Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0416/2008

Внесени текстове :

B6-0416/2008

Разисквания :

PV 04/09/2008 - 3

Гласувания :

PV 04/09/2008 - 7.3

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 111kWORD 51k
2.9.2008
PE410.818
 
B6‑0416/2008
внесено в следствие на на въпроси, изискващи устен отговор B6‑0166/2008 и B6‑0167/2008
съгласно член 108, параграф 5 от правилника
от Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis и Ryszard Czarnecki
от името на групата UEN
относно положението на палестинските затворници в израелските затвори

Резолюция на Европейския парламент относно положението на палестинските затворници в израелските затвори 
B6‑0416/2008

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Близкия изток,

–  като изслуша изявлението на члена на Европейската комисия Ferrero-Waldner пред Европейския парламент на 9 юли 2008 г. относно положението на палестинските затворници в израелските затвори,

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел и резултатите от осмата среща на Съвета за асоцииране ЕС-Израел, проведена на 16 юни 2008 г.,

–  като взе предвид доклада, изготвен от специална делегация на ЕП за Израел и палестинските територии (30 май-2 юни 2008 г.) и заключенията в него,

–  като взе предвид четвъртата Женевска конвенция за защита на цивилни лица по време на война от 12 август 1949 г. и по-специално членове от 1 до 12, 27, от 29 до 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, от 61 до 77 и 143 от нея,

–  като взе предвид годишния доклад на Международния комитет на Червения кръст за 2007 г., и по-специално раздела относно окупираните палестински територии,

–  като взе предвид съответните резолюции на ООН относно конфликта в Близкия изток,

–  като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през последните години Израел е бил обект на множество смъртоносни терористични атаки срещу цивилното му население,

Б.  като има предвид, че израелските органи са предприели поредица от разбираеми мерки за предотвратяване на тези терористични действия, включително арестите на заподозрени палестински бойци; като има предвид обаче, че борбата срещу тероризма не е оправдание за малтретиране на затворници,

В.  като има предвид, че днес около10 000 палестинци, включително повече от 300 на възраст между 16 и 18 години, са задържани в израелски затвори и центрове за задържане; като има предвид, че повечето от задържаните са били арестувани на окупираните палестински територии,

Г.  като има предвид, че на 25 август израелското правителство освободи 198 палестинци като израз на добра воля и стъпка в посока към изграждането на взаимно доверие,

Д.  като има предвид, че в момента между двете страни протичат по-нататъшни преговори с оглед на постигане на по- широко споразумение относно статута на другите затворници,

Е.  като има предвид, че наскоро правителствата на Израел и Ливан предприеха постъпки за размяна на затворници срещу телата на израелски войници,

Ж.  като има предвид, че около 1000 затворници са задържани в Израел на основата на "заповеди за административно задържане" – процедура, разрешена от международното законодателство съгласно член 78 от четвъртата Женевска конвенция от 1949 г. - с право на обжалване, но без да им е предявено обвинение и без право на процес и на защита; като има предвид, че такива "заповеди за административно задържане" могат да бъдат, и в някои случаи са, подновявани с години,

З.  като има предвид, обаче, че повечето от тези затворници са младежи на възраст между 16 и 18 години и че съгласно докладите на правозащитни организации условията на задържане на непълнолетните затворници са неподходящи и те са подложени на нараснал тормоз;

И.  като има предвид, че за голямото мнозинство от палестински затворници, задържани в затвори, намиращи се на израелска територия, никога не е лесно да получат правото на посещения в затвора от своите семейства, въпреки призивите на Международния комитет на Червения кръст към Израел;

Й.  като има предвид, че официалните палестински власти не могат да гарантират, че отговорните за терористични актове са наказвани и следователно не могат да гарантират действителна сигурност за региона на палестинските територии, и като има предвид, че неотдавнашното премерване на силите между Фатах и Хамас показа степента на разделение между тях, с всички произтичащи от това последици за държавата Израел и нейното население,

1.  приветства и насърчава взетото наскоро решение от израелското правителство за освобождаване на значителен брой палестински затворници като положителна стъпка към засилване на авторитета на Палестинската автономна власт и възстановяване на климата на взаимно доверие;

2.  приветства наскоро предприетите от израелското правителство и Хизбула стъпки за изграждане на взаимно доверие във връзка със затворниците; призовава Израел и Хамас да предприемат подобни стъпки с оглед на незабавното освобождаване на ефрейтора от израелската армия Gilad Shalit;

3.  подкрепя борбата на Израел срещу тероризма и пропорционалните му действия за защита, но счита, че принципите на правовата държава трябва изцяло да се спазват в отношението към затворниците от всички страни, като това е изключително важна стъпка към демократична държава, както и към възстановяване на атмосферата на взаимно доверие, необходима за постигане на съществен напредък при мирните преговори;

4.  призовава израелските органи да ограничат във възможно най-голяма степен използването на „административното задържане“, с което – макар и позволено от Женевската конвенция - се обосновава продължително и често неоснователно задържане, да прилагат подходящи мерки по отношение на непълнолетните затворници в съответствие с международните стандарти за правосъдие по дела на непълнолетни лица и с Конвенцията за правата на детето, да разрешат на затворниците не толкова строг режим на посещения и да се избягва всякакво прибягване до изтезания;

5.  отбелязва, че член 2 от Споразумението за асоцииране ЕС-Израел ще продължи да напомня както на Европейския съюз, така и на Израел, че зачитането на правата на човека и демократичните принципи са основата на двустранните ни отношения;

6.  приветства решенията, взети на осмата среща на Съвета за асоцииране ЕС-Израел, за създаване на пълноправна подкомисия по правата на човека, която да замести настоящата работна група по правата на човека; призовава за провеждане на подробни консултации с правозащитните и неправителствените организации в Израел и в окупираните палестински територии и за тяхното пълно участие в наблюдението на напредъка на Израел по отношение на изпълнението на неговите задължения съгласно международното право;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, израелското правителство, Кнесет, председателя на Палестинската автономна власт, Палестинския законодателен съвет, върховния представител по Общата външна политика и политика на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, генералния секретар на ООН, специалния пратеник на Четворката за разрешаване на конфликта в Близкия изток, председателя на Евро-средиземноморската парламентарна асамблея, върховния комисар на ООН по правата на човека и Международния комитет на Червения кръст.

.

Правна информация - Политика за поверителност