Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0378/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0378/2008

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

27.8.2008

a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk és Ryszard Czarnecki
az UEN képviselőcsoport nevében
a szociális csomagról

Eljárás : 2008/2613(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0378/2008
Előterjesztett szövegek :
B6-0378/2008
Elfogadott szövegek :

B6‑0378/2008

Az Európai Parlament állásfoglalása a szociális csomagról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság „Megújított szociális menetrend: Lehetőségek, hozzáférés és szolidaritás a XXI. századi Európában” című közleményére (COM(2008)0412),

–  tekintettel a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló irányelvre irányuló javaslatra (COM(2008)0426),

–  tekintettel a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló irányelvre irányuló javaslatra (COM(2008)0414),

–  tekintettel az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló irányelvre irányuló javaslatra (COM(2008)0419),

–  tekintettel a Bizottság „A XXI. századi kompetenciák fejlesztése: Az iskolákról szóló európai együttműködés menetrendje” című közleményére (COM(2008)0425),

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a szociálpolitikai menetrend az Európai Unió gazdasági és szociális modernizációjának kulcsfontosságú eleme, és annak végrehajtása döntő jelentőségű a lisszaboni stratégiában megállapított célkitűzések elérése szempontjából,

B.  mivel az Európai Unió az elmúlt ötven évben sikeres választ adott a felmerülő szociális kihívásokra, és ez az európai szociális modell kialakításához vezetett,

C.  mivel a szociális viszonyok gyorsan változnak és a szociálpolitikai menetrendet hozzá kell igazítani az olyan új kihívásokhoz, mint a globalizáció, a demográfiai változás, a technológiai fejlődés, az éghajlatváltozás és a bevándorlás,

D.  míg az európai szociálpolitika eredményeket tud felmutatni az életkörülmények javítása és a foglalkoztatás növekedésének ösztönzése révén, sok probléma, mint például a munkanélküliség, a szociális elszigeteltség és a szegénység, továbbra is megoldatlan,

E.  mivel az Európai Unió előtt álló fontos kihívások egyike az, hogy esélyegyenlőséget biztosítson valamennyi polgára számára,

1.  üdvözli a Bizottság által bemutatott megújított szociális csomagot mint az európai szociális modell újrafogalmazásának során tett előrelépést a változó szociális viszonyokkal való lépéstartás céljából;

2.  osztja a Bizottság megújított szociális menetrenddel kapcsolatos megközelítését, amely olyan célok köré épül, mint a lehetőségek, a hozzáférés és a szolidaritás; úgy véli, hogy e célok megvalósítása megfelelő válasz lenne az elmúlt években felmerült új kihívásokra;

3.  sajnálja azonban, hogy – miközben felismeri a kihívásokat és problémákat – a csomag egészében nem tartalmazza a megújított európai szociális modell átfogó bemutatását; úgy ítéli meg, hogy a csomagban foglalt kezdeményezések nem kötődnek egyértelműen az abban meghatározott elsődleges célok megvalósításához;

4.  üdvözli a Bizottságnak a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló irányelvre irányuló javaslatban az esélyegyenlőséggel kapcsolatban megfogalmazott szemléletmódját; úgy ítéli meg, hogy elengedhetetlen valamennyi európai polgár hozzáférése a magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz, hogy kezelni lehessen az olyan kihívásokat, mint a demográfiai változás és a munkaerő mobilitása;

5.  értékeli a Bizottságnak az elektronikus egészségügyi nyilvántartások határokon átnyúló interoperabilitásáról szóló ajánlásban bemutatott azon erőfeszítését, hogy megkönnyítse az elektronikus egészségügyi nyilvántartások határokon átnyúló interoperabilitását;

6.  üdvözli a Bizottság „A XXI. századi kompetenciák fejlesztése: Az iskolákról szóló európai együttműködés menetrendje” című közleményét; hangsúlyozza, hogy a lisszaboni stratégia céljainak eléréséhez biztosítani kell a fiatalok számára az oktatáshoz és az egész életen át tartó tanuláshoz való egyenlő hozzáférést; kiemeli, hogy a szegénység és a szociális kirekesztés elleni küzdelem szempontjából létfontosságú az iskolarendszerek azáltal történő javítása, hogy erősítjük az oktatással kapcsolatos együttműködést annak biztosítása céljából, hogy a tanulók elsajátítsák a kulcskompetenciákat;

7.  tudomásul veszi a Bizottságnak az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló irányelvre irányuló javaslatát; értékeli az Európai Üzemi Tanács által a munkáltatók és a munkavállalók közötti párbeszéd javításában elért eredményeket; aggályát fejezi ki azonban amiatt, hogy az Európai Üzemi Tanács új modellje megváltoztatná az európai gazdaság és a vállalkozások rugalmasságát és versenyképességét;

8.  úgy ítéli meg, hogy a megkülönböztetés elleni jogi védelem kiterjesztése, amely a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló irányelvre irányuló javaslat mögött áll, ellentétes a szubszidiaritás és az arányosság elvével; azon a véleményen van, hogy – mivel minden tagállamban léteznek megkülönböztetés elleni jogszabályok – a foglalkoztatás területén kívül nincs szükség közösségi szintű jogi keret bevezetésére a valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem és az egyenlő bánásmód elvének megvalósítása céljából;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának.