Πρόταση ψηφίσματος - B6-0415/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0415/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

2.9.2008

εν συνεχεία των ερωτήσεων για γραπτή απάντηση Β6-0166/2008 και Β6-0167/2008
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert, Vito Bonsignore
εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
σχετικά με την κατάσταση των Παλαιστινίων που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0415/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0415/2008
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0415/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των Παλαιστινίων που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Μέση Ανατολή,– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτρόπου Ferrero-Waldner ενώπιόν του, στις 9 Ιουλίου 2008, σχετικά με την κατάσταση Παλαιστινίων που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ και τα συμπεράσματα της όγδοης συνόδου του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, της 16ης Ιουνίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που εκπόνησε η αντιπροσωπεία ad hoc την οποία απέστειλε στο Ισραήλ και στα παλαιστινιακά εδάφη (30 Μαΐου-2 Ιουνίου 2008), καθώς και τα συμπεράσματά της,

–  έχοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού για το 2007, και ιδίως το τμήμα της που αφορά τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις που δημοσίευσε το 2006, το 2007 και το 2008 η Δημόσια Επιτροπή Κατά των Βασανιστηρίων στο Ισραήλ με τη βοήθεια χρηματικών συνεισφορών από την Επιτροπή και διάφορα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του ΟΗΕ σχετικά με τη διαμάχη στη Μέση Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια πολλές θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού του,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισραηλινές αρχές έχουν λάβει μια σειρά μέτρων για την πρόληψη τέτοιων τρομοκρατικών ενεργειών, περιλαμβανομένων των συλλήψεων ύποπτων Παλαιστινίων μαχητών, αλλά εκτιμώντας ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας δεν δικαιολογεί την κακομεταχείριση των φυλακισμένων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 10.000 Παλαιστίνιοι -περιλαμβανομένων περισσότερων των 300 ανηλίκων μεταξύ 16 και 18 ετών- κρατούνται σήμερα σε ισραηλινές φυλακές και κρατητήρια, καθώς και ότι οι περισσότεροι από τους κρατουμένους συνελήφθησαν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 198 Παλαιστίνιοι απελευθερώθηκαν από την ισραηλινή κυβέρνηση στις 25 Αυγούστου 2008, σε μια χειρονομία καλής θέλησης και οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν να διαπραγματεύονται, με στόχο την επίτευξη συνολικότερης συμφωνίας σχετικά με το καθεστώς των λοιπών φυλακισμένων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 50% των τρομοκρατών που απελευθερώθηκαν για οποιονδήποτε λόγο, επανήλθαν στην τρομοκρατική δράση, είτε ως εκτελεστές, είτε ως σχεδιαστές ή συνένοχοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 30 από τις τρομοκρατικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από το 2000 και μετά, διαπράχθηκαν από τρομοκράτες οι οποίοι είχαν απελευθερωθεί μετά από συμφωνίες με τρομοκρατικές οργανώσεις και ότι εκείνοι που απελευθερώθηκαν μετά από τέτοιες συμφωνίες δολοφόνησαν 35 Ισραηλινούς,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πρόσφατα, οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ πραγματοποίησαν ενέργειες για την ανταλλαγή κρατουμένων με τις σορούς ισραηλινών στρατιωτών,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ισραήλ κρατούνται, στη βάση "διοικητικών ενταλμάτων σύλληψης", περίπου 1000 άτομα που δικαιούνται να υποβάλουν έφεση, δεν έχουν όμως δικαίωμα να τους απαγγελθούν κατηγορίες, να δικασθούν ή να διαθέτουν υπεράσπιση, καθώς επίσης και ότι αυτά τα "διοικητικά εντάλματα σύλληψης" μπορούν να ανανεώνονται, και μερικές φορές πράγματι ανανεώνονται, για πολλά χρόνια,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Παιδιών, την οποία έχει κυρώσει και το Ισραήλ, ως παιδιά ορίζονται οι άνθρωποι κάτω από την ηλικία των 18 ετών· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι, στη βάση ισραηλινών στρατιωτικών κανονισμών που ισχύουν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, οι Παλαιστίνιοι θεωρούνται ενήλικες από την ηλικία των 16 ετών, καθώς και ότι, σύμφωνα με εκθέσεις οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσον αφορά τους Παλαιστίνιους που κρατούνται σε φυλακές εντός του Ισραήλ, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι αδύνατο για τους συγγενείς τους να ασκήσουν το δικαίωμά τους να τους επισκέπτονται, παρά τις εκκλήσεις της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού προς τις ισραηλινές αρχές,

