Procedūra : 2008/2607(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0380/2008

Iesniegtie teksti :

B6-0380/2008

Debates :

PV 04/09/2008 - 3

Balsojumi :

PV 04/09/2008 - 7.3

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0404

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 108kWORD 49k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B6-0343/2008
27.8.2008
PE410.782
 
B6‑0380/2008
Noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó un Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
par palestīniešu ieslodzīto stāvokli Izraēlas cietumos

Eiropas Parlamenta rezolūcija par palestīniešu ieslodzīto stāvokli Izraēlas cietumos 
B6‑0380/2008

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Tuvajiem Austrumiem,

–  ņemot vērā komisāres Benita Ferrero Waldner 2008. gada 9. jūlija paziņojumu Eiropas Parlamentam par palestīniešu ieslodzīto stāvokli Izraēlas cietumos,

–  ņemot vērā ES un Izraēlas Asociācijas nolīgumu un ES un Izraēlas Asociācijas padomes 2008. gada 16. jūnijā notikušās astotās sanāksmes rezultātus,

–  ņemot vērā ziņojumu, ko sagatavoja Eiropas Parlamenta ad hoc delegācija pēc vizītes Izraēlā un palestīniešu teritorijās no 2008. gada 30. maija līdz 2. jūnijam, un šīs delegācijas izdarītos secinājumus,

–  ņemot vērā 1949. gada 12. augusta Ceturto Ženēvas konvenciju par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā, jo īpaši tās 1. līdz 12. pantu, 27. pantu, 29. līdz 34. pantu, 47. pantu, 49. pantu, 51. pantu, 52. pantu, 53. pantu, 59. pantu, 61. līdz 77. pantu un 143. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās Sarkanā Krusta komitejas 2007. gada ziņojumu un jo īpaši nodaļu par okupētajām palestīniešu teritorijām,

–  ņemot vērā Sabiedriskās komitejas pret spīdzināšanu Izraēlā 2006., 2007. un 2008. gada ziņojumus, kas sagatavoti arī ar Eiropas Komisijas un vairāku dalībvalstu finansiālo atbalstu;

–  ņemot vērā attiecīgās ANO rezolūcijas par konfliktu Tuvajos Austrumos,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  tā kā aizvadītajos gados Izraēlā notikuši daudzi teroristu uzbrukumi, kas vērsti pret šīs valsts civiliedzīvotājiem;

B.  tā kā Izraēlas iestādes ir veikušas vairākus pasākumus, lai novērstu šos teroristu uzbrukumus, tostarp aizdomās turamo palestīniešu kaujinieku apcietināšanu, bet tā kā ar terorisma apkarošanu nav attaisnojuma vardarbība pret ieslodzītajiem;

C.  tā kā šobrīd Izraēlas cietumos un aizturēšanas centros atrodas vairāk nekā 10 000 palestīniešu, tostarp vairāk nekā trīs simti bērnu vecumā no 16 līdz 18 gadiem; tā kā lielākā daļa šo ieslodzīto tikuši apcietināti okupētajās palestīniešu teritorijās;

D.  tā kā 2008. gada 25. augustā Izraēlas valdība atbrīvoja 198 palestīniešus, šādi parādot savu labo gribu un sekmējot abpusēju uzticēšanos;

E.  tā kā turpinās abu pušu sarunas, lai panāktu vispusīgāku nolīgumu par citu ieslodzīto statusu;

F.  tā kā Izraēlas un Libānas valdība nesen veica pasākumus, lai apmainītu ieslodzītos pret Izraēlas karavīru mirstīgajām atliekām;

G.  tā kā aptuveni tūkstotis ieslodzīto tiek turēti Izraēlas cietumos, pamatojoties uz „administratīviem lēmumiem par aizturēšanu”, turklāt viņiem gan ir pārsūdzības tiesības, taču nav nedz uzrādītas apsūdzības, nedz viņi ir notiesāti, nedz arī viņiem ir tiesības uz aizstāvību; tā kā šādus „administratīvus lēmumus par aizturēšanu” var gadiem ilgi pagarināt, un vairākos gadījumos tas arī ticis darīts;

H.  tā kā ANO Konvencijā par bērna tiesībām (UNCRC) noteikts, ka par bērnu uzskata personu līdz 18 gadu vecumam, un Izraēla ir parakstījusi šo konvenciju; tomēr tā kā atbilstoši okupētajās palestīniešu teritorijās spēkā esošajiem Izraēlas militārajiem noteikumiem palestīniešu bērnus uzskata par pieaugušiem no 16 gadu vecuma, tā kā saskaņā ar cilvēktiesību organizāciju ziņojumiem nepilngadīgos ieslodzītos tur nepiemērotos ieslodzījuma apstākļos un arvien biežāk pakļauj vardarbībai;

I.  tā kā ar precīzām liecībām pamatotos cilvēktiesību ziņojumos norādīts, ka Izraēlas aizsardzības spēku karavīri izturējušies vardarbīgi pret sasaistītiem palestīniešu ieslodzītajiem, kuri nekādā veidā nav apdraudējuši Izraēlas drošību; tā kā tiek apgalvots, ka vardarbīgo metožu vidū ir arī spīdzināšana, kuru izmanto, lai panāktu atzīšanos, savukārt, ja to panākt neizdodas, tad apcietinātajam uz nenoteiktu termiņu nosaka administratīvo ieslodzījumu, turklāt neuzrādot apsūdzību un netiesājot;

J.  tā kā lielākajai daļai palestīniešu ieslodzīto, kurus tur cietumos Izraēlas teritorijā, nereti ir neiespējami vai ļoti grūti īstenot tiesības uz ģimenes locekļu apmeklējumiem, kaut Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja lūgusi Izraēlu tās nodrošināt;

1.  apsveic un atbalsta Izraēlas valdības neseno lēmumu atbrīvot ievērojamu skaitu palestīniešu ieslodzīto, jo tas ir labvēlīgs žests, ar ko stiprina palestīniešu pašpārvaldi un atjauno abpusējās uzticēšanās gaisotni;

2.  atzinīgi vērtē Izraēlas valdības un Hezbollah nesenos pasākumus, lai vairotu savstarpēju uzticēšanos attiecībā uz ieslodzītajiem; aicina Izraēlu un Hamas veikt līdzīgus pasākumus, lai nekavējoties atbrīvotu Izraēlas armijas kaprāli Gilad Shalit;

3.  atbalsta Izraēlas cīņu pret terorismu un uzskata, ka visām iesaistītajām pusēm attieksmē pret ieslodzītajiem jāievēro tiesiskums, kas ir ļoti svarīgs demokrātiskai valstij, un kas arī palīdzētu atjaunot savstarpējo uzticēšanos, lai miera sarunās varētu panākt būtisku progresu;

4.  aicina Izraēlas iestādes izskatīt visu ieslodzīto lietas tiesā un izbeigt „administratīvā ieslodzījuma” piemērošanu, nepieļaujot šīs procedūras ļaunprātīgu izmantošanu, lai pamatotu ilgstošu un bieži vien nelikumīgu turēšanu nebrīvē, kā arī īstenot atbilstīgus pasākumus attiecībā uz nepilngadīgajiem cietumos saskaņā ar nepilngadīgo tiesvedības sistēmas starptautiskajiem standartiem un UNCRC, kā arī atļaut mazāk ierobežojošu režīmu attiecībā uz ieslodzīto apmeklējumiem;

5.  aicina Izraēlas iestādes ievērot ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un pārtraukt visa veida darbības, kas saistītas ar vardarbību un piespiedu metodēm, lai panāktu atzīšanos, kā arī pienācīgi izskatīt visus ziņojumus, kuros norādīts uz šādu darbību izmantošanu;

6.  ņem vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, kurā pausta liela izpratne par palestīniešu ieslodzīto ciešanām Izraēlas cietumos, un skaidri norādīts, ka ES un Izraēlas Asociācijas nolīguma 2. pants arī turpmāk gan Eiropas Savienībai, gan Izraēlai atgādinās, ka divpusējo attiecību pamatā ir cilvēktiesību un demokrātisko principu ievērošana;

7.  atzinīgi vērtē ES un Izraēlas Asociācijas padomes astotās sanāksmes lēmumu izveidot pastāvīgu Cilvēktiesību apakškomiteju, kas aizstās pašreizējo Darba grupu cilvēktiesību jautājumos; aicina aktīvi apspriesties ar cilvēktiesību organizācijām un NVO, kas darbojas Izraēlā un okupētajās palestīniešu teritorijās, un pilnībā iesaistīt šīs organizācijas, lai novērtētu Izraēlas sasniegumus to saistību izpildē, kuras valsts ir uzņēmusies atbilstoši starptautisko tiesību aktiem;

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Izraēlas valdībai, Knesetam, Palestīniešu pašpārvaldes priekšsēdētājam, Palestīnas Likumdošanas padomei, Augstajam pārstāvim kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, Kvarteta īpašajam sūtnim Tuvajos Austrumos, Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentārās asamblejas priekšsēdētājam, ANO Augstajam komisāram cilvēktiesību jautājumos un Starptautiskajai Sarkanā Krusta komitejai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika