Menetlus : 2008/2291(INS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0575/2008

Esitatud tekstid :

B6-0575/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/10/2008 - 4.1
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0505

ETTEPANEK VÕTTA VASTU OTSUS
PDF 91kWORD 38k
21.10.2008
PE413.387
 
B6‑0575/2008
vastavalt kodukorra artikli 99 lõikele 4
Esitaja(d):
   Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel
   Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel
   Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel
   Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel
   Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel
   Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel
Catherine Margaret Ashtoni, Paruness Ashton of Uphollandi komisjoni liikmeks nimetamise heakskiitmine

Euroopa Parlamendi otsus, millega kiidetakse heaks Catherine Margaret Ashtoni, Paruness Ashton of Uphollandi komisjoni liikmeks nimetamine 
B6‑0575/2008

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 214 lõike 2 kolmandat lõiku ja artiklit 215;

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete raamkokkuleppe(1) artiklit 4;

–  võttes arvesse Peter Mandelsoni lahkumist komisjoni liikme ametist, millest ta teatas 3. oktoobril 2008. aastal;

–  võttes arvesse Catherine Margaret Ashtoni, Paruness Ashton of Uphollandi esitamist komisjoni liikme kandidaadiks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse poolt;

–  võttes arvesse nõukogu 6. oktoobri 2008. aasta otsust, millega nimetatakse ametisse Euroopa Ühenduste Komisjoni uus liige(2);

–  võttes arvesse volinikukandidaadi kuulamist Euroopa Parlamendi vastutava komisjoni ees 20. oktoobril 2008. aastal;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 99,

1.  kiidab heaks Catherine Margaret Ashtoni, Paruness Ashton of Uphollandi nimetamise komisjoni liikmeks komisjoni ülejäänud ametiajaks kuni 31. oktoobrini 2009;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT C 117 E, 18.05.06, lk 123.
(2) 13920/08.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika