Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0575/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0575/2008

  HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

  21.10.2008

  az eljárási szabályzat 99. cikkének (4) bekezdése alapján
  előterjesztette: Joseph Daul, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
  Martin Schulz, a PSE képviselőcsoportja nevében
  Graham Watson, az ALDE képviselőcsoport nevében
  Brian Crowley, az UEN képviselőcsoport nevében
  Monica Frassoni, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
  Francis Wurtz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
  Catherine Margaret ASHTON, Upholland bárónője európai bizottsági tagságának jóváhagyása

  Eljárás : 2008/2291(INS)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B6-0575/2008
  Előterjesztett szövegek :
  B6-0575/2008
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B6‑0000/2008

  Az Európai Parlament állásfoglalása Ashton bárónő európai bizottsági tagságának jóváhagyásáról

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az EK-Szerződés 214. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésére és az EK-Szerződés 215. cikkére,

  –  tekintettel az Európai Parlament és a Bizottság közötti keretmegállapodás[1] 4. cikkére,

  –  tekintettel Peter Mandelson európai bizottsági tagságáról 2008. október 3-án benyújtott lemondására,

  –  tekintettel arra, hogy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya Catherine Margaret Ashtont, Upholland bárónőjét jelölte az Európai Bizottság tagjának,

  –  tekintettel az Európai Közösségek Bizottsága új tagjának kinevezéséről szóló, 2008. október 6-i tanácsi határozatra[2],

  –  tekintettel a biztosjelölt az illetékes parlamenti bizottság által 2008. október 20-án történt meghallgatására,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkére,

  1.  jóváhagyja Catherine Margaret Ashton, Upholland bárónője az Európai Bizottság tagjává a Bizottság hátralévő hivatali idejére, 2009. október 31-ig történő kinevezését;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak.