Eljárás : 2008/2291(INS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0575/2008

Előterjesztett szövegek :

B6-0575/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 22/10/2008 - 4.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0505

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
PDF 96kWORD 39k
21.10.2008
PE401.427
 
B6‑0575/2008
az eljárási szabályzat 99. cikkének (4) bekezdése alapján
előterjesztette: Joseph Daul, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
Martin Schulz, a PSE képviselőcsoportja nevében
Graham Watson, az ALDE képviselőcsoport nevében
Brian Crowley, az UEN képviselőcsoport nevében
Monica Frassoni, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francis Wurtz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Catherine Margaret ASHTON, Upholland bárónője európai bizottsági tagságának jóváhagyása

 
B6‑0000/2008

Az Európai Parlament állásfoglalása Ashton bárónő európai bizottsági tagságának jóváhagyásáról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az EK-Szerződés 214. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésére és az EK-Szerződés 215. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Bizottság közötti keretmegállapodás(1) 4. cikkére,

–  tekintettel Peter Mandelson európai bizottsági tagságáról 2008. október 3-án benyújtott lemondására,

–  tekintettel arra, hogy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya Catherine Margaret Ashtont, Upholland bárónőjét jelölte az Európai Bizottság tagjának,

–  tekintettel az Európai Közösségek Bizottsága új tagjának kinevezéséről szóló, 2008. október 6-i tanácsi határozatra(2),

–  tekintettel a biztosjelölt az illetékes parlamenti bizottság által 2008. október 20-án történt meghallgatására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkére,

1.  jóváhagyja Catherine Margaret Ashton, Upholland bárónője az Európai Bizottság tagjává a Bizottság hátralévő hivatali idejére, 2009. október 31-ig történő kinevezését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak.

(1) HL C 117. E, 2006.5.18., 123. o.
(2) 13920/08

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat