Eljárás : 2008/2607(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0381/2008

Előterjesztett szövegek :

B6-0381/2008

Viták :

PV 04/09/2008 - 3

Szavazatok :

PV 04/09/2008 - 7.3

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0404

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 103kWORD 54k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B6-0343/2008
27.8.2008
PE410.783
 
B6‑0381/2008
a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Pasqualina Napoletano és Véronique De Keyser
a PSE képviselőcsoportja nevében
az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyok helyzetéről

az Európai Parlament állásfoglalása az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyok helyzetéről 
B6‑0381/2008

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Közel-Keletről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel az Izraelbe és a palesztin területekre delegált eseti küldöttsége (2008. május 30 – június 2.) által készített jelentésre és annak következtetéseire,

–  tekintettel az EU és Izrael közötti társulási megállapodásra, és különösen annak 2. cikkére,

–  tekintettel az EU–Izrael Társulási Tanács 2008. június 16-i, 8. ülésének eredményeire,

–  tekintettel az ENSZ vonatkozó határozataira,

–  tekintettel az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a polgári személyek háború idején történő védelmével kapcsolatos, 1949. augusztus 12-i negyedik genfi egyezményre,

–  tekintettel az 1966. évi, polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi ENSZ-egyezményre,

–  tekintettel az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódok és büntetések elleni, 1984. évi egyezményére,

–  tekintettel a gyermekek jogairól szóló 1989-es ENSZ-egyezményre,

–  tekintettel a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának 2007. évi jelentésére és különösen annak a megszállt palesztin területekkel foglalkozó részére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel jelenleg több mint 11 000 palesztint, köztük nők és gyermekek százait tartják fogva izraeli börtönökben és fogolytáborokban,

B.  mivel 2008. augusztus 25-én Izrael a kölcsönös bizalomépítés jegyében 198 foglyot szabadon engedett,

C.  mivel az ENSZ gyermekjogi egyezménye szerint, amelyet Izrael is aláírt, minden 18 év alatti személy gyermeknek tekintendő; mivel azonban a megszállt palesztin területekre vonatkozó izraeli katonai rendeletek alapján a palesztin gyermekeket 16 éves koruktól felnőttnek tekintik, és az ilyen gyermekeket gyakran nem megfelelő körülmények között tartják fogva,

D.  mivel a Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó palesztin foglyok többségét Izrael területén belül található börtönökben tartják fogva, és ez azzal is jár, hogy családtagjaik nem tudják megfelelő módon gyakorolni a látogatáshoz való jogukat, mivel a nemzetközi humanitárius jog tiltja a civilek – beleértve az elítéltek és fogvatartottak – megszállt területekről a megszálló állam területére történő elszállítását,

E.  mivel Izrael több száz palesztint vett „adminisztratív őrizetbe” vád és tárgyalás nélkül, tájékoztatást nem adva számukra arról, milyen ügyben gyanúsítják őket, és a fogva tartás elleni fellebbezés esetén nem biztosít hozzáférést a bizonyítékokhoz, és ez ellenkezik a nemzetközi jogszabályokkal;

F.  mivel a politikai foglyok ügye jelentős politikai társadalmi és humanitárius hatással bír, és a Palesztin Törvényhozó Tanács és a helyhatóságok 48 választott tagjának letartóztatása súlyos következményekkel jár a megszállt palesztin területek politikai fejleményeire nézve; mivel a különböző frakciókhoz tartozó, fogva tartott palesztin politikai vezetők által 2006 májusában elfogadott dokumentum a nemzeti megbékélés alapjául szolgált és utat nyitott a nemzeti egységkormány létrehozása előtt,

G.  mivel a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága által betegnek vagy sebesültnek nyilvánított számos palesztin fogolytól megtagadják a megfelelő orvosi ellátást, megsértve ezzel a VI. Genfi Egyezmény 91. cikkét,

H.  mivel az EU és Izrael közötti társulási megállapodás 2. cikke értelmében az Európai Közösségek és Izrael közötti kapcsolatok az emberi jogok és a demokratikus elvek tiszteletben tartásán alapulnak, és ez e megállapodás alapvető elemét képezi; mivel az EU–Izrael cselekvési terv a felek által egyaránt osztott közös értékek között kifejezetten hangsúlyozza az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartását,

1.  hangsúlyozza, hogy a mind a társadalmon belül, mind pedig az Izraeli konfliktus tekintetében mérséklő erőként való fellépésre képes palesztin politikai foglyok problémája nagy hatással bír mind a palesztin társadalomra, mind az izraeli-palesztin konfliktusra;

2.  ennek kapcsán arra szólít fel, hogy engedjék szabadon a palesztin foglyok jelentős részét, különös tekintettel a Palesztin Törvényhozó Tanács bebörtönzött tagjait, köztük Marván Bargútit;

3.  üdvözli, hogy Izrael bizalomépítő gesztusként nemrégiben 199 palesztin foglyot bocsátott szabadon, és ismételten hangsúlyozza, hogy a bizalomépítésre irányuló intézkedéseknek fontos szerepük van a békefolyamatban;

4.  tudatában van annak, hogy az izraeli kormány és a Hezbollah a fogvatartottakkal kapcsolatosan nemrégiben kölcsönös bizalomépítésére irányuló lépéseket tett; hasonló lépések megtételére hívja fel Izraelt és a Hamászt az izraeli Gilad Salit tizedes azonnali szabadon bocsátásának érdekében;

5.  felszólítja Izraelt, hogy a palesztin gyermekekre alkalmazott katonai jogrendszert hangolja össze a fiatalkorúakra vonatkozó nemzetközi jogi normákkal, és főleg a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel, különös tekintettel arra, hogy biztosítsa valamennyi fogva tartott kiskorú azonnali szabadon bocsátását és hagyjon fel a 18 éven aluliak „adminisztratív őrizetbe” vételével, valamint biztosítson megfelelő körülményeket a fogva tartott vagy bebörtönzött fiatalkorúak számára a fent említett ENSZ-egyezménynek és az ENSZ által előírt egyéb vonatkozó szabályoknak megfelelően;

6.  kéri a Tanácsot, a tagállamokat és a Bizottságot, hogy Izraellel fenntartott kapcsolataikban alkalmazzák a fegyveres konfliktusban érintett gyermekekre vonatkozó uniós iránymutatásokat, és tegyék a kapcsolat bármely szintjén folytatott párbeszéd alapvető elemévé az Izrael által fogva tartott palesztin gyermekek védelmét;

7.  felszólítja az izraeli kormányt és a Knesszetet, hogy gondolják újra a törvénytelen harcosokról szóló törvényt, amely lehetővé teszi az adminisztratív őrizetbe vételt, és igazítsák azt a nemzetközi emberi jogi normákhoz és humanitárius joghoz;

8.  ismételten hangsúlyozza, hogy elítéli a kínzás és a bántalmazás minden formáját; felszólítja Izraelt, hogy az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódok és büntetések elleni egyezményének megfelelően haladéktalanul biztosítsa, hogy betartsák a fogva tartás minimális normáit az élelmezést, a börtöncellák méretét, az egészségügyi ellátást, az időjárástól való védelmet és a családtagok látogatását illetően, és szavatolja a palesztin foglyok megfelelő orvosi ellátását;

9.  komoly aggodalmának ad hangot a fogva tartott palesztin nők helyzete miatt; felszólítja az izraeli hatóságokat, hogy jelentősen javítsák a kiszolgáltatott fogvatartottak védelmét, különös tekintettel az anyákra és a fiatal nőkre;

10.  emlékeztet az EU és Izrael közötti társulási megállapodás 2. cikkére, és felszólítja Izraelt, hogy tegyen eleget a nemzetközi emberi jogi és humanitárius jogszabályoknak, különös tekintettel a megszállt területeken élő polgári személyek védelmére vonatkozó előírásokra; hangot ad azon szilárd meggyőződésének, hogy az EU és Izrael közötti kapcsolatok fejlesztésének összefüggésben kell állnia azzal, hogy Izrael betartja-e a nemzetközi jogszabályok által előírt kötelezettségeit, különös tekintettel a nemzetközi emberi jogi és humanitárius jogszabályokra;

11.  tudomásul veszi a Bizottság 2008. július 9-én a Parlamentnek előterjesztett nyilatkozatát, amelyben „mélyen együtt érez az izraeli börtönökben szenvedő palesztin foglyokkal” és amelyben rávilágít arra, hogy „az EU és Izrael között kötött társulási megállapodás 2. cikke továbbra is emlékezteti mind az Európai Uniót, mind Izraelt arra, hogy az emberi jogok és a demokrácia elveinek tiszteletben tartása a kétoldalú kapcsolatok alapja”;

12.  üdvözli az EU–Izrael Társulási Tanács 8. ülésének arra vonatkozó határozatát, hogy a jelenlegi emberi jogi munkacsoportot önálló Emberi Jogi Albizottsággal váltják fel; arra szólít fel, hogy Izrael nemzetközi jogszabályok által előírt kötelezettségeinek betartása terén elért előrelépéseinek nyomon követése során széleskörűen konzultáljanak Izrael és a palesztin területek emberi jogi és nem kormányzati szervezeteivel és a munkába teljes mértékben vonják be azokat;

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást Izrael kormányának, a Knesszetnek, a Palesztin Hatóság elnökének, a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjének, a tagállamok kormányának és parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, a Kvartett közel-keleti megbízottjának, az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés elnökének, és az ENSZ emberi jogi főbiztosának.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat