Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0562/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0562/2008

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

20.10.2008

a B6-0478/2008. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján
előterjesztette: Philip Bradbourn, Manfred Weber
a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
előterjesztette: Claudio Fava, Martine Roure
a PSE képviselőcsoportja nevében
előterjesztette: Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford
az ALDE képviselőcsoport nevében
előterjesztette: Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
előterjesztette: Roberta Angelilli
az UEN képviselőcsoport nevében
előterjesztette: Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
a repülésbiztonsági intézkedések és a testszkennerek emberi jogokra, magánéletre, adatvédelemre és emberi méltóságra gyakorolt hatásáról

Eljárás : 2008/2651(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0562/2008

B6‑0562/2008

Az Európai Parlament állásfoglalása a repülésbiztonsági intézkedések és a testszkennerek emberi jogokra, magánéletre, adatvédelemre és emberi méltóságra gyakorolt hatásáról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az emberi jogok európai egyezményére, az alapjogi chartára, az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkére, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 80. cikkének (2) bekezdésére és a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló 300/2008/EK rendeletre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel a Bizottság az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszert kiegészítő bizottsági rendelettervezetet javasolt, amely az utasok átvizsgálására engedélyezett módszerek keretében az uniós repülőtereken lehetővé teszi „testszkennerek”, azaz olyan gépek használatát, amelyek olyan képet készítenek az utasokról, mintha azok meztelenek volnának, ami egyenlő egy virtuális levetkőztetéssel és átkutatással,

B.  mivel ez a pusztán technikai intézkedéstől távol álló intézkedés komoly hatással van a magánélethez, az adatvédelemhez és az emberi méltósághoz való jogra, ezért határozott és megfelelő biztosítékokkal kell kísérni,

C.  mivel a Bizottság az intézkedéshez nem készített az alapvető jogokra vonatkozó hatásvizsgálatokat, amint azt „Az alapjogi charta és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény tiszteletben tartása a Bizottság javaslataiban” című közlemény előírja, továbbá nem konzultált az európai adatvédelmi biztossal sem, amint azt a 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdése előírja, sem a 29. cikk szerinti munkacsoporttal, sem az Alapjogi Ügynökséggel, és nem vizsgálták az ilyen gépek emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatásait sem,

D.  mivel a fent említett okok miatt kétség merül fel ezen intézkedés demokratikus társadalomban való végrehajtásának indokoltságával, arányosságával és szükségességével kapcsolatban,

E.  mivel ezt a komitológia keretében vizsgált, az utasok átvilágításának módjaira vonatkozó intézkedést az átvilágítás követelményeiről és eljárásairól szóló végrehajtási intézkedések fogják követni, amely döntések meghozatala vonatkozásában az EP szinte semmilyen befolyással nem bír,

F.  mivel ebben a polgárok alapvető jogait érintő rendkívül kényes kérdésben nem ösztönözték a szélesebb körű, átlátható és nyílt vitát az utasok, az érintettek, valamint az uniós és nemzeti szintű intézmények között,

1.  úgy véli, hogy a határozathozatal feltételei nem teljesültek, mivel még jelentős információk hiányoznak, ezért kéri a Bizottságot, hogy még a három hónapos határidő lejárta előtt

  • -készítse el az alapvető jogokra vonatkozó hatásvizsgálatot,
  • -konzultáljon az európai adatvédelmi biztossal, a 29. cikk szerinti munkacsoporttal és az Alapjogi Ügynökséggel,
  • -készíttessen az ilyen technológiák lehetséges egészségügyi hatásairól tudományos és orvosi értékelést,       
  • -készítsen gazdasági, kereskedelmi és költség-haszon elemzést;

2.  úgy véli, hogy ez az intézkedéstervezet túllépheti az alap-jogieszközben biztosított végrehajtási jogköröket, mivel a tervezett intézkedések nem tekinthetők a repülésbiztonsághoz kapcsolódó pusztán technikai jellegű intézkedésnek, mivel komoly hatással vannak a polgárok alapvető jogaira;

3.  e tekintetben úgy véli, hogy valamennyi repülésbiztonsági intézkedésnek – ideértve a testszkennerek használatát – tiszteletben kell tartania az arányosság elvét a demokratikus társadalomban indokolt és szükséges mértékben, kéri ezért az európai adatvédelmi biztost, a 29. cikk szerinti munkacsoportot és az Alapjogi Ügynökséget, hogy 2008. november elejéig sürgősen fejtse ki véleményét a testszkennerekről;

4.  fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen jellegű intézkedések emberi jogokkal és alapvető szabadságokkal való összeegyeztethetőségét ellenőriztesse az EU jogi szolgálataival, és hogy megtegye a szükséges nyomon követő intézkedéseket;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.