1.  χαιρετίζει και ενστερνίζεται την πρόσφατη απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να ελευθερώσει έναν σημαντικό αριθμό παλαιστινίων κρατουμένων, ως χειρονομία για την ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής και την αποκατάσταση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης·

2.  χαιρετίζει τις πρόσφατες ενέργειες για την οικοδόμηση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, στις οποίες προέβησαν η κυβέρνηση του Ισραήλ και η Χεζμπολλά, όσον αφορά τους κρατουμένους· ζητεί την πραγματοποίηση ανάλογων ενεργειών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, με στόχο την άμεση απελευθέρωση του ισραηλινού στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ·

3.  υποστηρίζει τον αγώνα του Ισραήλ κατά της τρομοκρατίας και πιστεύει ότι οι νόμοι πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστοί όσον αφορά τη μεταχείριση των κρατουμένων, από όλες τις πλευρές· κρίνει ότι αυτό αποτελεί καίριο βήμα για μια δημοκρατική χώρα, αλλά και για την αποκατάσταση του κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης που είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση ουσιαστικής προόδου στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις·

4.  καλεί τις ισραηλινές αρχές να δικάσουν όλους τους κρατουμένους και να θέσουν τέρμα στη "διοικητική κράτηση", που συνιστά κατάχρηση των διαδικασιών, η οποία επιτρέπει την παρατεταμένη και συχνά παράνομη κράτηση, να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για τους ανήλικους φυλακισμένους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους και με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Παιδιών, και να εφαρμόσουν ένα λιγότερο περιοριστικό καθεστώς για τις επισκέψεις στους φυλακισμένους· καλεί τις ισραηλινές αρχές να εφαρμόσουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ Κατά των Βασανιστηρίων, να θέσουν τέρμα σε όλες τις μεθόδους που περιλαμβάνουν ενέργειες βασανισμού και απόσπασης ομολογιών και να προβούν σε ουσιαστική εξέταση των καταγγελιών για χρήση τέτοιων μεθόδων·

5.  καλεί τις παλαιστινιακές αρχές να εξασφαλίσουν ότι αυτοί που απελευθερώνονται από τις ισραηλινές φυλακές δεν θα συμμετέχουν πλέον σε βίαιες ή τρομοκρατικές ενέργειες και, ιδίως, ότι σε τέτοιες ενέργειες δεν θα συμμετέχουν πλέον παιδιά·

6.  σημειώνει ότι το άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ θα συνεχίζει να υπενθυμίζει, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο Ισραήλ, ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών αποτελεί τη βάση των διμερών σχέσεών μας·

7.  χαιρετίζει την απόφαση της όγδοης συνόδου του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ να δημιουργηθεί μια πλήρης Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία θα αντικαταστήσει τη σημερινή Ομάδα Εργασίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· ζητεί να πραγματοποιηθούν εκτενείς διαβουλεύσεις με τις ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο στο Ισραήλ, όσο και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, και να ενταχθούν πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης της προόδου που πραγματοποιεί το Ισραήλ προς τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Κυβέρνηση του Ισραήλ, την Κνεσσέτ, τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Απεσταλμένο του Κουαρτέτου στη Μέση Ανατολή, τον Πρόεδρο της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.