izrael sohasem határozta meg, mi tartozik a „nemzetbiztonság” fogalmába,

  H.  mivel a 48 parlamenti képviselőnek, azaz a palesztin törvényhozó tanács megválasztott tagjai közel egyharmadának letartóztatása komolyan akadályozza a palesztin demokratikus életet; mivel Izrael megválasztott helyhatósági tanácsi képviselőket is letartóztatott és bebörtönzött,

  I.  mivel a politikai foglyok kérdése a politikai menetrend meghatározó pontja, és fontos politikai, társadalmi és humanitárius következményeket von maga után, mivel a palesztin politikai foglyok és volt fogvatartottak prominens szerepet játszanak a palesztin társadalomban,

  J.  mivel a különböző frakciókhoz tartozó, fogva tartott politikai vezetők által 2006 májusában elfogadott dokumentum a nemzeti megbékélés alapjául szolgált és utat nyitott a nemzeti egységkormány létrehozása előtt,

  K.  mivel a palesztin foglyok, köztük a gyermekek is, megalázó és lealacsonyító bánásmódot szenvednek el; mivel az izraeli hatóságok továbbra is testi bántalmazást, illetve testi és pszichológiai fenyegetést alkalmaznak kihallgatáskor – olykor kimerítve a kínzás fogalmát is – annak érdekében, hogy megfélemlítsék a foglyokat és elérjék, hogy vallomást tegyenek; mivel a nemzetközi jog teljes mértékben tiltja a kínzást,

  L.  mivel két, izraeli civil szervezetek által 2007-ben kiadott jelentés bemutatta, hogy a palesztin foglyokat fizikailag bántalmazzák, és több mint 24 órára megvonják tőlük alapvető szükségleteiket, mint például az ételt és az alvást; mivel e tényeket a Nyilvános Bizottság a Kínzás ellen Izraelben (PCATI) elnevezésű szervezet is megerősítette a „Védelem nélkül: katonai erőszak palesztin fogvatartottak ellen” című jelentésében, amelyet 2008. június 22-én tett közzé; mivel jól ismert jelenség, hogy a katonák erőszakot alkalmaznak a palesztin foglyokkal szemben, a katonai erőszak kapcsán mégis igen kevés vizsgálat és jogi eljárás indult; mivel az erőszak és a zaklatás olykor szándékosan történik annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljanak a palesztin foglyokra és elérjék, hogy működjenek együtt Izraellel és szolgáltassanak számára információkat,

  M.  mivel az 1180, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága által betegnek vagy sebesültnek nyilvánított palesztin fogoly közül soktól – akik közül 160-at súlyos betegként diagnosztizáltak – megtagadják a megfelelő orvosi ellátást, megsértve ezzel a VI. Genfi Egyezmény 91. cikkét,

  N.  mivel a 2004-es EU–Izrael cselekvési terv az EU és Izrael által egyaránt osztott közös értékek között kifejezetten megemlíti az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jogok tiszteletben tartását; mivel az EU és Izrael közötti 2000. évi társulási megállapodás 2. cikke értelmében az Európai Közösségek és Izrael közötti kapcsolatok a külső és belső politika terén egyaránt iránymutatást jelentő emberi jogok és demokratikus elvek tiszteletben tartásán alapulnak, és ez a megállapodás alapvető elemét képezi;

  1.  ragaszkodik az EU és Izrael közötti társulási megállapodás 2. cikkének végrehajtásához, és felszólítja Izraelt, hogy megszálló hatalomként tegyen eleget a nemzetközi emberi jogi és humanitárius jogszabályoknak, különös tekintettel a megszállt területeken élő polgári személyek védelmére vonatkozó előírásokra; felszólítja a Tanácsot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, és gyakoroljon nyomást Izraelre annak érdekében, hogy az betartsa a nemzetközi jogi normákat a megszállt palesztin területeken;

  2.  hangot ad azon szilárd meggyőződésének, hogy az EU és Izrael közötti kapcsolatok fejlesztésének összefüggésben kell állnia azzal, hogy Izrael betartja-e a nemzetközi jogszabályok által előírt kötelezettségeit, különös tekintettel az emberi jogi és humanitárius jogszabályokra;

  3.  üdvözli az EU–Izrael Társulási Tanács 8. ülésének arra vonatkozó határozatát, hogy a jelenlegi emberi jogi munkacsoportot önálló Emberi Jogi Albizottsággal váltják fel; kéri, hogy az izraeli és a megszállt palesztin területek emberi jogi és civilszervezeteinek véleményét széles körűen kérjék ki, illetve vonják be azokat annak nyomon követésébe, hogy Izrael milyen előrelépéseket tesz a nemzetközi jog szerint rá háruló kötelezettségek betartása tekintetében;

  4.  felszólítja Izraelt, hogy hajtsa végre a palesztin gyermekekre alkalmazott katonai jogrendszer reformját ez utóbbinak a fiatalkorúakra vonatkozó nemzetközi jogi normákkal való összehangolása érdekében, és főként

  • a)vessen véget a 18 év alattiak önkényes és törvénytelen fogva tartásának;
  • b)hagyjon fel azzal a gyakorlattal, hogy 18 éven aluli személyeket „adminisztratív őrizetben” tart;
  • c)az ENSZ gyermekjogi egyezményével és az izraeli nemzeti törvényekkel összhangban haladéktalanul vizsgálja felül a megszállt palesztin területekre vonatkozó, a nagykorúság korhatárát érintő szabályokat;
  • d)az ENSZ gyermekjogi egyezményében és más ENSZ-normákban a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatás és a fiatalkorúak fogva tartása vonatkozásában rögzítetteket betartva biztosítson biztonságos és emberi életkörülményeket a fogva tartott vagy bebörtönzött fiatalkorúak számára;

  5.  felhívja a Tanácsot, a tagállamokat és a Bizottságot, hogy Izraellel fenntartott kapcsolataikban alkalmazzák a fegyveres konfliktusban érintett gyermekekre vonatkozó uniós iránymutatásokat, és tegyék a kapcsolat bármely szintjén folytatott párbeszéd alapvető elemévé az Izrael által fogva tartott palesztin gyermekek védelmét;

  6.  emlékezteti Izraelt arra, hogy a ciszjordániai vagy gázai övezeti palesztinok Izraelen belüli börtönökben történő fogva tartása ellentétes a nemzetközi jog értelmében az országra háruló kötelezettségekkel; ismételten követeli a foglyok családtagjaik fogadásához való jogának azonnali életbe léptetését, és felszólítja az izraeli hatóságokat, hogy első lépésként teremtsék meg az e jog gyakorlásához szükséges feltételeket;

  7.  megismétli azon meggyőződését, hogy az egyének jogai és az emberi jogok teljes tiszteletben tartása növeli a biztonságot; úgy véli, hogy a biztonságigény és az egyén jogai közötti viszony tekintetében az emberi jogokat mindig teljes mértékben tiszteletben kell tartani; ezért felszólítja az izraeli kormányt és a Knesszetet, hogy számolják fel a kínzás minden formáját, gondolják újra a törvénytelen harcosokról szóló törvényt, amely lehetővé teszi az adminisztratív őrizetbe vételt, és igazítsák azt a humanitárius joghoz és az emberi jogi normákhoz;

  8.  felszólítja Izraelt, hogy hajtsa végre a palesztin foglyokra alkalmazott katonai jogrendszer reformját, különös tekintettel:

  • a)a kihallgatás előtti és alatti jogsegélyhez való gyors hozzáférés jogára;
  • b)a kínzás útján kicsikart összes beismerés elutasítására;
  • c)a megszállt palesztin területeken való fogva tartás jogára;

  9.  ismételten hangsúlyozza, hogy elítéli a kínzás és a bántalmazás minden formáját; felszólítja Izraelt, hogy haladéktalanul biztosítsa az ENSZ kínzás elleni egyezményének – amelynek részes állama – betartását, továbbá:

  • a)haladéktalanul szüntesse meg a bántalmazás és a kínzás minden formájának letartóztatás, kihallgatás és fogva tartás során történő alkalmazását, fogadjon el erre vonatkozó jogszabályt, és alaposan és pártatlanul vizsgáljon ki minden olyan gyanús esetet, amely a palesztin fogvatartottakat érintő kínzásra és erőszakra utal, és az ilyen visszaélésekért felelősnek talált személyeket állítsa bíróság elé;
  • b)biztosítsa, hogy betartsák a fogva tartás minimális normáit az élelmezést, a börtöncellák méretét, az időjárástól való védelmet és a családtagok látogatását illetően;
  • c)szavatolja valamennyi palesztin fogoly számára a megfelelő színvonalú egészségügyi ellátást;

  10.  aggodalmának ad hangot a rendszeresen rossz bánásmódot, szexuális zaklatást és más büntetéseket elszenvedő, fogva tartott palesztin nők helyzete miatt; felszólítja az Izraeli hatóságokat, hogy jelentősen javítsák a kiszolgáltatott fogvatartottak, különösen az anyák és a fiatal nők védelmét;

  11.  ismételten kéri a Palesztin Törvényhozó Tanács valamennyi tagjának azonnali szabadon bocsátását;

  12.  tudomásul veszi az egyes palesztin politikai foglyoknak a palesztin társadalomban játszott morális és politikai szerepét, illetve azon képességét, hogy enyhítő tényezőként lépjenek fel mind belföldön, mind pedig az Izraellel fennálló konfliktus tekintetében; ismételten hangsúlyozza szabadon bocsátásuk fontosságát a bizalomépítés érdekében, és ezért kéri jelentős számú palesztin politikai fogoly, köztük Marvan Barguti szabadlábra helyezését; hangsúlyozza, hogy a konfliktus bármely megoldási módozata esetén szabadon kell bocsátani az összes palesztin politikai foglyot;

  13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az izraeli kormánynak és a Knesszetnek, a KKBP főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, a Kvartett közel-keleti megbízottjának, az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés elnökének, a Palesztin Hatóság elnökének, a Palesztin Jogalkotó Tanácsnak, az ENSZ emberi jogi főbiztosának, valamint az ENSZ főtitkára gyermekek és fegyveres konfliktusok ügyében illetékes különmegbízottjának.