Procedură : 2008/2621(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0385/2008

Texte depuse :

B6-0385/2008

Dezbateri :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Voturi :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0406

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 108kWORD 58k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B6-0377/2008
1.9.2008
PE410.787
 
B6‑0385/2008
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Colm Burke, John Bowis, Carlo Casini, Nirj Deva și Filip Kaczmarek
în numele Grupului PPE-DE
privind Obiectivul 5 de Dezvoltare al Mileniului (sănătatea maternă)

Rezoluția parlamentului European privind Obiectivul 5 de Dezvoltare al Mileniului (sănătatea maternă) 
B6‑0385/2008

Parlamentul European,

–  având în vedere Obiectivul 5 de Dezvoltare al Mileniului (ODM) referitor la sănătatea maternă, care și-s propus să „reducă cu 75% rata mortalității materne în perioada 1990-2005” și să „realizeze accesul universal la sănătatea reproducerii”,

–  având în vedere Programul de acțiune UE de combatere a HIV/AIDS, tuberculozei și malariei, din cadrul Acțiunii externe(1),

–  având în vedere Declarația ONU privind drepturile copilului din 20 noiembrie 1959, conform căreia „se acordă îngrijiri speciale și protecție atât copilului cât și mamei, inclusiv o îngrijire adecvată pre și post-natală”, precum și Convenția ONU privind drepturile copilului din 20 noiembrie 1989, prin care statele semnatare “asigură îngrijiri de sănătate pre- și post-natale mamelor”,

–  având în vedere Consensul european privind dezvoltarea din 22 noiembrie 2005(2), conform căruia „eradicarea sărăciei în contextul dezvoltării durabile, inclusiv urmărirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, constituie obiectivul fundamental și global al cooperării UE pentru dezvoltare”,

–  având în vedere reuniunea la nivel înalt cu privire la Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, care se va desfășura la New York la 25 septembrie, 2008,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât sănătatea maternă este domeniul unde s-au înregistrat cele mai mici progrese comparativ cu celelalte Obiective de Dezvoltare ale Mileniului și întrucât cel de al cincilea ODM, are în consecință cele mai mici șanse să fie îndeplinit până în 2015, mai ales în Africa subsahariană,

B.  întrucât complicațiile în timpul sarcinii și la naștere sunt cauzele principale ale decesului și dizabilităților în rândul femeilor din țările în curs de dezvoltare, mai ales in Africa sub-sahariană și Asia, unde provoacă moartea a peste jumătate de milion de femei în fiecare an,

C.  întrucât majoritatea acestor decese ar putea fi prevenite prin intervenția serviciilor de sănătate (conform Fondului pentru populație al Națiunilor Unite, principalii factori în reducerea mortalității la naștere sunt prezența lucrătorilor calificați și accesul la servicii de urgențe obstetrice) dar distanța și sărăcia limitează accesul la sănătatea maternă în cazul multor femei din țările în curs de dezvoltare,

D.  întrucât decesele și dizabilitățile ca urmare a nașterii conduc la o scădere a venitului familiei, la o creștere foarte mare a numărului de orfani, care sunt vulnerabili în fața bolilor și a sărăciei, și obligă fetele tinere să abandoneze școala pentru a-și crește frații,

E.  întrucât aproximativ 60% dintre adulții infectați cu HIV sunt femei, iar HIV/SIDA și malaria constituie unele din cauzele principale ale deceselor la naștere; întrucât HIV poate fi transmis copilului în timpul sarcinii, al travaliului și al nașterii, sau prin alăptare;

F.  întrucât HIV/AIDS produce, de asemenea, efecte devastatoare asupra sectorului sănătății din țările în curs de dezvoltare, nu numai asupra lucrătorilor medicali care sunt infectați, dar provocând,d e asemenea, relocări de personal și fonduri de la alte servicii importante de sănătate necesare rezolvării nevoilor crescute ale serviciilor care se ocupă de HIV/AIDS,

G.  consideră că autonomizarea femeilor, prin asigurarea unui acces total la informațiile și produsele din domeniul sănătății sexuale și reproductive, le permite să negocieze raporturi sexuale protejate și să se protejeze de bolile transmisibile sexual(BTS), inclusiv de HIV, întrucât trebuie sprijinite măsurile propuse de Comisie în vederea protejării femeilor de bolile transmisibile sexual, mai ales măsurile prin care se acordă sprijin financiar pentru dezvoltarea microbicidelor și a vaccinurilor, precum și pentru măsurile propuse în vederea sănătății reproductive ;

H.  având în vedere problema specifică femeilor, multe dintre acestea tinere și cu acces dificil la serviciile sănătate a reproducerii, care sunt afectate de fistula obstetrică ca urmare a unui travaliu obstrucționat neasistat, afecțiune care, dacă nu este tratată conduce la o stare deplorabilă a sănătății și la stigmatizare socială,

I.  întrucât fistula și alte boli ale organelor reproductive constituie o problemă serioasă de sănătate în multe țări în curs de dezvoltare,

J.  întrucât geografia, economia și educația sunt factori determinanți în cazurile de decese la naștere, cele mai mari rate de decese la naștere înregistrându-se în rândul femeilor din mediul rural, al celor sărace și al celor fără educație,

K.  întrucât Uniunea Europeană are de îndeplinit un rol important prin oferirea și sprijinirea unei reacții internaționale în problemele pe care le ridică sănătatea maternă,

1.  invită țările în curs de dezvoltare să considere sănătatea maternă o prioritate în cadrul strategiilor lor de reducere a sărăciei; invită UE și comunitatea internațională să pună accent pe această zonă în cadrul cooperării cu țările în curs de dezvoltare și să ofere un mai mare ajutor economic, politic și tehnic în vederea sprijinirii acestor eforturi,

2.  reamintește și reafirmă angajamentul și contribuția UE la Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, după cum au fost formulate în Consensul european privind dezvoltarea,

3.  reamintește angajamentul statelor membre UE de a atinge obiectivul de 0,7% ODA/VNB până în anul 2015 și invită statele membre care au întârzieri să își intensifice eforturile,

4.  invită UE să susțină și să depună eforturi mai mari pentru îmbunătățirea sănătății materne în țările în curs de dezvoltare, în special, să ofere acces la îngrijiri și servicii de îngrijire medicală maternă sigure și de încredere, să combată bolile asociate sărăciei și să rezolve blocajele din sectorul sănătății, cum ar fi lipsa lucrători calificați în acest sector,

5.  solicită ca, în cadrul programelor naționale de sănătate, să se extindă testarea HIV înainte și în timpul sarcinii, tratamentul antiretroviral pentru femeile gravide cu HIV, precum și măsurile de prevenire a HIV, cum ar fi campanii de informare și de educare în cadrul programelor naționale de sănătate,

6.  solicită măsuri suplimentare de combatere a malariei, printre altele, prin folosirea mai largă a plaselor pentru paturi tratate cu insecticide,

7.  solicită ca strategiile referitoare la sănătatea maternă să nu se limiteze la combaterea bolilor principale asociate sărăciei, ci să acorde atenția cuvenită situației tragice a femeilor care suferă de fistulă și de alte boli asociate sărăciei dar mai puțin cunoscute,

8.  invită țările care nu au interzis încă practicile și tradițiile dăunătoare de tipul mutilării genitale feminine să acționeze și să sprijine campanii de informare în acest scop,

9.  invită țările în curs de dezvoltare ca, împreună cu comunitatea internațională, să abordeze , de asemenea, orizontal problemele de sănătate maternă, astfel încât eforturile sporite de dezvoltare să se concentreze pe realizarea unei creșteri durabile, a unor îmbunătățiri în ceea ce privește infrastructura și accesul la apă și la canalizare, precum și în alte domenii care influențează apariția acestor probleme,

10.  solicită acordarea unei atenții deosebite măsurilor de îmbunătățire a igienei domestice și a folosirii săpunului, care, conform unor studii ar fi mai eficiente decât îmbunătățirea calității apei în reducerea riscului de boli diareice, asemenea boli putând provoca moartea, iar femeile gravide și mamele care alăptează sunt foarte vulnerabile la acestea,

11.  solicită măsuri sporite de rezolvare a problemelor de sănătate respiratorie care rezultă ca urmare a lipsei de ventilație a sobelor de încălzit și gătit, care au efecte nocive asupra sănătății materne,

12.  invită țările în curs de dezvoltare ca, în cadrul strategiilor de dezvoltare, să acorde o atenție mai mare învățământului primar, mai ales în cazul fetelor din zonele rurale, care au șansele cele mai mici să urmeze cursurile unei școli, invită UE și comunitatea internațională să sprijine și mai mult asemenea eforturi,

13.  subliniază necesitatea sprijinului UE și al comunității internaționale pentru cooperarea regională, în vederea promovării schimbului de experiență, a comparațiilor celor mai bune practici și a punerii în comun a resurselor în materie de calificări, de formare profesională si de dezvoltare de capacități în domeniul sănătății materne, atrage atenția că o asemenea cooperare poate fi mai ales utilă în rezolvarea contextelor dificile pentru sănătate cum ar fi situațiile post-conflict sau cele înregistrate în urma catastrofelor,

14.  îndeamnă Comisia să considere sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, inclusiv combaterea violenței sexuale, în zonele de criză sau de conflict, drept prioritate atât în faza de ajutor umanitar, cât și în faza de reconstrucție de după conflict;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, statelor membre, guvernelor și parlamentelor din toate țările în curs de dezvoltare, precum și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.

(1) COM(2005)179.
(2) Consiliul Uniunii Europene 14820/05

Aviz juridic - Politica de confidențialitate