Návrh usnesení - B6-0575/2008Návrh usnesení
B6-0575/2008

  NÁVRH ROZHODNUTÍ,

  21. 10. 2008

  v souladu s čl. 99 odst. 4 jednacího řádu předkládají
  schválení jmenování Catherine Margaret Ashtonové, baronky Ashton of Uphollend, členkou Komise

  Postup : 2008/2291(INS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B6-0575/2008
  Předložené texty :
  B6-0575/2008
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B6‑0575/2008

  Usnesení Evropského parlamentu, ve kterém se schvaluje jmenování Catherine Margaret Ashtonové, baronky Ashton of Uphollend, členkou Komise

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na čl. 214 odst. 2 třetí pododstavec a článek 215 Smlouvy o ES,

  –  s ohledem na článek 4 rámcové dohody mezi Evropským Parlamentem a Komisí[1],

  –  s ohledem na odstoupení pana Petera Mandelsona z funkce člena Komise, které oznámil dne 3. října 2008,

  –  s ohledem na skutečnost, že Catherine Margaret Ashton, baronka Ashton of Uphollend byla jmenována vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska členkou Komise,

  –  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 6. října 2008, kterým jmenovala nového člena Komise Evropských společenství[2],

  –  s ohledem na slyšení jmenované komisařky před příslušným výborem, které se konalo dne 20. října 2008,

  –  s ohledem na článek 99 jednacího řádu,

  1.  schvaluje jmenování Catherine Margaret Ashtonové, baronky Ashton of Uphollend, členkou Komise na zbývající část funkčního období Komise do 31. října 2009;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi a parlamentům a vládám členských států.