Predlog resolucije - B6-0415/2008Predlog resolucije
B6-0415/2008

PREDLOG RESOLUCIJE

2.9.2008

k vprašanjema za ustni odgovor B6‑0166/2008 in B6‑0167/2008
v skladu s členom 108(5) poslovnika,
ki ga predlagajo Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert in Vito Bonsignore
v imenu skupine PPE-DE
o razmerah palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0415/2008
Predložena besedila :
B6-0415/2008
Sprejeta besedila :

B6‑0415/2008

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Bližnjem vzhodu,

–  ob upoštevanju izjave komisarke Benite Ferrero Waldner pred Evropskim parlamentom z dne 9. julija 2008 o položaju palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih,

–  ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom in sklepov osmega srečanja pridružitvenega sveta EU-Izrael z dne 16. junija 2008,

–  ob upoštevanju poročila in sklepov, ki jih je pripravila ad-hoc delegacija Evropskega parlamenta v Izraelu in palestinskih ozemljih (od 30. maja do 2. junija 2008),

–  ob upoštevanju letnega poročila mednarodnega odbora Rdečega križa iz leta 2007, zlasti tistega dela, ki se nanaša na zasedena palestinska ozemlja,

–  ob upoštevanju poročil, ki jih je v letih 2006, 2007 in 2008 objavil javni odbor proti mučenju v Izraelu, k čemur so finančno prispevale Evropska komisija in številne države članice,

–  ob upoštevanju ustreznih resolucij Združenih narodov o konfliktu na Bližnjem vzhodu,

–  ob upoštevanju člena 108(5) Poslovnika,

A.   ker je Izrael v zadnjih letih kljuboval številnim terorističnim napadom proti svojemu civilnemu prebivalstvu,

B.  ker so izraelske oblasti sprejele številne ukrepe, da bi preprečile ta teroristična dejanja, vključno z aretacijami domnevnih palestinskih borcev; ker pa boj proti terorizmu vendarle ne opravičuje zlorabe zapornikov,

C.  ker je danes približno 10.000 Palestincev, od tega več kot tristo mladoletnih, starih med 16 in 18 let, zaprtih v izraelskih zaporih in prostorih za pridržanje, in ker je bila večina priprtih prijeta na zasedenih palestinskih ozemljih,

D.  ker je izraelska vlada v znamenje dobre volje in zaradi ustvarjanja medsebojnega zaupanja 25. avgusta 2008 izpustila 198 Palestincev,

E.  ker se obe strani še naprej pogajata, da bi dosegli obsežnejši dogovor glede statusa ostalih zapornikov,

F.  ker se je okoli 50 odstotkov izpuščenih teroristov iz različnih razlogov vrnilo k terorizmu, bodisi v vlogi storilcev bodisi načrtovalcev ali sostorilcev; ker so najmanj 30 terorističnih napadov od leta 2000 izvedli teroristi, izpuščeni v dogovoru s terorističnimi organizacijami, in ker so izpuščene osebe v okviru teh dogovorov umorile 35 Izraelcev,

G.  ker sta pred nedavnim izraelska in libanonska vlada sprejeli ukrepe glede menjave zapornikov za trupla izraelskih vojakov,

H.  ker je v Izraelu krog 1000 zapornikov pridržanih na podlagi „upravnih odredb o pridržanju“ s pravico do pritožbe, a brez pravice do obtožnice, sojenja in obrambe; ker je takšne „upravne odredbe o pridržanju“ mogoče leto za letom obnavljati, kar se v nekaterih primerih tudi dogaja,

I.  ker je v konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki jo je podpisal Izrael, otrok opredeljen kot oseba, mlajša od 18 let; ker so kljub vsemu palestinski otroci od 16. leta po izraelskih vojaških predpisih, ki urejajo zasedena palestinska ozemlja, obravnavani kot odrasli; in ker je po poročanju organizacij za človekove pravice velika večina palestinskih zapornikov pridržanih v zaporih na ozemlju Izraela in je zato za njihove družine pogosto nemogoče ali zelo težko uveljavljati pravico do obiskov in to kljub pozivom mednarodnega odbora Rdečega križa Izraelu,

1.  odobrava in spodbuja nedavno odločitev izraelske vlade, da kot dejanje dobre volje osvobodi precejšnje število palestinskih zapornikov, da se okrepi avtoriteta palestinskih oblasti in ponovno vzpostavi ozračje medsebojnega zaupanja;

2.  pozdravlja nedavne skupne ukrepe za izgradnjo zaupanja, ki sta jih glede zapornikov sprejela izraelska vlada in Hezbolah; poziva, da Izrael in Hamas sprejmeta podobne ukrepe, da se nemudoma izpusti izraelski desetnik Gilad Šalit;

3.  podpira izraelski boj proti terorizmu in meni, da morajo vse strani v celoti spoštovati pravno državo pri ravnanju z zaporniki, saj gre pri tem za temeljni korak na poti do demokratične države in obnovitve ozračja medsebojnega zaupanja, ki je potrebno za doseganje bistvenega napredka v mirovnih pogajanjih;

4.  poziva izraelske oblasti, naj postavijo vse pripornike pred sodišče in prenehajo uporabljati „upravno pridržanje“, pri katerem gre za zlorabo postopka, ki omogoča dolgotrajno in pogosto nezakonito ujetništvo, ter naj skladno z mednarodnimi standardi obravnave mladoletnikov in s konvencijo o otrokovih pravicah izvajajo ustrezne ukrepe za mladoletnike v zaporih, obenem pa dovolijo manj omejevalen režim obiskov v zaporih; poziva izraelske oblasti, naj ravnajo v skladu s konvencijo ZN proti mučenju in zaustavijo vsakršno obliko nadlegovanja in izsiljenih priznanj ter naj se ustrezno odzovejo na poročila o uporabi tovrstnih praks;

5.   poziva palestinske oblasti, naj zagotovijo, da zaporniki, izpuščeni iz izraelskih zaporov, ne bodo več vpleteni v druga nasilna ali teroristična dejanja, in zlasti da ne bodo vanje vpleteni otroci;

6.  je seznanjen dejstvom, da bo „člen 2 pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom nadaljeval z opozarjanjem Evropske unije in Izraela, da je spoštovanje človekovih pravic in demokratičnih načel osnova za naše dvostranske odnose“;

7.  pozdravlja sklep, sprejet na osmem srečanju pridružitvenega sveta EU-Izrael o vzpostavitvi polnopravnega pododbora za človekove pravice, ki bo nadomestil sedanjo delovno skupino za človekove pravice; poziva, da se je treba v okviru spremljanja napredka Izraela pri izpolnjevanju njegovih obveznosti po mednarodnem pravu obširno posvetovati in polno sodelovati z organizacijami za človekove pravice in medvladnimi organizacijami v Izraelu in na zasedenih palestinskih ozemljih;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, izraelski vladi, knesetu, predsedniku palestinskih oblasti, palestinskemu zakonodajnemu svetu, visokemu predstavniku za skupno zunanjo in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, odposlancu četverice na Bližnjem vzhodu, predsedniku evro-sredozemske parlamentarne skupščine, visokemu predstavniku ZN za človekove pravice in mednarodnemu odboru Rdečega križa.