Predlog resolucije - B6-0373/2008Predlog resolucije
B6-0373/2008

PREDLOG RESOLUCIJE

17.7.2008

k vprašanju za ustni odgovor B6‑0545/2008
v skladu s členom 108(5) poslovnika,
ki ga predlaga Neil Parish
v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
o kloniranju živali za preskrbo s hrano

Postopek : 2008/2598(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0373/2008
Predložena besedila :
B6-0373/2008
Sprejeta besedila :

B6‑0373/2008

Resolucija Evropskega parlamenta   o kloniranju živali za preskrbo s hrano

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

A.  ker protokol o zaščiti in dobrem počutju živali zahteva od Skupnosti in držav članic, da pri oblikovanju in izvajanju kmetijskih in raziskovalnih politik pozorno upoštevajo zahteve o dobrem počutju živali,

B.  ker postopki kloniranja kažejo nizko raven preživetja pri prenesenih zarodkih in kloniranih živalih, mnogo kloniranih živali pa umre v zgodnjih obdobjih življenja zaradi odpovedi srčno-žilnega sistema, imunske pomanjkljivosti, odpovedi jeter, dihalnih težav ter ledvičnih in mišično-skeletnih nepravilnosti;

C.  ker sta umrljivost in obolevnost višji pri klonih kot pri živalih, nastalih s spolnim razmnoževanjem, in ker lahko prekinitve ter motnje brejosti prizadenejo dobro počutje nadomestnih mater (Evropska agencija za varnost hrane, 2008),

D.  ker evropska skupina za etiko ob upoštevanju sedanje stopnje trpljenja in zdravstvenih težav nadomestnih mater in kloniranih živali dvomi, da je kloniranje živali za hrano etično upravičeno, in meni, da ni prepričljivih argumentov, ki bi opravičili proizvodnjo hrane iz klonov ali njihovih potomcev,

E.  ker Direktiva Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 1998 o zaščiti rejnih živali[1] navaja, da „metode ekstenzivne in intenzivne reje, ki povzročajo ali lahko povzročijo trpljenje ali poškodbo katere koli zadevne živali, niso dovoljene“ (Priloga št. 20),

F.  ker bi kloniranje bistveno zmanjšalo gensko raznovrstnost populacij živine ter s tem povečalo možnost, da bolezni, za katere so živali dovzetne, zdesetkajo cele črede,

G.  ker bo Evropska agencija za varnost hrane julija predvidoma objavila znanstveno mnenje o posledicah kloniranja živali za varnost hrane, zdravje in dobro počutje živali ter okolje,

H.  ker je tradicionalna selektivna vzreja že privedla do okvar nog in srčno-žilnih motenj pri hitro rastočih prašičih, ter do šepavosti, mastitisa in zgodnjega zakola pri visoko donosnem govedu, medtem ko je glavni namen kloniranja proizvodnja mnogokratnih kopij živali, ki hitro rastejo ali so visoko donosne; ker bo kloniranje najhitreje rastočih in najdonosnejših živali povzročilo še več problemov z zdravjem in dobrim počutjem,

I.  ker kloniranje živali za preskrbo s hrano poleg tega, da njegove posledice niso bile ustrezno preučene, tudi resno ogroža ugled in bistvo evropskega kmetijskega modela, ki sloni na kakovosti proizvodov, načelih prijaznosti do okolja in spoštovanju strogih pogojev za dobro počutje živali,

1.  poziva Komisijo, naj predstavi predloge za prepoved (i) kloniranja živali za preskrbo s hrano, (ii) vzreje kloniranih živali ali njihovih mladičev, (iii) dajanja na trg mesa ali mlečnih izdelkov, pridobljenih iz kloniranih živali ali njihovih mladičev, ter (iv) uvoza kloniranih živali, njihovih mladičev, semena in zarodkov kloniranih živali ali njihovih mladičev, ter mesa in mlečnih izdelkov, pridobljenih iz kloniranih živali in njihovih mladičev;

2. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.