Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0396/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0396/2008

Συζήτηση :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 109kWORD 51k
1.9.2008
PE410.798
 
B6‑0396/2008
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Eva TOMASZEWSKA, Ryszard CZARNECKI, Konrad SZYMAŃSKI, Adam Bielan και Mieczysław Edmund Janowski
εξ ονόματος της ομάδας UEN
σχετικά με τον Πέμπτο Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας (μητρική υγεία)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον Πέμπτο Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας (μητρική υγεία) 
B6‑0396/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση του ιού HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης μέσω εξωτερικής δράσης (1),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη της 22ας Νοεμβρίου 2005(2), σύμφωνα με την οποία " ο πρωταρχικός και κυρίαρχος στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ είναι η εξάλειψη της φτώχειας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας",

–  έχοντας υπόψη τη συνάντηση υψηλού επιπέδου για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει δέσμευση στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας όσον αφορά τη μείωση της μητρικής θνησιμότητας κατά 75% μεταξύ 1990 και 2015,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη η μητρική υγεία ήταν ο στόχος εκείνος, μεταξύ όλων των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, με την λιγότερη πρόοδο από τη στιγμή της δέσμευσης των παγκόσμιων ηγετών το 2000,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπλοκές στην εγκυμοσύνη και τον τοκετό αποτελούν τις κύριες αιτίες θανάτου και αναπηρίας μεταξύ των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα στην υπο-σαχάρια Αφρική και την Ασία, και στοιχίζουν τη ζωή σε άνω των πεντακοσίων χιλιάδων γυναικών τον χρόνο,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις 16 γυναίκες, στις χώρες της υπο-σαχάριας Αφρικής με υψηλή γονιμότητα, πεθαίνουν κατά τον τοκετό· ότι στις χώρες της Ευρώπης με χαμηλή γονιμότητα, ο κίνδυνος αφορά μία γυναίκα στις 2.000 και στη Βόρεια Αμερική μία στις 3.500,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρεμβάσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να μειώσουν τους θανάτους μητέρων· ότι οι περιοχές με τα χαμηλότερα ποσοστά εξειδικευμένου υγειονομικού προσωπικού κατά τον τοκετό είναι η Νότια Ασία και η υπο-σαχάρια Αφρική, οι οποίες παρουσιάζουν τους υψηλότερους αριθμούς μητρικών θανάτων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 60% περίπου των μολυσμένων με AIDS ενηλίκων είναι γυναίκες, και το AIDS και η ελονοσία είναι μεταξύ των σημαντικότερων αιτίων μητρικού θανάτου· ότι το AIDS μπορεί να μεταδοθεί από την μητέρα στο παιδί της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κατά τη διάρκεια του τοκετού και της γέννας ή με το θηλασμό,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωγραφική τοποθεσία, η οικονομία και η εκπαίδευση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στην περίπτωση των μητρικών θανάτων, με υψηλότερα ποσοστά μητρικών θανάτων μεταξύ των γυναικών της υπαίθρου, των φτωχών γυναικών και των γυναικών που στερούνται μόρφωσης,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή και στήριξη μιας διεθνούς ανταπόκρισης στο πρόβλημα της μητρικής υγείας,

1.  καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να θέσουν ως προτεραιότητα τη μητρική υγεία στις στρατηγικές τους για τη μείωση της φτώχειας·

2.  καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις αναπτυσσόμενες χώρες στις προσπάθειές τους να μειώσουν τον αριθμό των μητρικών θανάτων·

3.  υπενθυμίζει και επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ΕΕ και τη συμβολή στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας όπως εκφράστηκαν κατά την ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη·

4.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ να επιτύχουν ποσοστό 0,7% ΕΑΒ/ΑΕΕ έως το 2015, και καλεί τα κράτη μέλη που έχουν καθυστερήσει να εντείνουν τις προσπάθειές τους·

5.  καλεί την ΕΕ να στηρίξει και να αυξήσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της μητρικής υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα να προσφέρει πρόσβαση σε ασφαλή και αξιόπιστη περίθαλψη και υπηρεσίες μητρικής υγείας, να καταπολεμήσει τις ασθένειες της φτώχειας και να αυξήσει τον αριθμό και τη διάθεση εξειδικευμένου υγειονομικού προσωπικού·

6.  ζητεί την αυξανόμενη χρήση στα εθνικά προγράμματα υγείας του τεστ για το AIDS πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, θεραπεία κατά του ρετροϊού για τις έγκυες γυναίκες που είναι θετικές στον ιό του AIDS και λήψη μέτρων για την πρόληψη του AIDS όπως ενημερωτικές εκστρατείες και εκπαίδευση·

7.  ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την καταπολέμηση της ελονοσίας, μέσω, μεταξύ άλλων, της αυξημένης χρήσης κουνουπιέρας εμποτισμένης με εντομοκτόνο·

8.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει τις κυβερνήσεις των αναπτυσσομένων χωρών να παράσχουν πρωτοβάθμια σχολική εκπαίδευση ποιότητας, η οποία θα ωφελεί τη μητρική και παιδική υγεία· επισημαίνει ότι η εκπαίδευση των μητέρων περιορίζει σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό θανάτων των παιδιών κάτω των πέντε ετών, τα μορφωμένα κορίτσια έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, είναι πιο πιθανόν να αποφύγουν τη μόλυνση με AIDS, την άσκηση βίας σε βάρος τους και την εκμετάλλευση, και να εφαρμόσουν καλές πρακτικές υγείας και υγιεινής στις οικογένειές τους και στις κοινότητές τους·

9.  καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες, με τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας να βελτιώσουν τη μητρική υγεία στις αναπτυσσόμενες χώρες βελτιώνοντας τις υποδομές, την πρόσβαση στο νερό και σε εγκαταστάσεις υγιεινής·

10.  υπογραμμίζει την ανάγκη να στηρίξει η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα την περιφερειακή συνεργασία για την προαγωγή των ανταλλαγών εξειδικευμένης περίθαλψης μητρικής υγείας, της κατάρτισης και της οικοδόμησης ικανοτήτων, τη σύγκριση των καλύτερων πρακτικών καθώς και τη συγκέντρωση των πόρων· υπογραμμίζει ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για την επίλυση δύσκολων καταστάσεων για την υγεία σε περιπτώσεις μετά από συρράξεις ή καταστροφές·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα Κράτη Μέλη, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια όλων των αναπτυσσομένων χωρών και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) COM(2005) 179
(2) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14820/05

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου