Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0380/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0380/2008

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

27.8.2008

a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó és Olle Schmidt
az ALDE képviselőcsoport nevében
az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyok helyzetéről

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B6-0343/2008

Eljárás : 2008/2607(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0380/2008
Előterjesztett szövegek :
B6-0380/2008
Elfogadott szövegek :

B6‑0380/2008

Az Európai Parlament állásfoglalása az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyok helyzetéről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Közel-Keletről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel Ferrero-Waldner biztos 2008. július 9-én, az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyok helyzetéről tett nyilatkozatára,

–  tekintettel az EU és Izrael közötti társulási megállapodásra és az EU–Izrael Társulási Tanács nyolcadik, 2008. június 16-i ülésének eredményeire,

–  tekintettel az Izraelbe és a palesztin területekre delegált eseti küldöttsége (2008. május 30 – június 2.) által készített jelentésre és annak következtetéseire,

–  tekintettel a polgári személyek háború idején történő védelmével kapcsolatos, 1949. augusztus 12-i negyedik genfi egyezményre, különösen annak 1–12., 27., 29–34. 47., 49., 51., 52., 53., 59., 61–77. és 143. cikkére,

–  tekintettel a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának 2007-es éves jelentésére, és különösen annak a megszállt palesztin területekkel foglalkozó részére,

–  tekintettel a „Nyilvános bizottság a kínzás ellen Izraelben” elnevezésű izraeli szervezet által az Európai Bizottság és több tagállam pénzügyi segítségével 2006-ban, 2007-ben és 2008-ban közzétett jelentéseire,

–  tekintettel az ENSZ közel-keleti konfliktusról szóló határozataira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel Izraelnek az elmúlt években számos, a polgári lakosság ellen irányuló halálos terrortámadással kellett szembenéznie;

B.  mivel az izraeli hatóságok számos intézkedést tettek ezen terrortámadások megelőzésére, többek között letartóztatták a feltételezett palesztin szélsőségeseket, azonban mivel a terrorizmus elleni küzdelem nem jogosít fel a foglyokkal való rossz bánásmódra;

C.  mivel ma is körülbelül 10 000 palesztint, köztük több mint 300, 16 és 18 év közötti gyermeket tartanak fogva izraeli börtönökben és fogolytáborokban, és mivel e foglyok többségét a megszállt palesztin területeken tartóztatták le;

D.  mivel 2008. augusztus 25-én az izraeli kormány jószándéka jeléül és a kölcsönös bizalomépítés jegyében 198 palesztin bocsátott szabadon;

E.  mivel a két oldal között tovább folynak a tárgyalások azzal a céllal, hogy sikerül átfogó megállapodásra jutni a többi fogoly helyzetét illetően;

F.  mivel az izraeli és a libanoni kormány lépéseket tett a foglyok elhunyt izraeli katonákra történő cseréje ügyében;

G.  mivel mintegy 1000 foglyot „adminisztratív letartóztatási parancs” alapján fellebbezés jogával, de vádemelés, tárgyalás és a védelemhez való jog nélkül tartanak fogva Izraelben; mivel az ilyen „adminisztratív letartóztatási parancsokat" akár évekre meg lehet hosszabbítani, ami néhány esetben meg is történik;

H.  mivel az ENSZ gyermekjogi egyezménye (UNCRC) szerint, amelyet Izrael is aláírt, minden 18 éven aluli személy gyermeknek minősül; mivel azonban a palesztin gyermekek 16 éves koruktól felnőttnek minősülnek a megszállt palesztin területekre vonatkozó izraeli katonai szabályozás értelmében, és mivel az emberi jogi szervezetek jelentései szerint a fiatalkorú foglyokat nem megfelelő körülmények között tartják és fokozott zaklatásnak vannak kitéve;

I.  mivel a részletes beszámolókon alapuló emberi jogi jelentések azt állítják, hogy az izraeli védelmi erők katonái durva bánásmódban részesítik a megkötözött és az izraeli biztonságra veszélyt nem jelentő foglyokat; mivel ebbe a durva bánásmódba a gyanú szerint vallomások kicsikarását szolgáló kínzás is tartozik, és amennyiben ez nem jár sikerrel, a foglyot határozatlan ideig adminisztratív őrizetben tartják, vádemelés és tárgyalás nélkül;

J.  mivel az Izrael területén fogva tartott palesztinok gyakran nem vagy csak nehezen tudnak élni a családtagok látogatásához való jogukkal, annak ellenére, hogy ennek biztosítására a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága már többször felszólította Izraelt;

1.  üdvözli és helyesli az izraeli kormány arról szóló közelmúltbéli határozatát, hogy a Palesztin Hatóság megerősítésére és a kölcsönös bizalom helyreállítására irányuló pozitív gesztusként jelentős számú palesztint engedjenek szabadon;

2.  üdvözli az izraeli kormány és a Hezbollah által a kölcsönös bizalomépítés érdekében a foglyokkal kapcsolatosan nemrégiben tett lépéseket; hasonló lépések megtételére hív fel Izrael és a Hamászt között az izraeli Gilad Salit tizedes azonnali szabadon bocsátásának érdekében;

3.  támogatja Izrael terrorizmus ellen folytatott harcát, és úgy véli, hogy a jogállamiságot teljes mértékben tiszteletben kell tartani mindkét fél foglyainak bánásmódját illetően, mivel egy demokratikus ország és a béketárgyalások jelentős előrehaladásához szükséges kölcsönös bizalom helyreállítása szempontjából ez döntő lépésnek számít;

4.  felszólítja az izraeli hatóságokat, hogy állítsanak bíróság elé minden foglyot és vessenek véget az „adminisztratív fogva tartás” gyakorlatának, amely egy olyan eljárással való visszaélés, amely lehetővé teszi az elhúzódó és gyakran jogtalan fogva tartást, valamint a fiatalkorúakra vonatkozó nemzetközi jogi normákkal és az ENSZ gyermekjogi egyezményével összhangban vezessen be megfelelő intézkedéseket a bebörtönzött kiskorúak tekintetében, továbbá vezessen be kevésbé szigorú rendszert a látogatók fogadása tekintetében;

5.  felszólítja az izraeli hatóságokat, hogy tartsák be az ENSZ kínzás elleni egyezményének rendelkezéseit, és vessenek véget a zaklatások és kínvallatások gyakorlatának, valamint kellőképpen foglalkozzanak az ilyen gyakorlatokról szóló jelentésekkel;

6.  tudomásul veszi a Bizottság nyilatkozatát, amelyben „mélyen együtt érez az izraeli börtönökben szenvedő palesztin foglyokkal” és rávilágít, hogy „az EU és Izrael között kötött társulási megállapodás 2. cikke továbbra is emlékezteti mind az Európai Uniót, mind Izraelt arra, hogy az emberi jogok és a demokrácia elveinek tiszteletben tartása a kétoldalú kapcsolatok alapja”;

7.  üdvözli az EU–Izrael Társulási Tanács 8. ülésének arra vonatkozó határozatát, hogy a jelenlegi emberi jogi munkacsoportot önálló Emberi Jogi Albizottsággal váltják fel; kéri, hogy az izraeli és a megszállt palesztin területeken működő emberi jogi szervezetek véleményét széles körűen kérjék ki, illetve vonják be azokat annak nyomon követésébe, hogy Izrael milyen előrelépéseket tesz a nemzetközi jog szerint rá háruló kötelezettségek betartása tekintetében;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, Izrael kormányának, a Knesszetnek, a Palesztin Hatóság elnökének, a palesztin törvényhozó tanácsnak, a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjének, a tagállamok kormányának és parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, a Kvartett közel-keleti megbízottjának, az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés elnökének, az ENSZ emberi jogi főbiztosának és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának.