Procedură : 2008/2598(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0373/2008

Texte depuse :

B6-0373/2008

Dezbateri :

PV 02/09/2008 - 17
CRE 02/09/2008 - 17

Voturi :

PV 03/09/2008 - 7.9
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0400

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 95kWORD 44k
17.7.2008
PE410.750
 
B6‑0373/2008
depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B6‑0545/2008
în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
de Neil Parish
în numele Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală
referitoare la clonarea animalelor în scopul producţiei de alimente

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la clonarea animalelor în scopul producţiei de alimente 
B6‑0373/2008

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Protocolul privind protecţia şi bunăstarea animalelor obligă Comunitatea şi statele membre să ţină pe deplin seama de cerinţele privind bunăstarea animalelor în elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor în domeniul agriculturii şi al cercetării;

B.  întrucât procesele de clonare sunt asociate cu rate scăzute de supravieţuire în cazul embrionilor transferaţi şi al animalelor clonate, înregistrându-se un număr mare de animale clonate care mor în primii ani de viaţă ca urmare a unor probleme cardiovasculare, deficienţe de imunitate, insuficienţe hepatice, insuficienţe respiratorii, precum şi malformaţii renale şi afecţiuni musculo-scheletice;

C.  întrucât mortalitatea şi morbiditatea clonelor sunt mai ridicate decât în cazul animalelor produse pe calea împerecherii, iar întreruperile gravidităţii şi anomaliile care survin într-un stadiu avansat de gestaţie pot afecta bunăstarea mamelor-surogat (Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară, 2008);

D.  întrucât, în contextul nivelurilor actuale de suferinţă şi al problemelor de sănătate la mamele-surogat şi animalele clonate, Grupul european pentru etică pune la îndoială legitimitatea etică a clonării animalelor în scopul producţiei de alimente şi nu găseşte argumente convingătoare pentru a justifica producţia de alimente care se bazează pe animale clonate şi pe descendenţii acestora;

E.  întrucât Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de fermă(1) prevede că „nu trebuie să se practice metode de creştere naturale sau artificiale care provoacă sau pot provoca suferinţe sau vătămări animalelor în cauză” (Anexa punctul 20);

F.  întrucât clonarea ar reduce în mod semnificativ diversitatea genetică în cadrul efectivelor de animale, crescând astfel posibilitatea ca şepteluri întregi să fie decimate de boli la care sunt susceptibile;

G.  întrucât se aşteaptă publicarea, în iulie, de către Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară, a unui aviz ştiinţific cu privire la repercusiunile clonării animalelor asupra siguranţei alimentelor, sănătăţii şi bunăstării animalelor şi asupra mediului;

H.  întrucât, dacă obiectivul principal al clonării este de a produce copii multiple de animale cu creştere rapidă sau cu randament ridicat, reproducerea selectivă tradiţională a dat deja naştere unor afecţiuni ale membrelor şi unor dereglări cardio-vasculare la porcii cu creştere rapidă, precum şi unor cazuri de claudicare, de mastită sau de sacrificare prematură la bovinele cu randament ridicat; întrucât clonarea animalelor a căror creştere este cea mai rapidă, iar randamentul, cel mai ridicat va duce la un număr şi mai mare de probleme de sănătate şi de bunăstare;

I.  întrucât clonarea animalelor în scopul producţiei de alimente, în afară de faptul că repercusiunile sale nu au fost suficient studiate, pune serios în pericol imaginea şi conţinutul modelului agricol european, care se bazează pe calitatea produselor, principiul respectării mediului înconjurător şi conformitatea cu norme stricte de bunăstare a animalelor;

1.  invită Comisia să prezinte propuneri prin care să se interzică (i) clonarea animalelor pentru producţia de alimente, (ii) creşterea de animale clonate sau de descendenţi ai acestora, (iii) comercializarea cărnii sau a produselor lactate provenite de la animale clonate sau de la descendenţii acestora, şi (iv) importul de animale clonate, de descendenţi ai acestora, de material seminal şi de embrioni de animale clonate sau de descendenţi ai acestora, precum şi de carne şi de produse lactate provenind de la animalele clonate sau de la descendenţii acestora;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei.

(1) JO L 221, 8.8.1998, p. 33, modificată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate