Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0538/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0538/2008

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  15.10.2008

  a B6-0473/2008 és a B6-0474/2008 szóbeli választ igénylő kérdésekhez
  az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján
  előterjesztette: Marco Cappato és Marco Pannella
  az ALDE képviselőcsoport nevében
  az EU és Vietnam közötti új partnerségi és együttműködési megállapodásról és az emberi jogokról

  Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B6-0538/2008

  Eljárás : 2008/2643(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B6-0538/2008
  Előterjesztett szövegek :
  B6-0538/2008
  Elfogadott szövegek :

  B6‑0538/2008

  az Európai Parlament állásfoglalása az EU és Vietnam közötti új partnerségi és együttműködési megállapodásról és az emberi jogokról

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Vietnamról szóló korábbi állásfoglalásaira,

  –  tekintettel az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti 1995. évi együttműködési megállapodásra,

  –  tekintettel a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányára, amelyet Vietnam 1982-ben erősített meg,

  –  tekintettel Vietnam 2007. január 11-i csatlakozására a Kereskedelmi Világszervezethez,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

  A.  mivel az Európai Unió és Vietnam közötti tárgyalások második fordulóját 2008. október 21–22-én tartják Hanoiban,

  B.  mivel az Emberi Jogi Albizottság 2008. augusztus 25-én meghallgatást tartott Vietnamról, Laoszról és Kambodzsáról,

  C.  mivel az EU-trojka és Vietnam közötti emberi jogi párbeszéd következő megbeszélésére 2008 decemberében kerül majd sor,

  D.  mivel az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti együttműködési megállapodás 1. cikke kimondja, hogy az emberi jogok és a demokratikus elvek tiszteletben tartása a két fél közötti együttműködés és a megállapodás rendelkezéseinek alapját alkotják, valamint a megállapodás egyik lényegi elemét képezik,

  E.  mivel a gyülekezési szabadság erőteljesen korlátozott: 2008 szeptemberében a vietnami kormány az elmúlt évtizedek legdurvább fellépését alkalmazta azon békés katolikus tiltakozók ellen, akik Hanoiban virrasztva és imádkozva követelték vissza a vietnami kormány által elkobzott egyházi tulajdont,

  F.  mivel a sajtószabadság erőteljesen korlátozott: 2008-ban több vietnami újságírót letartóztattak vagy szankciókat alkalmaztak ellenük, amiért beszámoltak a hivatali korrupcióról, és 2008. szeptember 19-én Ben Stockingot, az Associated Press Hanoi igazgatóját a rendőrség letartóztatta és bántalmazta, amiért tudósítottak a vietnami katolikusok Hanoiban tartott békés megmozdulásáról,

  G.  mivel az ország északi és középső részén fekvő fennsíkokon élő etnikai kisebbségeket még mindig diszkrimináció sújtja, elkobozzák földjeiket, megsértik vallási és kulturális szabadságukat, mivel sem a független nem kormányzati szervezetek, sem pedig a külföldi újságírók nem léphetnek szabadon az ország középső részén fekvő felföldre, hogy felmérhessék a hegyvidéken élők valós helyzetét, különös tekintettel azokra, akiket Kambodzsából erőszakkal visszatelepítettek, mivel 2001 óta több mint 300 hegyvidéki embert börtönöztek be békés politikai vagy vallási tevékenység folytatása miatt,

  H.  mivel a nemzetközi közösség folytonosan megismételt felszólítása ellenére a Vietnami Egyesített Buddhista Egyház vezetőjét, a 2006-ban az emberi jogok védelmezőjeként Rafto-díjjal kitüntetett 79 éves Thich Quang Dot 1982 óta több alkalommal bebörtönözték és továbbra is házi őrizetben tartják,

  I.  mivel a vietnami kormány még mindig nem ismerte el a Vietnami Egyesített Buddhista Egyházat, Dél- és Közép-Vietnam egykor legnagyobb buddhista szervezetét,

  J.  mivel Vietnamban a tartalmak megszűrésén és ellenőrzésén keresztül az internetes hozzáférési szabadságot korlátozó jogszabályokat alkalmaznak, és több másként gondolkodó internethasználót tartóztattak le, amiért az internetet az emberi jogokról és demokráciáról alkotott véleményük közlésére használták vagy a demokráciáról folytatott on-line vitákban vettek részt, mivel 2008. szeptember 10-én letartóztatták a Dieu Cay írói álnéven ismert Nguyen Hoang Hai interneten publikáló írót és a demokrácia mellett kiálló aktivistát,

  K.  mivel Dél-Vietnamban a khmer etnikai kisebbség (Khmer Krom) tagjait vallásilag üldözték és elkobozták földjeiket; mivel a hatóságok mintegy 20 khmer krom buddhista szerzetest zártak ki a rendből, ötöt pedig bebörtönöztek, amiért 2007 februárjában részt vettek egy békés megmozduláson, nagyobb vallásszabadságot követelve; mivel a vietnami hatóságok házi őrizetbe vették Tim Sakhorn khmer krom szerzetest, miután 2008 májusában kiengedték a börtönből; mivel a hatóságok túlzott erőt alkalmaztak a földdel kapcsolatos konfliktusok megoldását kérelmező parasztokkal szemben,

  1.  hangsúlyozza, hogy az Európai Unió és Vietnam között folytatott párbeszédnek érezhető eredményeket kell hoznia Vietnamban; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy értékelje újra a Vietnammal folytatott együttműködési politikát, figyelembe véve az 1995-ös együttműködési megállapodás 1. cikkét, amely kimondja, hogy az együttműködés alapját a demokratikus elvek és az alapvető jogok tiszteletben tartása alkotják;

  2.  felhívja a Bizottságot, hogy állítson fel világos mércét a jelenleg Vietnamban folytatott fejlesztési projektek értékeléséhez annak biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek a „demokráciazáradéknak”;

  3.  felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az új partnerségi és együttműködési megállapodásról jelenleg folyó tárgyalások keretében – amely egy egyértelmű demokráciazáradékot fog tartalmazni – még a megállapodás véglegesítése előtt a demokrácia és az emberi jogok jelenlegi módszeres megsértésének megszüntetésére sarkallja a vietnami felet és az alábbiakat kérje a vietnami kormánytól:

  • az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjaként aktívan működjön közre az ENSZ emberi jogi mechanizmusában és hívja meg Vietnamba a vallási intolerancia különelőadóját, aki utoljára 1998-ban járt Vietnamban, valamint az önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportot, amelynek tagjai utoljára 1994-ben látogattak ide; továbbá biztosítson korlátlan mozgást az ENSZ-hivatalnokoknak és a különelőadóknak valamennyi olyan régióban – beleértve a központi és az északi felföldet is –, ahol bizalmas megbeszéléseket folytathatnak politikai és vallási foglyokkal és őrizetbe vett személyekkel, valamint a Kambodzsából Vietnamba visszatért, menedékjogot kérő hegyvidéki lakosokkal,
  • engedje szabadon azonnali hatállyal a politikai vagy vallási meggyőződésük békés kifejezése miatt bebörtönzött, illetve őrizetbe vett személyeket, beleértve a több mint 300, hegyvidéken élő keresztényt, valamint a khmer krom buddhista szerzeteseket, a demokrácia mellett kiálló aktivistákat, a földhelyzet megoldását kérőket, a másként gondolkodó internethasználókat, a szakszervezeti vezetőket, a katolikus lelkészeket, valamint a Hoa Hao buddhizmus és a Cao Dai vallás követőit,
  • azonnal szüntesse meg Thich Quang Do, a Vietnami Egyesített Buddhista Egyház legfőbb vezetőjének és a 2008 májusában a börtönből kiengedett, de továbbra is házi őrizetben tartott khmer krom szerzetes, Tim Sakhorn házi őrizetét,
  • biztosítsa, hogy a független vallási szervezetek szabadon, kormánybeavatkozás nélkül, szabadon folytathassák vallási tevékenységeiket, és tegye lehetővé a számukra, hogy amennyiben kívánják, függetlenül bejegyeztethessék magukat az állami hatóságoknál; adja vissza a vietnami kormány által elkobzott egyházi birtokokat és pagodákat, és állítsa vissza a Vietnami Egyesült Buddhista Egyház korábbi jogi státuszát;
  • helyezze hatályon kívül azokat a vietnami jogszabályi rendelkezéseket, amelyek homályosan „nemzetbiztonsági bűncselekményként” határozzák meg és büntetik a hivatalos állásponttól eltérő vélemények kinyilvánítását és bizonyos vallási tevékenységeket, és biztosítsa, hogy e rendelkezéseket ne alkalmazhassák azokkal szemben, akik pusztán alapvető véleménynyilvánítási, gyülekezési, egyesülési és vallási szabadságjogaikat gyakorolják,
  • vessen véget a vietnami kormány hazai média – ideértve az internetet és az elektronikus kommunikációt – felett gyakorolt cenzúrájának és felügyeletének, és engedélyezze a független, magánkézben lévő újságok és folyóiratok megjelentetését;

  4.  utasítja elnökét, hogy fordíttassa le ezt az állásfoglalást a bennszülött vietnami – Jarai, Ede, Bunong, Bahnar, Hmong, és Khmer – kisebbségek nyelvére és továbbítsa a Tanácsnak, a Bizottságnak, az ASEAN-tagállamok kormányainak, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ emberi jogi főbiztosának, valamint Vietnam kormányának és parlamentjének.