Eljárás : 2008/2621(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0385/2008

Előterjesztett szövegek :

B6-0385/2008

Viták :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Szavazatok :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0406

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 106kWORD 55k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B6-0377/2008
1.9.2008
PE410.787
 
B6‑0385/2008
a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Colm Burke, John Bowis, Carlo Casini, Nirj Deva és Filip Kaczmarek
a PPE-DE képviselőcsoport nevében
az 5. millenniumi fejlesztési célról (az anyák egészsége)

 
B6‑0385/2008

Az Európai Parlament állásfoglalása az 5. millenniumi fejlesztési célról (az anyák egészsége)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az anyák egészségére vonatkozó 5. millenniumi fejlesztési célra (MFC), melynek célja az anyák elhalálozási arányának 75%-kal való csökkentése 1990 és 2015 között, valamint a reproduktív egészséghez való egyetemes hozzáférés elérése,

–  tekintettel a HIV/AIDS, malária és tuberkulózis elleni külső fellépést célzó európai cselekvési programra(1),

–  tekintettel az ENSZ 1959. november 20-án elfogadott, a gyermek jogairól szóló nyilatkozatára, amely kimondja, hogy mind a gyermeknek, mind az anyának különleges gondozásra és védelemre – többek között születés előtti és születés utáni gondozásra – van szüksége, valamint tekintettel a gyermek jogairól szóló 1989. november 20-i ENSZ-egyezményre, amely szerint az egyezményben részes államoknak biztosítaniuk kell „az anyák terhesség alatti és szülés utáni gondozását”,

–  tekintettel a 2005. november 22-án elfogadott európai fejlesztési konszenzusra(2), mely szerint „az EU fejlesztési együttműködésének elsődleges és mindent átfogó célja a szegénység felszámolása a fenntartható fejlődés keretében, beleértve a millenniumi fejlesztési célok elérésére irányuló törekvéseket”,

–  tekintettel az ENSZ székhelyén, New Yorkban 2008. szeptember 25-én sorra kerülő, a millenniumi fejlesztési célokkal kapcsolatos magas szintű találkozóra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az anyák egészsége az összes millenniumi fejlesztési cél között az a terület, ahol a legkevesebb előrelépés történt, és ezért az 5. MFC a 2015-ig nagy valószínűséggel nem megvalósítható célok közé tartozik, különösen Fekete-Afrikában,

B.  mivel a terhesség és a szülés alatti komplikációk a nők esetében a vezető halálozási és fogyatékosságot előidéző okok közé tartoznak a fejlődő országokban, különösen Fekete-Afrikában és Ázsiában, ahol évente több mint félmillió nő halálát okozzák,

C.  mivel e halálesetek többsége megelőzhető lenne egészségügyi beavatkozások segítségével (az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) szerint az anyai halálozás csökkentésének fő tényezői a képzett szülészek jelenléte és a sürgősségi szülészeti ellátáshoz való hozzáférés), de a fejlődő országokban a távolság és a szegénység sok nő esetében korlátozza az anyák egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését,

D.  mivel az anyai halálozás és fogyatékosság csökkenti a család bevételét, sok árván maradó és a betegségek és szegénység által különösen veszélyeztetett gyermeket eredményez, illetve az iskolából való kimaradásra kényszeríti a fiatal lányokat, akiknek fel kell nevelniük testvéreiket,

E.  mivel a HIV-fertőzött felnőttek mintegy 60%-a nő, és a HIV/AIDS és a malária az anyák legfőbb halálozási okai közé tartoznak; mivel a HIV az anyáról átterjedhet a gyermekre a terhesség, a vajúdás és a szülés alatt, illetve a szoptatás során,

F.  mivel a HIV/AIDS nagyon súlyos hatást gyakorolt az egészségügyre is a fejlődő országokban, nemcsak az egészségügyi dolgozók megfertőződése miatt, hanem azért is, mivel a HIV/AIDS-szolgálatoknál felmerülő egyre növekvő szükségletek miatt más lényeges egészségügyi szolgálatoktól vettek el személyzetet és pénzforrásokat,

G.  mivel a szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos információkhoz és eszközökhöz való teljes körű hozzáférés biztosítása révén a nők jobb eséllyel élhetnek biztonságos nemi életet és könnyebben megvédhetik magukat a nemi úton terjedő betegségektől, ideértve az AIDS-et is; mivel támogatni kell a Bizottság által javasolt, a nőket a nemi úton terjedő betegségektől megvédő intézkedéseket – különösen a mikrobaölő anyagok és oltóanyagok kifejlesztésére adott pénzügyi támogatást –, illetve a reproduktív egészséggel kapcsolatos intézkedéseket,

H.  tekintettel a fájdalomcsillapítóval nem enyhített, akadályozott vajúdás eredményeképpen kialakuló vaginális sipolyok – amelyek kezelés nélkül súlyos egészségi állapothoz és társadalmi megbélyegzettséghez vezetnek – miatt sajátos problémákkal rendelkező nőkre, akik közül sokan fiatalok és nem férnek könnyen hozzá a reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz,

I.  mivel a sipolyok és a reproduktív szerveket érintő más betegségek súlyos egészségi problémát jelentenek számos fejlődő országban,

