Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0373/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0373/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

17.7.2008

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B6‑0545/2008
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Neil Parish
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu
dėl gyvūnų klonavimo maistui

Procedūra : 2008/2598(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0373/2008

B6‑0373

Europos Parlamento rezoliucija dėl gyvūnų klonavimo maistui

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi pagal Protokolą dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės reikalaujama, kad Bendrija ir valstybės narės, rengdamos ir įgyvendindamos žemės ūkio ir mokslinių tyrimų politiką, visapusiškai atsižvelgtų į gyvūnų gerovės reikalavimus;

B.  kadangi atliekant klonavimą išgyvena nedaug perkeltų embrionų ir klonuojamų gyvūnų, nes daug klonuotų gyvūnų nugaišta ankstyvuoju gyvenimo etapu dėl širdies ir kraujagyslių ligų, imuninės sistemos sutrikimų, kepenų nepakankamumo, kvėpavimo problemų, inkstų, raumenų ir kaulų ligų,

C.  kadangi klonų mirštamumas ir sergamumas didesnis negu lytiniu būdu atsiradusių gyvūnų; kadangi dėl vėlyvo persileidimo ir nėštumo sutrikimų gali kilti grėsmė surogatinių motinų gerovei (Europos maisto saugos tarnyba, 2008),

D.  kadangi Europos etikos grupė, atsižvelgdama į dabartinį problemų, susijusių su surogatinių veislinių patelių ir klonuotų gyvūnų kančiomis ir sveikata, mastą, abejoja, ar gyvūnų klonavimas maistui etiniu požiūriu pateisinamas, ir nemato įtikinamų argumentų, kuriais remiantis būtų pateisinama maisto produktų gamyba iš klonų ir jų jauniklių,

E.  kadangi 1998 m. Tarybos direktyvoje 98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos[1] nurodoma, kad „natūralus ar dirbtinis veisimas arba veisimo tvarka, dėl kurių bet kuris iš atitinkamų gyvūnų yra kankinamas ar sužeidžiamas arba gali būti kankinamas ar sužeidžiamas, neturi būti praktikuojami“ (priedo 20 dalis),

F.  kadangi dėl klonavimo stipriai sumažėtų gyvulių populiacijų genetinė įvairovė ir padidėtų ištisų bandų kritimo dėl ligų, kurioms jos imlios, tikimybė,

G.  kadangi Europos maisto saugos tarnyba liepos mėn. turėtų paskelbti mokslinę nuomonę dėl gyvūnų klonavimo poveikio maisto saugai, gyvūnų sveikatai bei gerovei ir aplinkai,

H.  kadangi pagrindinis klonavimo tikslas yra gauti kuo daugiau greitai augančių arba produktyvių gyvūnų, tradicinis veisimas atrankos būdu jau tapo greitai augančių kiaulių kojų, širdies ir kraujagyslių sutrikimų bei produktyvių galvijų luošumo, mastito ir ankstyvo jų skerdimo priežastimi; kadangi greičiausiai augančių ir produktyviausių gyvūnų klonavimas kels dar didesnio masto sveikatos ir gerovės problemų,

I.  kadangi be to, kad gyvūnų klonavimo maistui padariniai nebuvo tinkamai ištyrinėti, kyla rimtas pavojus Europos žemės ūkio, kuris grindžiamas produktų kokybe, nekenksmingumo aplinkai principais ir griežtais gyvūnų gerovės reikalavimais, įvaizdžiui ir turiniui,

1.  ragina Komisiją pateikti pasiūlymų, kuriuose būtų uždrausta: i) klonuoti gyvūnus maistui, ii) auginti klonuotus gyvūnus ar jų jauniklius, iii) pateikti į rinką klonuotų gyvūnų ar jų jauniklių mėsos ar pieno produktų ir iv) importuoti klonuotus gyvūnus, jų jauniklius, klonuotų gyvūnų ar jų jauniklių sėklas bei embrionus ir klonuotų gyvūnų ar jų jauniklių mėsos ar pieno produktus;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.