Procedūra : 2008/2291(INS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0575/2008

Pateikti tekstai :

B6-0575/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 22/10/2008 - 4.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0505

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 97kWORD 41k
21.10.2008
PE413.387
 
B6‑0575/2008
pagal Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 4 dalį, pateikė
   Joseph Daul, PPE-DE frakcijos vardu
   Martin Schulz, PSE frakcijos vardu
   Graham Watson, ALDE frakcijos vardu
   Brian Crowley, UEN frakcijos vardu
   Monica Frassoni, Verts/ALE frakcijos vardu
   Francis Wurtz, GUE/NGL frakcijos vardu
dėl Apholando baronienės Catherine Margaret Ashton skyrimo Komisijos nare patvirtinimo

Europos Parlamento sprendimas dėl Apholando baronienės Catherine Margaret Ashton skyrimo Komisijos nare patvirtinimo 
B6‑0575/2008

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 214 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą ir 215 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Komisijos pamatinio susitarimo(1) 4 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 3 d. įteiktą Komisijos nario Peterio Mandelsono atsistatydinimo pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybė pasiūlė skirti Apholando baronienę Catherine Margaret Ashton Komisijos nare,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimą dėl naujo Europos Bendrijų Komisijos nario skyrimo(2),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 20 d. vykusį paskirtosios Komisijos narės klausymą atsakingame Parlamento komitete,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnį,

1.  pritaria Apholando baronienės Catherine Margaret Ashton skyrimui Komisijos nare likusiam Komisijos kadencijos laikui iki 2009 m. spalio 31 d.;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL C 117 E, 2006 5 18, p. 123.
(2) 13920/08.

Teisinė informacija - Privatumo politika