J.  mivel a földrajzi elhelyezkedés, a gazdaság és az oktatás meghatározó tényezők az anyai halálozás elterjedtsége tekintetében, és az anyai halálozás aránya a vidéki, szegény vagy oktatásban nem részesülő nők körében a legmagasabb,

K.  mivel az Európai Unió fontos szerepet játszik az anyasággal kapcsolatos egészségügyi kihívásokkal szembeni nemzetközi válaszlépések kidolgozása és támogatása terén,

1.  felhívja a fejlődő országokat, hogy a szegénység csökkentésére irányuló stratégiáikban az anyák egészségét sorolják a prioritások közé; felhívja az EU-t és a nemzetközi közösséget, hogy a fejlődő országokkal folytatott együttműködésük keretében fektessenek hangsúlyt erre a területre, és nyújtsanak fokozott gazdasági, politikai és technikai segítséget az ilyen irányú erőfeszítések számára;

2.  felidézi és megismétli az EU kötelezettségvállalását és hozzájárulását a millenniumi fejlesztési célokhoz, amint azt az európai fejlesztési konszenzus tartalmazza;

3.  felidézi az uniós tagállamoknak a 0,7%-os ODA/GNI arány 2015-ig történő elérésére vonatkozó kötelezettségvállalását, és felhívja a jelenleg elmaradó tagállamokat erőfeszítéseik fokozására;

4.  felhívja az EU-t erőfeszítései fenntartására és fokozására a fejlődő országokban az anyák egészségügyi helyzetének javítása terén, különösen az anyák számára biztonságos és megbízható egészségügyi ellátás és szolgáltatások nyújtásával, a szegénység elleni harccal, az egészségügyben tapasztalható szűk keresztmetszetek – például a szakképzett egészségügyi dolgozók hiányának – kezelésével;

5.  felhív a nemzeti egészségügyi programokban a terhesség előtti és alatti HIV-tesztelés kiszélesítésére, a HIV-pozitív terhes nők antiretrovírusos kezelésére és olyan HIV-megelőző intézkedésekre, mint például a tájékoztató kampányok és az oktatás;

6.  felhív a malária elleni harc terén további intézkedésekre, többek között rovarirtó szerrel kezelt függőágyak használatának terjesztésével;

7.  felhív arra, hogy az anyák egészségével kapcsolatos stratégiák ne korlátozódjanak a szegénységhez kötődő legfőbb betegségek elleni küzdelemre, hanem kapjon kellő figyelmet a fisztuláktól és más kevésbé ismert, szegénységhez kötődő betegségekben szenvedő nők helyzete is;

8.  felhívja azokat az országokat, amelyek még nem tiltották be az olyan ártalmas gyakorlatokat és hagyományokat, mint például a női nemi szerv megcsonkítása, hogy tegyenek lépéseket és támogassák az ezzel kapcsolatos tájékoztató kampányokat;

9.  felhívja a fejlődő országokat, hogy a nemzetközi közösség segítségével ők is alkalmazzanak horizontális megközelítést az anyák egészégét érintő kihívások tekintetében annak érdekében, hogy a fokozott fejlesztési erőfeszítések vezessenek fenntartható növekedés kialakulásához, az infrastruktúra, a vízhez és higiéniához való hozzáférés és más, az említett problémák előfordulását befolyásoló területek javulásához;

10.  felhív arra, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani az otthoni higiénia és a szappanhasználat – amely egyes tanulmányok szerint még a vízminőség javításánál is hatékonyabb a hasmenéses megbetegedések kockázatának csökkentése szempontjából – javítását célzó intézkedésekre, mivel e betegségek halálosak is lehetnek, és a várandós és szoptatós anyák különösen veszélyeztetettek;

11.  felhív további intézkedések meghozatalára a kályhák és tűzhelyek szellőzésének hiányából adódó, az anyák egészségét különösen súlyosan károsító légúti egészségi problémák kezelésére;

12.  felhívja a fejlődő országokat, hogy fejlesztési stratégiáikban fektessenek nagyobb hangsúlyt az alapfokú oktatásra, különösen a vidéki térségekben élő lányok esetében, mivel nekik lesz valószínűleg legkevesebb lehetőségük iskolába járni; felhívja az EU-t és a nemzetközi közösséget, hogy nyújtsanak további támogatást ezekhez az erőfeszítésekhez;

13.  hangsúlyozza az anyák egészségügyi ellátására vonatkozó ismeretek megosztásának, a képzés és a kapacitásfejlesztés, valamint a legjobb gyakorlatok összevetésének és a források egyesítésének előmozdítására irányuló regionális együttműködés uniós és nemzetközi támogatásának szükségességét; hangsúlyozza, hogy az ilyen együttműködés különösen hasznos lehet konfliktus vagy katasztrófa utáni helyzetekben a nehéz egészségügyi helyzetek kezelésére;

14.  sürgeti a Bizottságot, hogy kezelje prioritásként a válságok és konfliktusok sújtotta területeken a szexuális erőszak elleni küzdelmet mind a humanitárius segítségnyújtás fázisában, mind a háború utáni újjáépítés során;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak, valamennyi fejlődő ország kormányának és parlamentjének, valamint az ENSZ főtitkárának.

(1) COM(2005)179.
(2) Az Európai Unió Tanácsa 14820/05.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat