Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0382/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0382/2008

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

27.8.2008

a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans és Daniel Cohn-Bendit
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyok helyzetéről

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B6-0343/2008

Eljárás : 2008/2607(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0382/2008
Előterjesztett szövegek :
B6-0382/2008
Elfogadott szövegek :

B6‑0382/2008

Az Európai Parlament állásfoglalása az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyok helyzetéről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Közel-Keletről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel Ferrero-Waldner biztos 2008. július 9-én, az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyok helyzetéről tett nyilatkozatára,

–  tekintettel az EU és Izrael közötti társulási megállapodásra, és különösen annak emberi jogokra vonatkozó 2. cikkére,

–  tekintettel az EU–Izrael Társulási Tanács nyolcadik, 2008. június 16-i luxemburgi ülésének eredményeire,

–  tekintettel az Izraelbe és a palesztin területekre delegált eseti küldöttsége (2008. május 30 – június 2) által elkészített jelentésre és annak következtetéseire,

–  tekintettel az ENSZ közel-keleti konfliktusról szóló határozataira,

–  tekintettel a polgári személyek háború idején történő védelmével kapcsolatos, 1949. augusztus 12-i negyedik genfi egyezményre, különösen annak 1–12., 27., 29–34. 47., 49., 51., 52., 53., 59., 61–77. és 143. cikkére,

–  tekintettel az ENSZ 1989. november 20-i gyermekjogi egyezményére (UNCRC), különösen annak 9. és 37. cikkére,

–  tekintettel az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel az 1966. évi, polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi ENSZ-egyezményre,

–  tekintettel a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának 2007-es éves jelentésére, és különösen annak a megszállt palesztin területekkel foglalkozó részére,

–  tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódok és büntetések elleni egyezményre, amelyet az ENSZ Közgyűlése 1984. december 10-i, 39/46 sz. határozatában fogadott el,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel jelenleg több mint 11 000 palesztint, köztük 118 nőt és 376 gyermeket tartanak fogva izraeli fogolytáborokban és börtönökben,

B.  mivel 2008. augusztus 25-én Izrael 198 foglyot szabadon engedett,

C.  mivel az ENSZ gyermekjogi egyezménye értelmében, amelyhez Izrael is csatlakozott, gyermeknek tekintendő minden 18 év alatti személy; mivel azonban az megszállt palesztin területekre vonatkozó izraeli katonai rendeletek alapján a palesztin gyermekeket 16 éves koruktól felnőttnek tekintik,

D.  mivel a Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó palesztin foglyok többségét Izrael területén belül található börtönökben tartják fogva, így családjuk nem tudja a látogatáshoz való jogát gyakorolni, mivel a nemzetközi humanitárius jog tiltja a civilek – beleértve az őrizetbe vettek és elítéltek – elfoglalt területekről a megszálló állam területére történő elszállítását, mivel körülbelül 1240 palesztin fogolytól – köztük 840 teljes elszigeteltségben tartott fogolytól – megvonják a közvetlen hozzátartozók látogatását, megsértve ezzel a negyedik genfi egyezmény 116. cikkét,

E.  mivel Izrael körülbelül 800 palesztint vett „adminisztratív őrizetbe” vád és tárgyalás nélkül, közigazgatási rendelet – és nem bírósági határozat – útján; mivel Izrael figyelmen kívül hagyja a nemzetközi jogszabályok „adminisztratív őrizetre” vonatkozóan előírt korlátozásait,

F.  mivel a 48 parlamenti képviselőnek, azaz a palesztin törvényhozó tanács megválasztott tagjai közel egyharmadának letartóztatása komolyan akadályozza a palesztin demokratikus életet; mivel Izrael megválasztott helyhatósági tanácsi képviselőket is letartóztatott és bebörtönzött,

G.  mivel a politikai foglyok kérdése a politikai napirend meghatározó pontja, és fontos politikai, társadalmi és humanitárius következményeket von maga után,

H.  mivel a különböző frakciókhoz tartozó, fogva tartott politikai vezetők által 2006 májusában elfogadott dokumentum a nemzeti megbékélési dokumentum alapjául szolgált és utat nyitott a nemzeti egységkormány létrehozása előtt,

I.  mivel az 1180 a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága által betegnek vagy sebesültnek nyilvánított palesztin fogoly közül soktól – köztük 160 súlyos betegként diagnosztizálttól – megtagadják a megfelelő orvosi ellátást, megsértve ezzel a negyedik genfi egyezmény 91. cikkét,

J.  mivel az EU és Izrael közötti 2000. évi társulási megállapodás 2. cikke értelmében az Európai Közösségek és Izrael közötti kapcsolatok a külső és belső politika terén egyaránt iránymutatást jelentő emberi jogok és demokratikus elvek tiszteletben tartásán alapulnak, és ez a megállapodás alapvető elemét képezi; mivel a 2004-es EU–Izrael cselekvési terv az EU és Izrael által egyaránt osztott közös értékek között kifejezetten megemlíti az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jogok tiszteletben tartását,

1.  hangsúlyozza, hogy a mind a társadalmon belül, mind pedig az Izraeli konfliktus tekintetében mérséklő erőként fellépni tudó palesztin politikai foglyok problémája nagy hatással bír mind a palesztin társadalomra, mind az izraeli-palesztin konfliktusra;

2.  ennek kapcsán felszólít a palesztin foglyok jelentős részének szabadon bocsátására, kiváltképpen a palesztin törvényhozó tanács bebörtönzött tagjai, köztük Marván Bargúti azonnali szabadon bocsátására; hangsúlyozza, hogy a konfliktus bármely megoldási módozata esetén szabadon kell bocsátani az összes palesztin politikai foglyot;

3.  üdvözli a 198 palesztin fogoly szabadon bocsátását, ami Izrael jóakaratáról tanúskodik, és ismételten hangsúlyozza, hogy a bizalomépítésre irányuló intézkedéseknek fontos szerepük van a békefolyamatban;

4.  tudomásul veszi az izraeli kormány és a Hezbollah foglyokat illető nemrégiben tett kölcsönös lépései jelentőségét; hasonló lépések megtételére hívja fel Izraelt és a Hamászt az izraeli Gilád Salít tizedes azonnali szabadon bocsátásának érdekében;

5.  felszólítja Izraelt, hogy jogszabályait hangolja össze a fiatalkorúakra vonatkozó nemzetközi jogi normákkal, és ily módon változtassa meg a palesztin gyermekekre alkalmazott katonai jogrendszert, különösen pedig hajtsa végre az alábbiakat:

  • a.azonnal engedjen szabadon minden kiskorú fogvatartottat;
  • b.hagyjon fel azzal a gyakorlattal, hogy 18 éven aluli személyeket adminisztratív őrizetben tart, és az ENSZ gyermekjogi egyezményével összhangban haladéktalanul módosítsa a megszállt palesztin területekre vonatkozó rendszabályokat, mivel ezek a nagykorúság korhatárát is érintik;
  • c.az ENSZ gyermekjogi egyezményében és a ENSZ-normákban a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatás és a fiatalkorúak fogva tartása vonatkozásában rögzítetteket betartva biztosítsa a megfelelő körülményeket a fogva tartott vagy bebörtönzött fiatalkorúak számára;

6.  felhívja a Tanácsot, a tagállamokat és a Bizottságot, hogy Izraellel fenntartott kapcsolataikban alkalmazzák a fegyveres konfliktusban érintett gyermekekre vonatkozó uniós iránymutatásokat, és tegyék a kapcsolat bármely szintjén folytatott párbeszéd alapvető elemévé az Izrael által fogva tartott palesztin gyermekek védelmét;

7.  emlékezteti Izraelt arra, hogy a ciszjordániai vagy gázai palesztinok izraeli börtönökben történő fogva tartása ellentétes a nemzetközi jog értelmében az országra háruló kötelezettségekkel; ezért felhívja Izraelt, hogy e fogvatartottakat helyezze át Ciszjordániába és Gázába; ragaszkodik a családi látogatások jogának haladéktalan végrehajtásához;

8.  felszólítja az izraeli kormányt és a Knesszetet, hogy gondolják újra a törvénytelen harcosokról szóló törvényt, amely lehetővé teszi az adminisztratív őrizetbe vételt, és igazítsák azt a nemzetközi humanitárius joghoz és az emberi jogi normákhoz;

9.  ismételten hangsúlyozza, hogy elítéli a kínzás és a bántalmazás minden formáját; felszólítja Izraelt, hogy haladéktalanul biztosítsa az ENSZ kínzás elleni egyezményének – amelynek részes állama – betartását, továbbá:

  • a.haladéktalanul szüntesse meg a bántalmazás és a kínzás minden formájának letartóztatás, kihallgatás és fogva tartás során történő alkalmazását, fogadjon el erre vonatkozó jogszabályt, és alaposan és pártatlanul vizsgáljon ki minden olyan gyanús esetet, amely a palesztin fogvatartottakat érintő kínzásra és erőszakra utal, és az ilyen visszaélésekért felelősnek talált személyeket állítsa bíróság elé;
  • b.biztosítsa, hogy betartsák a fogva tartás minimális normáit az élelmezést, az egészségügyi ellátást, a börtöncellák méretét és elhelyezkedését, az időjárástól való védelmet és a családtagok látogatását illetően;
  • c.biztosítsa a palesztin foglyok megfelelő orvosi ellátását;

10.  komoly aggodalmának ad hangot a beszámolók szerint rossz bánásmódot elszenvedő, fogva tartott palesztin nők helyzete miatt; felszólítja az Izraeli hatóságokat, hogy jelentősen javítsák a kiszolgáltatott fogvatartottak, különösen az anyák és a fiatal nők védelmét;

11.  felhívja a figyelmet az EU és Izrael közötti társulási megállapodás 2. cikkére, és felszólítja Izraelt, hogy tegyen eleget a nemzetközi emberi jogi és humanitárius jogszabályoknak, különösen a megszállt területeken élő polgári személyek védelmére vonatkozó előírásoknak; felhívja a Tanácsot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy biztosítsa a nemzetközi jog és a nemzetközi emberi jogi és humanitárius egyezmények Izrael Állam általi betartását;

12.  hangot ad azon szilárd meggyőződésének, hogy az EU és Izrael közötti kapcsolatok fejlesztésének következetes összefüggésben kell állnia azzal, hogy Izrael betartja-e a nemzetközi jogszabályok által előírt kötelezettségeit, különös tekintettel a nemzetközi emberi jogi és humanitárius jogszabályokra;

13.  üdvözli az EU–Izrael Társulási Tanács 8. ülésének arra vonatkozó határozatát, hogy a jelenlegi emberi jogi munkacsoportot önálló Emberi Jogi Albizottsággal váltják fel; kéri, hogy az izraeli és a megszállt palesztin területek emberi jogi és civilszervezeteinek véleményét széles körűen kérjék ki, illetve vonják be azokat annak nyomon követésébe, hogy Izrael milyen előrelépéseket tesz a nemzetközi jog szerint rá háruló kötelezettségek betartása tekintetében;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az izraeli kormánynak, a Knesszetnek, a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, a Kvartett közel-keleti megbízottjának, az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés elnökének, a Palesztin Hatóság elnökének, a palesztin törvényhozó tanácsnak, valamint az ENSZ emberi jogi főbiztosának.