Διαδικασία : 2008/2621(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0385/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0385/2008

Συζήτηση :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0406

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 118kWORD 60k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0377/2008
1.9.2008
PE410.787
 
B6‑0385/2008
εν συνεχεία των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Colm Burke, John Bowis, Carlo Casini, Nirj Deva και Filip Kaczmarek
εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
σχετικά με τον 5ο Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας (μητρική υγεία)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον 5ο Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας (μητρική υγεία) 
B6‑0385/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον 5ο Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας για τη μητρική υγεία, με στόχο τη μείωση της αναλογίας της μητρικής θνησιμότητας κατά τρία τέταρτα στην περίοδο 1990 - 2015 και την επίτευξη της καθολικής πρόσβασης στην αναπαραγωγική υγεία,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης(1),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού της 20ής Νοεμβρίου 1959, σύμφωνα με την οποία πρέπει να παρέχεται εδική περίθαλψη και προστασία τόσο στο παιδί όσο και στη μητέρα του, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς περίθαλψης πριν από και μετά τον τοκετό, και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού της 20ής Νοεμβρίου 1989, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα κράτη εξασφαλίζουν την κατάλληλη περίθαλψη των μητέρων πριν και μετά από τον τοκετό,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη της 22ας Νοεμβρίου 2005(2), σύμφωνα με την οποία ο πρωταρχικός και υψηλότερος στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ είναι η εξάλειψη της φτώχειας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας,

–  έχοντας υπόψη την εκδήλωση υψηλού επιπέδου σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρική υγεία αποτελεί τον τομέα στον οποίο έχει επιτευχθεί η μικρότερη πρόοδος σε σύγκριση με όλους τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και, ότι, για το λόγο αυτό, ο 5ος Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας συγκαταλέγεται μεταξύ των στόχων που παρουσιάζουν τις μικρότερες πιθανότητες επίτευξης έως το 2005 και ιδίως στην Αφρική νοτίως της Σαχάρας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπλοκές στην εγκυμοσύνη και τον τοκετό αποτελούν τα κύρια αίτια θανάτου και αναπηρίας των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως στην Αφρική νοτίως της Σαχάρας και στην Ασία, στοιχίζοντας τη ζωή σε περισσότερες από πεντακόσιες χιλιάδες γυναίκες το χρόνο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των θανάτων αυτών μπορεί να προληφθεί με παρεμβάσεις ιατρικής περίθαλψης (σύμφωνα με το Ταμείο Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών (UNFPA) οι σημαντικότεροι παράγοντες για τη μείωση της μητρικής θνησιμότητας είναι η παρουσία ειδικευμένων μαιών και η πρόσβαση σε επείγουσα γυναικολογική περίθαλψη), αλλά η απόσταση και η φτώχεια περιορίζουν την πρόσβαση πολλών γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες στη μητρική υγεία,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θάνατοι και οι αναπηρίες των μητέρων μειώνουν το οικογενειακό εισόδημα, αυξάνουν τον αριθμό των ορφανών παιδιών, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην ασθένεια και την φτώχεια, και εξαναγκάζουν τα νέα κορίτσια να εγκαταλείψουν το σχολείο για να μεγαλώσουν τα αδέρφια τους,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 60% των ενηλίκων που έχουν προσβληθεί από το ιό HIV είναι γυναίκες, και ότι ο ιός HIV/AIDS και η ελονοσία συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες αιτίες της μητρικής θνησιμότητας, καθώς και ότι ο ιός ΗΙV μπορεί να μεταδίδεται από τη μητέρα στο παιδί της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της γέννησης ή κατά το θηλασμό,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιός ΗΙV/AIDS έχει εξαιρετικά καταστρεπτικές συνέπειες στον τομέα της υγείας των αναπτυσσομένων χωρών, τόσο λόγω των απασχολουμένων στον τομέα αυτό που έχουν προσβληθεί από τη νόσο, όσο και λόγω της μετάθεσης του προσωπικού και των πόρων από άλλες βασικές υγειονομικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών στις υπηρεσίες ΗΙV/AIDS,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειραφέτηση των γυναικών, με την εξασφάλιση πλήρους πρόσβασης σε πληροφορίες και εφόδια για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, βελτιώνει τη θέση τους, ώστε να διεκδικούν ασφαλείς σεξουαλικές σχέσεις και να προστατεύονται από τη σεξουαλικά μεταδιδόμενες νόσους, μεταξύ άλλων από τον ιό ΗΙV· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υποστηριχθούν τα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή για την προστασία των γυναικών από τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες νόσους, και ιδίως τη χρηματοδοτική υποστήριξη για την ανάπτυξη μικροβιοκτόνων και εμβολίων καθώς και τα μέτρα που προτείνονται για την αναπαραγωγική υγεία,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ιδιαίτερο πρόβλημα των γυναικών, συχνότατα νεαρής ηλικίας και χωρίς εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας, που πάσχουν από μαιευτικό συρίγγιο λόγω επιπλοκών της λοχείας και έλλειψης περίθαλψης, το οποίο - αν δεν θεραπευτεί, προκαλεί άθλιες συνθήκες υγείας και κοινωνικό αποκλεισμό·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μαιευτικό συρίγγιο και άλλες παθήσεις των αναπαραγωγικών οργάνων συνιστούν σοβαρό πρόβλημα υγείας σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωγραφία, η οικονομία και η εκπαίδευση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της μητρικής θνησιμότητας και ότι οι αγρότισσες, οι πτωχές και αμόρφωτες γυναίκες συγκαταλέγονται στις κατηγορίες με υψηλότερα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εξασφαλίζοντας και υποστηρίζοντας τη διεθνή αντιμετώπιση των προκλήσεων για τη μητρική υγεία,

1.  καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να θέσουν τη μητρική υγεία ως προτεραιότητα στις στρατηγικές τους για τη μείωση της φτώχειας· καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να επισημάνουν τον τομέα αυτό στη συνεργασία τους με τις αναπτυσσόμενες χώρες και να παράσχουν αυξημένη τόσο οικονομική όσο και πολιτική και τεχνική υποστήριξη στις προσπάθειες αυτές·

2.  υπενθυμίζει και επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ΕΕ και τη συμβολή της στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας όπως έχει εκφραστεί στην Ευρωπαϊκή Συνένωση για την Ανάπτυξη·

3.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ να επιτύχουν το στόχο για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια στην αναλογία του 0,7% του ΑΕΕ έως το 2015, και καλεί τα κράτη μέλη που δεν συμβαδίζουν επί του παρόντος να εντείνουν τις προσπάθειές τους·

4.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της μητρικής υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες, παρέχοντας ιδίως πρόσβαση σε ασφαλείς και αξιόπιστες δυνατότητες περίθαλψης και υπηρεσίες μητρικής υγείας, καταπολεμώντας τις νόσους που οφείλονται στην φτώχεια και αντιμετωπίζοντας τα αδιέξοδα στον τομέα της υγείας, όπως είναι η έλλειψη εξειδικευμένων απασχολουμένων στον τομέα αυτό·

5.  ζητεί την ενίσχυση των εθνικών προγραμμάτων υγείας για την ανίχνευση του ιού ΗΙV πριν και κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, την αντιρετροϊκή αγωγή για εγκύους που έχουν προσβληθεί από τον ιό ΗΙV και μέτρα πρόληψης του ΗΙV, όπως είναι ενημερωτικές εκστρατείες και εκπαιδευτικά προγράμματα΄·

6.  ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την καταπολέμηση της ελονοσίας, μεταξύ άλλων με την αυξημένη χρήση εμποτισμένων με εντομοκτόνα κουνουπιέρων·

7.  ζητεί να μην περιορίζονται οι στρατηγικές για τη μητρική υγεία στην καταπολέμηση των κυριότερων νόσων που προκαλεί η φτώχεια αλλά να δίδεται επίσης κατάλληλη προσοχή στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες που υποφέρουν από μαιευτικό συρίγγιο και άλλες λιγότερο γνωστές ασθένειες που οφείλονται στη φτώχεια·

8.  καλεί τις χώρες που δεν έχουν ακόμη επιβάλλει απαγόρευση στις επιζήμιες πρακτικές και παραδόσεις, όπως είναι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, να λάβουν μέτρα και να υποστηρίξουν ενημερωτικές εκστρατείες προς το σκοπό αυτό·

9.  καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, να υιοθετήσουν επίσης μια οριζόντια προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μητρικής υγείας ούτως ώστε να καταβληθούν αυξημένες αναπτυξιακές προσπάθειες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για βελτιώσεις στις υποδομές και την πρόσβαση στο νερό και σε εγκαταστάσεις υγιεινής και σε άλλους τομείς που επηρεάζουν την εμφάνιση των προκλήσεων αυτών·

10.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα σε μέτρα βελτίωσης της οικιακής υγιεινής και της χρήσης του σαπουνιού - που σύμφωνα με ορισμένες μελέτες επιδρούν αποτελεσματικότερα από ό,τι η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στη μείωση του κινδύνου προσβολής από διαρροϊκές νόσους, δεδομένου ότι οι νόσοι αυτές μπορεί να είναι θανατηφόρες και τόσο οι γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης όσο και οι θηλάζουσες μητέρες εκτίθενται ιδιαίτερα στις παθήσεις αυτές·

11.  ζητεί να ενταθούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων του αναπνευστικού συστήματος που προκαλεί η έλλειψη συστημάτων εξαερισμού στις εγκαταστάσεις θέρμανσης και μαγειρικής που βλάπτουν ιδιαίτερα τη μητρική υγεία·

12.  καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να προωθήσουν περαιτέρω την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ιδίως για κορίτσια αγροτικών περιοχών που έχουν λιγότερες πιθανότητες να έχουν πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση, στις αναπτυξιακές στρατηγικές τους· καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να υποστηρίξουν περαιτέρω τις εν λόγω προσπάθειες·

13.  τονίζει την ανάγκη να υποστηριχθεί από την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα η περιφερειακή συνεργασία για την προώθηση του μερισμού των δεξιοτήτων, την κατάρτιση και οικοδόμηση ικανοτήτων, τη σύγκλιση των βέλτιστων πρακτικών και τη συγκέντρωση των πόρων στον τομέα της μητρικής υγείας· υπογραμμίζει ότι τέτοιου είδους συνεργασία μπορεί να αποβεί ιδιαιτέρως χρήσιμη για την αντιμετώπιση δυσχερών καταστάσεων υγείας μετά τον τερματισμό συγκρούσεων ή μετά από καταστροφές·

14.  προτρέπει την Επιτροπή να θέσει ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας σε περιοχές κρίσεων και συγκρούσεων τόσο στο στάδιο ανθρωπιστικών ενεργειών όσο και στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης μετά από πολέμους·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, στα κράτη μέλη, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια όλων των αναπτυσσομένων χωρών και στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) COM(2005)179.
(2) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14820/05.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου