Procedure : 2008/2291(INS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0575/2008

Indgivne tekster :

B6-0575/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 22/10/2008 - 4.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0505

FORSLAG TIL AFGØRELSE
PDF 92kWORD 37k
21.10.2008
PE413.387
 
B6‑0575/2008
jf. forretningsordenens artikel 99, stk. 4
   Joseph Daul for PPE-DE-Gruppen
   Martin Schulz for PSE-Gruppen
   Graham Watson for ALDE-Gruppen
   Brian Crowley for UEN-Gruppen
   Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen
   Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen
om godkendelse af udnævnelsen af Catherine Margaret Ashton, Baroness Ashton of Upholland, til medlem af Kommissionen

Europa-Parlamentets afgørelse om godkendelse af udnævnelsen af Catherine Margaret Ashton, Baroness Ashton of Upholland, til medlem af Kommissionen 
B6‑0575/2008

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EF-traktatens artikel 214, stk. 2, tredje afsnit, og artikel 215,

–  der henviser til artikel 4 i rammeaftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen(1),

–  der henviser til, at Peter Mandelson den 3. oktober 2008 indgav begæring om sin fratræden som medlem af Kommissionen,

–  der henviser til Det Forenede Kongeriges regerings indstilling af Catherine Margaret Ashton, Baroness Ashton of Upholland, som medlem af Kommissionen,

–  der henviser til Rådets afgørelse af 6. oktober 2008 om udnævnelse af et nyt medlem af Kommissionen(2),

–  der henviser til høringen af det udpegede medlem af Kommissionen i det kompetente parlamentsudvalg den 20. oktober 2008,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99,

1.  godkender udnævnelsen af Catherine Margaret Ashton, Baroness Ashton of Upholland, til medlem af Kommissionen i resten af Kommissionens mandatperiode indtil den 31.oktober 2009;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet.

(1) EUT C 117 E af 18.5.2006, s. 123.
(2) 13920/08.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik