Propunere de rezoluţie - B6-0413/2008Propunere de rezoluţie
B6-0413/2008

  PROPUNERE DE REZOLUŢIE

  1.9.2008

  depusă pe baza declaraţiilor Consiliului şi Comisiei
  în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
  de Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Marie Anne Isler Béguin, Cem Özdemir, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda şi Bart Staes
  în numele Grupului Verts/ALE
  privind situaţia din Georgia

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B6-0402/2008

  Procedură : 2008/2622(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B6-0413/2008
  Texte depuse :
  B6-0413/2008
  Texte adoptate :

  B6‑0413/2008

  Rezoluţia Parlamentului European referitoare la situaţia din Georgia

  Parlamentul European,

  –  având în vedere Rezoluţiile sale precedente referitoare la Georgia, în special cele din 29 noiembrie 2007 şi 5 iunie 2008,

  –  având în vedere rezoluţiile sale din 17 ianuarie 2008, referitoare la o politică UE mai eficace pentru Caucazul de Sud, şi din 15 noiembrie 2007, referitoare la consolidarea politicii europene de vecinătate;

  –  având în vedere Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1999,

  –  având în vedere planul de acţiune din cadrul PEV aprobat de Consiliul de cooperare UE-Georgia la 14 noiembrie 2006,

  –  având în vedere Rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU din 15 aprilie 2008, care sprijină integritatea teritorială a Georgiei şi extinde mandatul misiunii de observare a ONU în Georgia (UNOMIG) până la 15 octombrie 2008,

  –  având în vedere concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului Afaceri Generale şi Relaţii Externe, care a avut loc în Bruxelles, la 13 august 2008,

  –  având în vedere concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European, care a avut loc în Bruxelles, la 1 septembrie 2008,

  –  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât, după mai multe săptămâni de încordare crescută şi lupte sporadice, precum şi provocări din partea forţelor separatiste din Osetia de Sud, implicând atacuri cu bombe, ciocniri soldate cu victime, schimburi de focuri cu arme uşoare şi artilerie care au provocat moartea a numeroşi civili şi rănirea unui număr şi mai mare de persoane, în noaptea dinspre 7 spre 8 august, armata georgiană a lansat prin surprindere un atac de artilerie asupra Tskhinvali, urmat de operaţii la sol, utilizând atât tancuri, cât şi trupe de infanterie, urmărind recâştigarea controlului asupra Osetiei de Sud,

  B.  întrucât Rusia şi-a trimis imediat trupele, prin tunelul Roki, în Georgia, preluând controlul asupra regiunii Tskhinvali, invadând şi ocupând apoi zone întinse din teritoriul georgian, având drept ţintă distrugerea deliberată a infrastructurilor civile strategice,

  C.  întrucât satele georgiene din Osetia de Sud şi din zonele aflate în apropierea liniei administrative au suferit distrugeri grave, au fost jefuite şi incendiate intenţionat de formaţiuni osetiene neregulate, fără ca trupele ruseşti să intervină ferm pentru a le opri,

  D.  întrucât, la 12 august 2008, autorităţile georgiene şi ruse au semnat un acord de încetare a focului, intermediat de Preşedinţia UE, având la bază următoarele şase principii: (1) un angajament de nerecurgere la forţă, (2) o încetare definitivă a ostilităţilor, (3) acces liber pentru ajutoarele umanitare, (4) retragerea forţelor armate georgiene la bazele lor obişnuite, (5) retragerea forţelor armate ruse pe liniile deţinute înaintea izbucnirii ostilităţilor, până la încheierea unui acord privind un mecanism internaţional, forţele ruseşti de menţinere a păcii urmează să implementeze măsuri suplimentare de securitate, (6) iniţierea unor convorbiri la nivel internaţional privind securitatea şi stabilitatea în Abhazia şi Osetia de Sud,

  E.  întrucât deplina implementare a tuturor acestor principii trebuie monitorizată corespunzător, de o misiune OSCE dispunând de personal adecvat,

  F.  întrucât, la reuniunea lor din 19 august 2008, miniştrii de externe NATO au convenit să sprijine Georgia în mai multe direcţii şi au stabilit că relaţiile cu Rusia nu pot continua pe făgaşul obişnuit, întrucât Rusia a reacţionat hotărând să-şi înceteze cooperarea cu NATO,

  G.  întrucât criza a provocat dezrădăcinarea a 158.000 de persoane, care au fost nevoite să-şi abandoneze casele, având acum nevoie de asistenţă în eforturile lor de a se întoarce, întrucât prezenţa muniţiei cu dispersie, a proiectilelor neexplodate şi a minelor anti-personal, ca şi avertismentele ruseşti şi lipsa de cooperare pun sub semnul nesiguranţei orice întoarcere,

  H.  întrucât Rusia afirmă că Georgia a comis un genocid în Tskhinvali, întrucât georgienii, la rândul lor, acuză ruşii şi osetienii de desfăşurarea unei campanii deliberate de epurare etnică,

  I.  întrucât analiştii militari şi cercetătorii în domeniul drepturilor omului la nivel internaţional au demonstrat că trupele ruseşti au utilizat în Georgia muniţii cu dispersie, lăsând mii de proiectile neexplodate în zonele de conflict, întrucât, conform HUman Rights Watch, Georgia a recunoscut, de asemenea, utilizarea muniţiei cu dispersie în Osetia de Sud, în apropierea tunelului Roki,

  J.  întrucât, la 26 august 2008, preşedintele Medvedev a semnat decrete prin care Federaţia Rusă a recunoscut independenţa Osetiei de Sud şi a Abhaziei, în urma adoptării, în unanimitate, de către Dumă şi Consiliul Federaţiei a unei rezoluţii prin care i se solicita aceasta, întrucât, în aprilie 2008, preşedintele rus de atunci, Vladimir Putin, ordona miniştrilor ruşi şi altor autorităţi ale statului să stabilească legături oficiale cu autorităţile similare din republicile georgiene separatiste Abhazia şi Osetia de Sud,

  K.  întrucât Federaţia Rusă este pe punctul de a semna un acord militar cu Osetia de Sud, care îi va permite Rusiei să înfiinţeze o bază militară în această provincie separatistă, întrucât, conform unor surse diplomatice, Rusia plănuieşte, de asemenea, înfiinţarea a două baze militare în Abhazia,

  L.  întrucât, săptămâna trecută, guvernul georgian a rupt relaţiile cu Rusia, iar Federaţia Rusă a răspuns luând aceleaşi măsuri,

  M.  întrucât Georgia întreţine relaţii strânse cu UE, în calitate de membru activ al politicii europene de vecinătate, întrucât, de-a lungul anilor, UE şi Federaţia Rusă au dezvoltat un parteneriat strategic,

  N.  întrucât profunda interdependenţă şi integrare economică dintre UE şi Rusia este ireversibilă, întrucât UE şi Rusia au responsabilităţi comune în ceea ce priveşte stabilitatea şi securitatea; întrucât intensificarea cooperării şi relaţiile de bună vecinătate sunt deosebit de importante pentru stabilitatea şi securitatea Europei,

  O.  întrucât stricta dependenţă a ţărilor UE de petrolul şi gazul ruseşti a împiedicat adesea UE să vorbească pe o singură voce şi să adopte o poziţie mai coerentă şi fermă faţă de această ţară, urmărind apărarea şi promovarea valorilor sale constitutive, şi anume democraţia, respectarea drepturilor omului şi statul de drept,

  P.  întrucât UE ar trebui să depună toate eforturile pentru a ajuta Georgia să menţină ritmul reformelor şi să construiască o democraţie pe deplin funcţională, întrucât planul de acţiune din cadrul PEV oferă Georgiei posibilitatea de a stabili relaţii mai strânse cu UE şi de a adopta şi împărtăşi valorile constitutive ale acesteia,

  1.  salută concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European, care a avut loc în Bruxelles, la 1 septembrie 2008,

  2.  opinează că conflictele din Caucaz nu pot fi soluţionate pe cale armată şi deploră acţiunile tuturor acelora care au recurs la forţă şi violenţă pentru a schimba situaţia existentă la faţa locului în Osetia de Sud şi Abhazia;

  3.  în acest context, critică cu asprime atacul forţelor georgiene asupra regiunii Tskhinvali şi condamnă cu asprime reacţia militară rusă, care a fost disproporţionată şi incompatibilă cu mandatul internaţional de menţinere a păcii pe care trupele ruseşti îl aveau de îndeplinit în regiune,

  4.  critică implicarea UE din ultimii ani în Caucazul de Sud, care s-a produs cu întârziere şi a lăsat impresia unei acceptări tacite a status quo-ului conflictelor îngheţate, salută, în această privinţă, eforturile constante depuse de Preşedinţia UE pentru încetarea luptelor şi soluţionarea crizei actuale, sprijină acordul de încetare a focului intermediat între Georgia şi Rusia, dar subliniază că acesta trebuie considerat drept punct de pornire al unui veritabil proces de pace urmărind o soluţie durabilă şi cuprinzătoare,

  5.  solicită părţilor să respecte şi să implementeze pe deplin cele şase principii incluse în acordul de încetare a focului de la 12 august 2008; deploră, în acest context, implementarea incompletă a acordului de către forţele ruseşti şi solicită retragerea completă a trupelor ruseşti din acele părţi ale teritoriului georgian aflate în afara zonelor de securitate care înconjoară Osetia de Sud şi Abhazia şi, în special, din regiunea Poti şi regiunea situată între Gori şi Osetia de Sud,

  6.  salută decizia OSCE din 19 august 2008 de a majora, pentru o perioadă de şase luni, cu 20 până la 100 de ofiţeri numărul personalului militar de monitorizare, pentru a contribui la deplina implementare a celor şase principii ale acordului de încetare a focului, însă consideră că această măsură nu este suficientă în situaţia actuală şi solicită suplimentarea corespunzătoare a personalului misiunii; îndeamnă insistent statele membre să contribuie activ la instituirea misiunii; invită OSCE să iniţieze o investigaţie independentă şi imparţială privind evenimentele petrecute în timpul crizei;

  7.  îşi reafirmă sprijinul pentru independenţa şi integritatea teritorială a Georgiei şi solicită autorităţilor ruseşti să respecte pe deplin suveranitatea acestei ţări, în cadrul frontierelor sale internaţional recunoscute, respinge, în acest context, decretele prezidenţiale prin care Rusia recunoaşte Abhazia şi Osetia de Sud şi îl avertizează pe preşedintele Medvedev cu privire la consecinţele pe care un astfel de act le poate avea în întreaga regiune şi în însăşi Federaţia Rusă, relevă că orice hotărâre privind statutul definitiv al Osetiei de Sud şi Abhaziei trebuie să respecte principiile de bază ale dreptului internaţional, în special în ceea ce priveşte întoarcerea refugiaţilor, respectarea proprietăţilor lor, garantarea şi respectarea drepturilor minorităţilor,

  8.  opinează că dispozitivul actual de menţinere a păcii trebuie revizuit radical, deoarece forţele ruseşti şi-au pierdut rolul de factor neutru şi imparţial de menţinere a păcii, solicită, în acest sens, Federaţiei Ruse să nu se mai împotrivească unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU urmărind o mai bună definire a principiilor şi termenelor acordului de încetare a focului din 12 august 2008 şi să accepte eventuala desfăşurare a unei forţe de menţinere a păcii cu mandat ONU în zonele disputate situate în regiunile afectate de război,

  9.  îşi reiterează solicitarea ca implicarea europeană în conflictele îngheţate să crească, ducând astfel mai departe procesele de instituire a păcii, solicită Consiliului şi Comisiei să pregătească şi să lanseze o misiune PESA pentru Georgia având o puternică componentă civilă, urmărind protejarea civililor şi stabilizarea situaţiei, sprijinind instituţiile democratice georgiene, accelerând ritmul reformelor, coordonând proiectele de reconstrucţie din zonele afectate de război şi reinstaurarea încrederii între părţi,

  10.  salută decizia Comisiei Europene din 22 august 2008 de a oferi un sprijin umanitar suplimentar de 5 milioane de euro pentru persoanele vulnerabile afectate de conflictul dintre Georgia şi Federaţia Rusă; solicită Comisiei să se inspire din experienţa Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie în Balcanii de Vest şi să iniţieze de urgenţă un program de reconstrucţie pentru toate zonele afectate de conflict, astfel încât să faciliteze întoarcerea refugiaţilor şi a persoanelor strămutate, solicită Comisiei să adopte măsurile necesare pentru ca ajutoarele europene să ajungă la întreaga populaţie a Georgiei, inclusiv la locuitorii Osetiei de Sud, ajutând-o să facă faţă gravei situaţii umanitare,

  11.  deploră faptul că punctele de control ale armatei ruse din nordul regiunii Gori împiedică eforturile de ajutorare umanitară şi afectează economia din zonă, în special comerţul cu Armenia şi solicită tuturor părţilor să asigure trecerea nestânjenită şi în condiţii de siguranţă a ajutoarelor umanitare şi liberul acces al ziariştilor şi observatorilor independenţi,

  12.  îndeamnă insistent Georgia, care a ratificat statutul de la Roma al TPI, şi autorităţilor ruse să sprijine şi să colaboreze pe deplin cu Biroul Procurorului Tribunalului Penal Internațional în ceea ce priveşte cercetarea evenimentelor tragice şi a atacurilor împotriva civililor care au avut loc în cursul conflictului, spre a stabili răspunderile şi a-i aduce pe cei răspunzători în faţa justiţiei,

  13.  solicită autorităţilor ruse şi georgiene să furnizeze informaţii complete privind zonele în care armatele lor au lansat bombe cu dispersie, astfel încât operaţiile de deminare să poată începe fără întârziere, fără alte victime în rândul civililor nevinovaţi, facilitând întoarcerea în siguranţă a persoanelor dislocate,

  14.  relevă că acest conflict a provocat daune grave ecosistemului natural din Georgia, deploră incendiile forestiere provocate de aviaţia rusă în Parcul Naţional Borjomi-Kharagauli şi condamnă refuzul comandanţilor armatei ruse de a deschide coridoare aeriene care să permită stingerea incendiilor din aceste zone muntoase,

  15.  îndeamnă insistent Consiliul să desemneze un trimis special proeminent pentru Georgia, care să monitorizeze îndeaproape evoluţia crizei şi implementarea acordului de încetare a focului, facilitând reluarea dialogului dintre părţi, reducerea tensiunii şi reinstaurarea încrederii reciproce,

  16.  îndeamnă insistent statele membre să încurajeze numirea de către preşedintele în exerciţiu al OSCE a unui reprezentant special, care să monitorizeze şi să raporteze în legătură cu respectarea dreptului umanitar internaţional,

  17.  solicită Consiliului să convoace, sub egida Naţiunilor Unite, o conferinţă internaţională, cu implicarea tuturor părţilor interesate, şi să definească o procedură standard de soluţionare cuprinzătoare şi durabilă a tuturor conflictelor îngheţate din Caucaz şi Moldova,

  18.  îşi exprimă adânca îngrijorare în ceea ce priveşte deteriorarea relaţiilor dintre UE şi Rusia din cursul actualei crize şi solicită tuturor părţilor să acţioneze responsabil şi să depună toate eforturile pentru prevenirea izbucnirii unui nou război rece, opinează că nu există nici o alternativă în afara dialogului deschis şi sincer şi a cooperării în zonele de vecinătate comune, pe baza valorilor împărtăşite de părţi, accentuează, cu toate acestea că, dacă autorităţile ruse nu îşi respectă angajamentele asumate la 12 august 2008, actualul parteneriat cu Rusia trebuie revizuit radical, relevă că, în acest context, continuarea negocierilor în curs privind un nou acord de parteneriat şi cooperare UE - Rusia trebuie să fie corelate cu respectarea şi implementarea de către Rusia a tuturor punctelor acordului de încetare a focului,

  19.  îndeamnă insistent statele membre să adopte iniţiative şi să ridice problema respectării acordului de încetare a focului de către Rusia în cadrul Consiliului Europei, în scopul suspendării Rusiei din calitatea de membru al acestui for în cazul în care acordul nu va fi integral implementat,

  20.  îndeamnă insistent Comisia şi statele membre să iniţieze cât mai curând posibil negocieri UE - Georgia privind acordurile de readmisie şi facilitare a vizelor, pentru ca cetăţenii georgieni să nu fie dezavantajaţi în raport cu deţinătorii de paşapoarte ruseşti din regiunile separatiste Abhazia şi Osetia de Sud,

  21.  solicită instituirea unui parteneriat privilegiat atât cu Georgia, cât şi cu Ucraina,

  22.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, statelor membre, precum şi Preşedintelui şi Parlamentului Georgiei, Naţiunilor Unite, OSCE, Consiliului Europei şi Preşedintelui şi Parlamentului Federaţiei Ruse.