Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0383/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0383/2008

A TANÁCSHOZ INTÉZETT AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

28.8.2008

az eljárási szabályzat 114. cikkének (1) bekezdése alapján
előterjesztette: Sophia in 't Veld
az ALDE képviselőcsoport nevében
az Európai Unió és Ausztrália közötti, az Európai Unióból származó utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámszolgálat részére történő továbbításáról szóló megállapodásról

B6‑0383/2008

az Európai Parlament Tanácshoz intézett javaslata az Európai Unió és Ausztrália közötti, az Európai Unióból származó utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámszolgálat részére történő továbbításáról szóló megállapodásról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2., 6., 24., 29., és 38. cikkeire, amelyek a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség, valamint a harmadik országokkal és szervezetekkel folytatott nemzetközi tárgyalások jogalapját képezik a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés mértékében;

–  tekintettel az Európai Unió és Ausztrália közötti, az Európai Unióból származó utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámszolgálat részére történő továbbításáról szóló megállapodás Európai Unió részéről történő aláírására vonatkozó 2008. június 30-i 2008/651/KKBP/JHA tanácsi határozatra ([1]), valamint magára a megállapodásra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (1) bekezdésére,

1.  a következő megjegyzéseket és ajánlásokat címezi a Tanácsnak:

Eljárási vonatkozású megjegyzések és ajánlások

a)  úgy véli, hogy a megállapodás elfogadásához vezető eljárásnak nincs demokratikus legitimációja, mivel semmilyen szinten nem jelenik meg a demokratikus ellenőrzés, illetve a parlamenti jóváhagyás; megállapítja, hogy a Tanács rendszerességgel alkalmazza ezt az eljárást az európai polgárok alapvető jogait érintő nemzetközi megállapodások aláírásnál;

b)  fenntartja kétségeit a Tanács által egy olyan nemzetközi megállapodásra választott jogalapot illetően, amely kizárólag egy harmadik ország biztonsági igényeire koncentrál, és amelynek nincs plusz értéke az Európai Unió, vagy tagállamai, illetve az európai polgárok biztonsága szempontjából; fenntartja tehát a beavatkozás jogát az Európai Bíróságnál, amennyiben harmadik félnél felmerül e megállapodás legitimitása;

Adatvédelmi megjegyzések és ajánlások

c)  üdvözli a tényt, hogy az ausztrál adatvédelmi törvény teljes mértékben vonatkozik az európai uniós állampolgárokra, azonban aggodalmát fejezi ki bármely kivétel és mentesség miatt, amelyből fakadóan az európai uniós polgárok hiányos jogi védelembe kerülhetnének;

d)  tekintettel az érintettek jogaira a megállapodás rendelkezik arról, hogy Ausztráliának olyan rendszert kell garantálnia, amelyet a magánszemélyek nemzetiségtől és lakhelytől függetlenül is elérhetnek jogaik gyakorlása érdekében; az utasok tájékoztatása érdekében, a nyilvánosság üdvözölné a Vámszolgálat a PNR-adatok feldolgozására vonatkozó tájékoztatásra vonatkozó hajlandóságát;

e)  úgy véli, hogy a diplomácia jegyzékváltás nem elfogadható mód a PNR-adatokhoz esetlegesen hozzáférő hivatalok és ügynökségek jegyzékének módosítására;

f)  figyelembe véve a Vámszolgálathoz továbbított adatok minőségét, sajnálatosnak mondható, hogy a kért adatok ugyanolyan kategóriába tartoznak, mint a 2007-es Egyesült Államokkal történő megállapodásban szereplő adatok (a 34 adatmezőt 19 kategóriába osztották, azt a benyomást keltve, hogy a továbbított adatok mennyisége jelentősen csökkent, pedig valójában nem ez volt a helyzet); az ilyen széleskörű adatgyűjtés nem indokolt ezért aránytalannak kell tekinteni;

2.  felhívja a tagállamokat és e megállapodást jelenleg vizsgáló nemzeti parlamenteket és/vagy az Egyesült Államokkal ilyen megállapodást kötött tagállamokat ((BE, CZ, NL, ES, HU, PL), hogy vegyék figyelembe a fenti megjegyzéseket és ajánlásokat;

3.  emlékezteti a Tanácsot, hogy a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése estén, az Európai Parlament korrekt módon történő bevonása mellett felül kell vizsgálni az összes PNR-megállapodást;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Ausztrália kormányának és parlamentjének.

________________________________________

[1] HL L 213., 08.08.8., 47-57. o. Lásd: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2008&serie=L&textfield2=213&Submit=Search&ihmlang=en