Ontwerpresolutie - B6-0575/2008Ontwerpresolutie
B6-0575/2008

  ONTWERPBESLUIT

  21.10.2008

  ingediend tot besluit van het debat over het programma van de voorgedragen Commissie
  ingediend overeenkomstig artikel 99, lid 4, van het Reglement, door
  houdende benoeming van Catherine Margaret ASHTON, Baroness Ashton of Upholland, als lid van de Commissie

  Procedure : 2008/2291(INS)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  B6-0575/2008
  Ingediende teksten :
  B6-0575/2008
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  B6‑0575/2008

  Resolutie van het Europees Parlement houdende benoeming van Catherine Margaret ASHTON, Baroness Ashton of Upholland, als lid van de Commissie

  Het Europees Parlement,

  –  gelet op artikel 214, lid 2, derde alinea, en artikel 215 van het EG-Verdrag,

  –  gezien artikel 4 van de kaderovereenkomst tussen de het Europees Parlement en de Commissie[1],

  –  gezien het feit dat de heer Peter Mandelson op 3 oktober 2008 als lid van de Commissie is teruggetreden,

  –  gezien de voordracht, door de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, van Catherine Margaret Ashton, Baroness Ashton of Upholland, voor de functie van lid van de Commissie,

  –  gezien het besluit van de Raad van 6 oktober 2008 betreffende de benoeming van een nieuw lid van de Commissie van de Europese Gemeenschappen[2],

  –  gezien de hoorzitting met de voorgedragen commissaris in de bevoegde parlementaire commissie op 20 oktober 2008

  –  gelet op artikel 99 van zijn Reglement,

  1.  hecht zijn goedkeuring aan de benoeming van Catherine Margaret Ashton, Baroness Ashton of Upholland, als lid van de Commissie voor de resterende periode van het mandaat van de Commissie, tot 31 oktober 2009;

  2.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen van de lidstaten.