Postup : 2008/2291(INS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0575/2008

Předložené texty :

B6-0575/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 22/10/2008 - 4.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0505

NÁVRH ROZHODNUTÍ,
PDF 98kWORD 40k
21. 10. 2008
PE413.387
 
B6‑0575/2008
v souladu s čl. 99 odst. 4 jednacího řádu předkládají
   Joseph Daul, za skupinu PPE-DE
   Martin Schulz, za skupinu PSE
   Graham Watson, za skupinu ALDE
   Brian Crowley, za skupinu UEN
   Monica Frassoni, za skupinu Verts/ALE
   Francis Wurtz, za skupinu GUE/NGL
schválení jmenování Catherine Margaret Ashtonové, baronky Ashton of Uphollend, členkou Komise

Usnesení Evropského parlamentu, ve kterém se schvaluje jmenování Catherine Margaret Ashtonové, baronky Ashton of Uphollend, členkou Komise 
B6‑0575/2008

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 214 odst. 2 třetí pododstavec a článek 215 Smlouvy o ES,

–  s ohledem na článek 4 rámcové dohody mezi Evropským Parlamentem a Komisí(1),

–  s ohledem na odstoupení pana Petera Mandelsona z funkce člena Komise, které oznámil dne 3. října 2008,

–  s ohledem na skutečnost, že Catherine Margaret Ashton, baronka Ashton of Uphollend byla jmenována vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska členkou Komise,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 6. října 2008, kterým jmenovala nového člena Komise Evropských společenství(2),

–  s ohledem na slyšení jmenované komisařky před příslušným výborem, které se konalo dne 20. října 2008,

–  s ohledem na článek 99 jednacího řádu,

1.  schvaluje jmenování Catherine Margaret Ashtonové, baronky Ashton of Uphollend, členkou Komise na zbývající část funkčního období Komise do 31. října 2009;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi a parlamentům a vládám členských států.

(1) Úř. věst. C 117 E, 18.5.2006, s. 123.
(2) 13920/08.

Právní upozornění - Ochrana soukromí