Predlog resolucije - B6-0385/2008Predlog resolucije
B6-0385/2008

  PREDLOG RESOLUCIJE

  1.9.2008

  k izjavama Sveta in Komisije
  v skladu s členom 103(2) Poslovnika,
  ki ga predlagajo Colm Burke, John Bowis, Carlo Casini, Nirj Deva in Filip Kaczmarek
  v imenu skupine PPE-DE
  o petem razvojnem cilju tisočletja (zdravje mater)

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B6-0377/2008

  Postopek : 2008/2621(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B6-0385/2008
  Predložena besedila :
  B6-0385/2008
  Sprejeta besedila :

  B6‑0385/2008

  Resolucija Evropskega parlamenta o petem razvojnem cilju tisočletja (zdravje mater)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju petega razvojnega cilja tisočletja, povezanim z zdravjem mater, ki je usmerjen k zmanjšanju umrljivosti mater za tri četrtine v obdobju od 1990 do 2015 in zagotovitev vsesplošnega dostopa do reproduktivnega zdravja,

  –  ob upoštevanju Evropskega akcijskega programa za boj proti HIV/aidsu, malariji in tuberkulozi s pomočjo zunanjih ukrepov[1],

  –  ob upoštevanju Deklaracije ZN o pravicah otroka z 20. novembra 1959, v skladu s katero je treba otroku in materi zagotoviti posebno nego ter varstvo, vključno z ustrezno nego pred porodom in po njem, ter Konvencijo ZN o pravicah otroka z 20. novembra 1989, po kateri morajo države podpisnice materam zagotoviti ustrezno pred- in poporodno zdravstveno nego,

  –  ob upoštevanju Evropskega soglasja o razvoju z 22. novembra 2005[2], v skladu s katerim je poglavitni in osnovni cilj razvojnega sodelovanja EU izkoreninjenje revščine v okviru trajnostnega razvoja, ki vključuje doseganje razvojnih ciljev tisočletja,

  –  ob upoštevanju prireditve na visoki ravni o razvojnih ciljih tisočletja, ki bo25. septembra 2008 na sedežu Organizacije združenih narodov v New Yorku,

  –  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

  A.  ker je področje zdravja mater med razvojnimi cilji tisočletja eno od tistih, na katerih je napredek najmanjši, in ker bo peti cilj do leta 2015 verjetno najtežje doseči, zlasti v podsaharski Afriki,

  B.  ker so zapleti v nosečnosti in pri porodu eden od glavnih vzrokov smrti in invalidnosti pri ženskah v državah v razvoju, zlasti v podsaharski Afriki in Aziji, ter vsako leto terjajo življenja več kot pol milijona žensk,

  C.  ker bi bilo večino teh smrti mogoče preprečiti s zdravstvenimi posegi (po podatkih sklada ZN za prebivalstvo sta najpomembnejši sredstvi za zmanjšanje umrljivosti mater ob porodu navzočnost izkušenih babic ter dostop do nujne porodniške nege), vendar dostop do zdravstvenega varstva mater mnogim ženskam v državah v razvoju preprečujeta oddaljenost in revščina,

  D.  ker smrt mater ob porodu oziroma njihova invalidnost zmanjšujeta družinski dohodek, zaradi njiju ogromno otrok osiroti in so posebej izpostavljeni bolezni in revščini, mlada dekleta pa so prisiljena v prekinitev šolanja in skrb za brate in sestre,

  E.  ker je med odraslimi, okuženimi z virusom HIV, kakih 60% žensk, in ker sta virus HIV/aids ter malarija med glavnimi vzroki za umrljivost mater, ker se virus HIV med nosečnostjo, porodom, rojstvom in dojenjem lahko prenaša z matere na otroka,

  F.  ker virus HIV/aids tudi zelo škodljivo vpliva na zdravstveni sektor v državah v razvoju zaradi okuženih zdravstvenih delavcev in tudi zato, ker se zaradi povečanih potreb na področju storitev HIV/aids odvzamejo zdravstveno osebje in sredstva drugim osnovnim zdravstvenim storitvam,

  G.  ker se z zagotavljanjem neomejenega dostopa žensk do informacij in ponudbe, povezanih s spolnim in reproduktivnim zdravjem krepita njihova vloga in položaj v prizadevanjih za varne spolne odnose in zaščito pred spolno prenosljivimi boleznimi, vključno z virusom HIV, ker je treba podpreti ukrepe, ki jih je predlagala Komisija za varstvo žensk pred spolno prenosljivimi boleznimi, zlasti finančno podporo pri razvoju mikrobicidov in cepiva ter predlagane ukrepe v zvezi z reproduktivnim zdravjem,

  H.  ker je treba upoštevati posebno problematiko žensk, od katerih so mnoge zelo mlade in nimajo enostavnega dostopa do storitev reproduktivnega zdravstva, pri katerih se razvije fistula zaradi oteženega poroda brez pomoči, ki povzroči slabo zdravstveno stanje in socialno zaznamovanost, če je ne zdravimo,

  I.  ker so fistula in druge bolezni reproduktivnih organov velik zdravstven problem v mnogih državah v razvoju,

  J.  ker so geografski položaj. gospodarstvo in izobrazba odločilni dejavniki pojavnosti umrljivosti mater, stopnje pa so najvišje pri ženskah na podeželju, revnih in neizobraženih ženskah,

  K.  ker mora Evropska unija odigrati pomembno vlogo pri zagotavljanju mednarodnega odziva na izzive zdravja mater in podpori slednjemu,

  1.  poziva države v razvoju, naj si v strategijah za zmanjšanje revščine zastavijo zdravje mater za prednostno nalogo; poziva EU in mednarodno skupnost, naj pri sodelovanju z državami v razvoju temu področju dajo poseben poudarek ter bolj gospodarsko, politično in tehnično podprejo ta prizadevanja;

  2.  opozarja in ponovno poziva k zavezanosti in prispevku EU k razvojnim ciljem tisočletja, kot je navedeno v Evropskem soglasju o razvoju;

  3.  opozarja na obveznost držav članic EU, da izpolnijo 0,7% URP/BND do leta 2015 ter poziva države članice, ki ne napredujejo proti temu cilju, da povečajo svoja prizadevanja;

  4.  poziva EU, naj podpre in poveča prizadevanja za izboljšanje zdravja mater v državah v razvoju in zlasti pri zagotavljanju dostopa do varne in zanesljive zdravstvene nege ter storitev za matere, naj preprečuje bolezni, povezane z revščino, in odpravlja ozka grla v zdravstveni panogi, kot je pomanjkanje kvalificiranih znanstvenih delavcev;

  5.  poziva, naj se nacionalni zdravstveni programi razširijo na: testiranje za virus HIV pred nosečnostjo in med njo, antiretroviralno zdravljenje nosečnic, okuženih z virusom HIV, ter preprečitvene ukrepe na področju virusa HIV, kot so kampanje za obveščanje in izobraževanje;

  6.  poziva k nadaljnjim ukrepom za boj proti malariji, tudi z večjo uporabo posteljnih mrež, obdelanih z insekticidom;

  7.  poziva, naj strategije zdravja mater ne bodo omejene na preprečevanje bolezni, povezanih z revščino, temveč naj posvetijo ustrezno pozornost tudi trpljenju velikega števila žensk, ki jih prizadenejo fistula in druge manj znane bolezni, povezane z revščino;

  8.  poziva države, ki še niso prepovedale škodljive prakse in običajev, kot je pohabljanje ženskih spolnih organov, naj v ta namen ukrepajo in podprejo kampanje za obveščanje;

  9.  poziva države v razvoju, naj ob podpori mednarodne skupnosti zavzamejo horizontalni pristop k izzivom zdravja mater, da bodo večja razvojna prizadevanja usmerjena v oblikovanje trajnostnega razvoja, izboljšanje infrastrukture in dostopa do vode, sanitarne ukrepe ter druga področja, ki vplivajo na razširjenost teh izzivov;

  10.  poziva, naj se posebna pozornost posveti ukrepom za izboljšanje stanovanjske higiene ter uporabo mila, ki sta po nekaterih raziskavah še učinkovitejša od izboljšanja kakovosti vode za zmanjšanje tveganja bolezni z drisko, saj so te lahko smrtno nevarne, nosečnice in doječe matere pa so zanje še posebej občutljive;

  11.  poziva k povečanju ukrepov za spoprijem z zdravstvenimi težavami z dihali, ki izvirajo iz pomanjkljivega prezračevanja pri grelnih in kuhalnih napravah, kar še posebej škoduje zdravju mater;

  12.  poziva države v razvoju, naj v svojih razvojnih strategijah posvetijo več pozornosti osnovnemu izobraževanju, zlasti za dekleta iz podeželskih območij, ki imajo najmanj priložnosti za obiskovanje šole; poziva EU in mednarodno skupnost, naj še naprej podpirajo tovrstna prizadevanja;

  13.  poudarja, da sta za spodbujanje izmenjave znanja in spretnosti, usposabljanje ter krepitev zmogljivosti, primerjavo najboljših praks in združevanje virov potrebni podpora EU in mednarodna podpora za regionalno sodelovanje; poudarja, da je to sodelovanje lahko zlasti uporabno pri spoprijemu s težkimi zdravstvenimi razmerami po konfliktih ali katastrofah;

  14.  poziva Komisijo, naj si za prednostno nalogo na kriznih in konfliktnih območjih zastavi boj proti spolnemu nasilju, pri humanitarnem delovanju in ob povojni obnovi;

  15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam, vladam in parlamentom vseh držav v razvoju ter generalnemu sekretarju Združenih narodov.