Menettely : 2008/2291(INS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0575/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0575/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 22/10/2008 - 4.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0505

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 90kWORD 38k
21.10.2008
PE413.387
 
B6‑0575/2008
työjärjestyksen 99 artiklan 4 kohdan mukaisesti
esittäjä(t):
–   Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta
–   Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta
–   Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta
–   Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta
–   Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta
–   Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta
Catherine Margaret Ashtonin, Baroness Ashton of Uphollandin hyväksymisestä komission jäseneksi

Euroopan parlamentin päätöslauselma Catherine Margaret Ashtonin, Baroness Ashton of Uphollandin hyväksymisestä komission jäseneksi 
B6‑0575/2008

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 214 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan ja 215 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan komission ja Euroopan parlamentin puitesopimuksen(1) 4 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan komission jäsenen Peter Mandelsonin eroamisilmoituksen, joka on päivätty 3. lokakuuta 2008,

–  ottaa huomioon, että Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on nimittänyt komission jäseneksi Baroness Catherine Margaret Ashtonin, Baroness Ashton of Uphollandin,

–  ottaa huomioon neuvoston 6. lokakuuta 2008 tekemän päätöksen uuden jäsenen nimittämisestä Euroopan yhteisöjen komissioon(2),

–  ottaa huomioon, että asiasta vastaava parlamentin valiokunta järjesti komissaariehdokkaan kuulemisen 20. lokakuuta 2008,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan,

1.  hyväksyy Baroness Ashton of Uphollandin, Baroness Catherine Margaret Ashtonin nimittämisen komission jäseneksi 31. lokakuuta 2009 päättyvän komission toimikauden loppuun saakka;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) EUVL C 117 E, 18.05.06, s. 123.
(2) 13920/08

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö