Процедура : 2008/2607(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0380/2008

Внесени текстове :

B6-0380/2008

Разисквания :

PV 04/09/2008 - 3

Гласувания :

PV 04/09/2008 - 7.3

Приети текстове :

P6_TA(2008)0404

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 111kWORD 53k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B6-0343/2008
27.8.2008
PE410.782
 
B6‑0380/2008
внесено вследствие на декларации на Съвета и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó и Olle Schmidt
от името на групата ALDE
относно положението на палестинските затворници в израелските затвори

Резолюция на Европейския парламент за положението на палестинските затворници в израелските затвори 
B6‑0380/2008

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Близкия изток,

–  като изслуша изявлението на члена на Европейската комисия Ferrero Waldner пред Европейския парламент на 9 юли 2008 г. относно положението на палестинските затворници в израелските затвори,

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел и резултатите от осмата среща на Съвета за асоцииране ЕС-Израел, проведена на 16 юни 2008 г.,

–  като взе предвид доклада, изготвен от специална делегация на ЕП за Израел и палестинските територии (30 май-2 юни 2008 г.), и заключенията от него,

–  като взе предвид четвъртата Женевска конвенция за защита на цивилни лица по време на война от 12 август 1949 г. и по-специално членове от 1 до 12, 27, от 29 до 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, от 61 до 77 и 143 от нея,

–  като взе предвид годишния доклад на Международния комитет на Червения кръст за 2007 г., и по-специално раздела относно окупираните палестински територии,

–  като взе предвид докладите, публикувани през 2006 г., 2007 г. и 2008 г. от Обществения комитет срещу изтезанията в Израел благодарение на финансови помощи от страна на Европейската комисия и няколко държави-членки,

–  като взе предвид съответните резолюции на ООН относно конфликта в Близкия изток,

–  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през последните години Израел е бил обект на множество смъртоносни терористични атаки срещу цивилното му население,

Б.  като има предвид, че израелските органи са предприели поредица от мерки за предотвратяване на тези терористични действия, включително арестите на заподозрени палестински бойци, но че борбата срещу тероризма не е оправдание за малтретиране на затворници,

В.  като има предвид, че днес около10 000 палестинци, включително повече от 300 деца на възраст между 16 и 18 години, са задържани в израелски затвори и центрове за задържане и като има предвид, че повечето от задържаните са били арестувани на окупираните палестински територии,

Г.  като има предвид, че на 25 август израелското правителство освободи 198 палестинци като израз на добра воля и стъпка в посока към изграждането на взаимно доверие;

Д.  като има предвид, че в момента между двете страни протичат по-нататъшни преговори с оглед на постигане на по- широко споразумение относно статута на другите затворници,

Е.  като има предвид, че наскоро правителствата на Израел и Ливан предприеха постъпки за размяна на затворници срещу телата на израелски войници,

Ж. като има предвид, че около 1 000 затворници са задържани в Израел на основата на "заповеди за административно задържане" с право на обжалване, но без да им е предявено обвинение и без право на процес и на защита; като има предвид, че такива "заповеди за административно задържане" могат да бъдат, и в някои случаи са, подновявани с години,

З.  като има предвид, че съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето, по която Израел е страна, дете е всяко човешко същество на възраст под 18 години; като има предвид, обаче, че след 16-годишна възраст палестинските деца се считат за възрастни съгласно израелските военни разпоредби за управление на окупираните палестински територии и като има предвид, че съгласно докладите на правозащитни организации условията на задържане на непълнолетните затворници са неподходящи и те са подложени на нараснал тормоз;

И.  като има предвид, че в докладите относно правата на човека, основани на подробни свидетелски показания, се посочва, че военни от Израелските отбранителни сили са малтретирали палестински задържани, докато са завързани и не представляват заплаха за израелската сигурност; като има предвид, че се твърди, че такива случаи на малтретиране включват прибягване до изтезания за получаване на признания, като ако не е изтръгнато признание, на задържания се налага административно задържане за неопределен срок, без повдигане на обвинения или съдебен процес,

Й.  като има предвид, че за голямото мнозинство от палестински затворници, задържани в затвори, намиращи се на израелска територия, е често невъзможно или много трудно да упражняват правото си да бъдат посещавани в затвора от своите семейства, въпреки призивите на Международния комитет на Червения кръст към Израел,

1.  приветства и подкрепя взетото наскоро решение от израелското правителство за освобождаване на значителен брой палестински затворници като положителна стъпка за засилване на авторитета на Палестинската автономна власт и за възстановяване на климата на взаимно доверие;

2.  приветства наскоро предприетите от израелското правителство и Хизбула реципрочни мерки за изграждане на доверие във връзка със затворниците; призовава Израел и Хамас да предприемат подобни стъпки с оглед на незабавното освобождаване на ефрейтора от израелската армия Gilad Shalit;

3.  подкрепя борбата на Израел срещу тероризма и счита, че принципите на правовата държава трябва изцяло да се спазват в отношението към затворниците от всички страни, като това е изключително важна стъпка към демократична държава, както и към възстановяване на атмосферата на взаимно доверие, необходима за постигане на съществен напредък при мирните преговори;

4.  призовава израелските органи да организират съдебни процеси за всички задържани и да сложат край на използването на „административното задържане“, представляващо злоупотреба с процедура, с която се обосновава продължително и често незаконно задържане, да прилагат подходящи мерки по отношение на непълнолетните затворници в съответствие с международните стандарти за правосъдие по дела на непълнолетни лица и с Конвенцията за правата на детето и да разрешат не толкова строг режим на посещения в затворите;

5.  призовава израелските органи да спазват Конвенцията на ООН против изтезанията и да прекратят всички практики, включващи упражняване на тормоз и изтръгване на признания, както и да предприемат подходящи действия в отговор докладите за използване на такива практики;

6.  отбелязва изявлението на Комисията пред Парламента, в което се изразява „силна съпричастност към страданията на палестинските затворници в израелски затвори” и недвусмислено се уточнява, че „член 2 от Споразумението за асоцииране ЕС-Израел ще продължи да напомня както на Европейския съюз, така и на Израел, че зачитането на правата на човека и демократичните принципи са основата на двустранните ни отношения”;

7.  приветства решенията, взети на осмата среща на Съвета за асоцииране ЕС-Израел, за създаване на пълноправна подкомисия по правата на човека, която да замести настоящата работна група по правата на човека; призовава за провеждане на подробни консултации с правозащитните и неправителствените организации в Израел и в окупираните палестински територии и за тяхното пълно участие в наблюдението на напредъка на Израел по отношение на изпълнението на неговите задължения съгласно международното право;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, израелското правителство, Кнесета, председателя на Палестинската автономна власт, Палестинския законодателен съвет, върховния представител по Общата външна политика и политика на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, генералния секретар на ООН, специалния пратеник на Четворката за разрешаване на конфликта в Близкия изток, председателя на Евро-средиземноморската парламентарна асамблея, върховния комисар на ООН по правата на човека и Международния комитет на Червения кръст.

Правна информация - Политика за поверителност