Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0396/2008

Iesniegtie teksti :

B6-0396/2008

Debates :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Balsojumi :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 109kWORD 47k
1.9.2008
PE410.798
 
B6‑0396/2008
Noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan un Mieczysław Edmund Janowski
UEN grupas vārdā
par Tūkstošgades attīstības 5. mērķi (mātes veselība)

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Tūkstošgades attīstības 5. mērķi (mātes veselība) 
B6‑0396/2008

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas rīcības programmu cīņai ar HIV/AIDS, malāriju un tuberkulozi, veicot ārējās darbības(1),

–  ņemot vērā 2005. gada 22. novembra Eiropas Konsensu attīstības jomā(2), saskaņā ar kuru „primārais un galvenais ES attīstības sadarbības mērķis ir nabadzības izskaušana saistībā ar ilgtspējīgu attīstību, ietverot Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu”,

–  ņemot vērā augsta līmeņa sanāksmi par Tūkstošgades attīstības mērķiem (TAM), kas paredzēta 2008. gada 25. septembrī ANO mītnē, Ņujorkā,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  tā kā viens no Tūkstošgades attīstības mērķu uzdevumiem laikposmā no 1990. līdz 2015. gadam ir samazināt par 75 % māšu mirstību;

B.  tā kā mātes veselība ir TAM joma, kurā panākta vismazākā attīstība kopš 2000. gada, kad pasaules vadītāji uzņēmās šīs saistības;

C.  tā kā grūtniecības un dzemdību komplikācijas ir galvenais sieviešu mirstības un invaliditātes cēlonis jaunattīstības valstīs, jo īpaši Subsahāras Āfrikā un Āzijā, un no šīm komplikācijām katru gadu mirst vairāk nekā pusmiljons sieviešu;

D.  tā kā Subsahāras Āfrikas valstīs, kur ir augsti auglības rādītāji, viena no 16 sievietēm mirst dzemdībās; tā kā Eiropas valstīs, kur ir zemi auglības rādītāji, šis risks pastāv vienā no 2 000 gadījumiem, bet Ziemeļamerikā – vienā no 3 500 gadījumiem;

E.  tā kā veselības aprūpes pasākumi var mazināt māšu mirstību; tā kā Dienvidāzija un Subsahāras Āfrika ir reģioni, kur ir vismazākais kvalificētu dzemdību speciālistu īpatsvars un arī visaugstākais māšu mirstības līmenis;

F.  tā kā apmēram 60 % no HIV inficētajiem ir sievietes un HIV/AIDS un malārija ir viens no galvenajiem māšu mirstības cēloņiem; tā kā māte var inficēt bērnu ar HIV grūtniecības un dzemdību laikā, kā arī barojot ar krūti;

G.  tā kā māšu mirstības līmeni nosaka ģeogrāfiskie, ekonomiskie un izglītības faktori un visaugstāko māšu mirstību novēro lauku sieviešu, kā arī nabadzīgu un mazizglītotu sieviešu vidū;

H.  tā kā Eiropas Savienībai ir liela nozīme, lai nodrošinātu un atbalstītu ar mātes veselību saistīto problēmu risināšanu starptautiskā mērogā,

1.  aicina jaunattīstības valstis noteikt mātes veselību par prioritāti savā nabadzības samazināšanas stratēģijā;

2.  aicina ES un starptautisko sabiedrību atbalstīt un iedrošināt jaunattīstības valstis to centienos samazināt māšu mirstību;

3.  atgādina un atkārtoti pauž ES apņēmību un ieguldījumu Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā, kā to paredz Eiropas Konsenss attīstības jomā;

4.  atgādina ES dalībvalstu saistības no 2015. gada 0,7 % no NKI izmantot oficiālai attīstības palīdzībai un aicina tās dalībvalstis, kuras vēl nav sasniegušas šo rādītāju, daudzkāršot centienus;

5.  aicina ES atbalstīt un kāpināt centienus uzlabot māšu veselību jaunattīstības valstīs, jo īpaši nodrošinot piekļuvi drošai un uzticamai māšu veselības aprūpei un pakalpojumiem, izskaužot nabadzības izraisītās slimības un palielinot kvalificētu darbinieku skaitu veselības aprūpes nozarē;

6.  aicina valsts veselības programmās biežāk paredzēt HIV noteikšanu pirms grūtniecības un tās laikā, HIV inficētu grūtnieču antiretrovirālu terapiju un HIV profilakses pasākumus, piemēram, informācijas kampaņas un izglītošanu;

7.  aicina veikt turpmākus pasākumus, lai izskaustu malāriju, cita starpā palielinot ar insekticīdiem apstrādātu moskītu tīklu izmantošanu guļvietās;

8.  aicina starptautisko sabiedrību palīdzēt jaunattīstības valstu valdībām nodrošināt pilnvērtīgu pamatizglītību, kam ir labvēlīga ietekme uz mātes un bērna veselību; norāda, ka māšu izglītība ievērojami samazina bērnu mirstību vecumā līdz pieciem gadiem un ka izglītotām meitenēm ir lielāka pašcieņa, kas palīdz viņām izvairīties no HIV infekcijas, varmācības un ekspluatācijas, kā arī izplatīt labus veselības aprūpes un higiēnas ieradumus savā ģimenē un visā kopienā;

9.  aicina jaunattīstības valstis ar starptautiskās sabiedrības atbalstu uzlabot māšu veselību savā valstī, uzlabojot infrastruktūru, ūdensapgādi un sanitārijas apstākļus;

10.  uzsver, ka ES un starptautiskajai sabiedrībai ir jāatbalsta reģionālā sadarbība, lai mātes veselības aprūpes jomā veicinātu profesionālās pieredzes apmaiņu, apmācību un veiktspējas palielināšanu, labākās prakses salīdzināšanu un resursu apvienošanu; uzsver, ka šāda sadarbība var būt īpaši nozīmīga, lai risinātu pēc konfliktiem vai pēc katastrofām radušās problēmas veselības aprūpes jomā;

11.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, visu jaunattīstības valstu valdībām un parlamentiem un ANO ģenerālsekretāram.

(1) COM(2005)179.
(2) Eiropas Savienības Padome, 14820/05.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika