Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0579/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0579/2008

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

10.11.2008

a B6-0480/2008 számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján
előterjesztette: Neil Parish
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről
a méhészeti ágazat helyzetéről

Eljárás : 2008/2645(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0579/2008
Előterjesztett szövegek :
B6-0579/2008
Elfogadott szövegek :

B6‑0579/2008

az Európai Parlament állásfoglalása a méhészeti ágazat helyzetéről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel a méhészeti ágazat az egész világon, és különösen Európában nagyon súlyos nehézségekkel küzd,

B.  mivel a méhészkedés jótékony hatással van az egész ökoszisztémára,de különösen a mezőgazdasági ökoszisztémára,

C.  mivel alapvető fontosságú a biodiverzitás megőrzése, amelyhez a méhészkedés a keresztbeporzás révén jelentősen hozzájárul,

D.  mivel a méhészet Európában évezredek óta gyakorolt tevékenység, és teljes értékű része a kulturális és mezőgazdasági örökségnek,

E.  emlékeztetve a méhészeti termékek jótékony táplálkozási és gyógyhatására,

F.  tekintettel a méz és más méhészeti termékek, mint pl. a méhpempő, a propolisz, a méhméreg és a méhviasz változatosságára és kíváló minőségére, amely az európai méhészeti ágazat szaktudásának és a kedvező éghajlatnak köszönhető,

G.  tekintettel arra, hogy az ágazat a közösségi piacra harmadik országokból származó importált termékek tisztességtelen konkurenciájának van kitéve,

H.  tekintettel arra, hogy mézet a világ különböző régióiból lehet importálni, azonban a beporzást csak megfelelő létszámú méh garantálhatja,

I.  emlékeztetve annak eshetőségére, hogy a méhállomány a pollen- és nektárforrások rohamos csökkenése következtében komoly fogyásnak indulhat,

J.  tekintettel a méhcsaládok számában világszerte bekövetkezett drasztikus csökkenésre,

K.  mivel a Varroa spp.-paraziták folyamatos jelenléte a méhkasokban, a kaptárelhagyás (CCD), valamint a Nosema ceranae terjedése a méhészet egészségügyi válságának okai között szerepel,

L.  mivel az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek előállítása 76%-ban a méhészeti ágazattól függ,

M.  mivel az Európában termesztett zöldségek 84%-a függ a beporzástól,

N.  mivel a biocidok használata során az előírásokat és a legjobb gyakorlatokat túl gyakran hagyják figyelmen kívül;

O.  emlékeztetve arra, hogy bizonyos méhbetegségek felszámolására vonatkozóan még nincs olyan módszer, amelynek következtében csökken a méhek ellenálló képessége és kisebb lesz a méhcsaládok pusztulási aránya,

1.  úgy véli, hogy alapvető fontosságú, hogy a méhészet egészségügyi válságára késedelem nélkül, megfelelő módon és hatékony eszközökkel reagáljunk;

2.  úgy véli, hogy meg kell szüntetni a harmadik országokból származó méhészeti termékek tisztességtelen konkurenciáját, amely többek között az alacsonyabb előállítási ár, nevezetesen a cukor és a munkaerő árszintje miatt lép fel;

3.   felkéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul fokozza a méheket tizedelő parazitákkal, a megbetegedésekkel és eredetükkel kapcsolatos kutatást, és a kutatásra kiegészítő költségvetési forrásokat bocsásson rendelkezésre;

4.  úgy véli, elengedhetetlen annak a kötelezettségnek a bevezetése, hogy a címkén jelöljék a méz származási országát;

5.  kéri a Bizottságtól, hogy a KAP tárgyában végzendő állapotfelmérés keretében dolgozzon ki ökológiai kompenzációs zónák (mint pl. méhészeti ugarok) kialakítását ösztönző intézkedéseket, különösen a szántóföldi növények nagy régióiban; kéri, hogy ezek a zónák a legnehezebben megművelhető részeken helyezkedjenek el, ahol olyan fontos, a méhek mézelő területein nektárképző forrásként számon tartott növények nőnek, mint a facélia, a borrágófű, a vadrepce vagy a fehér here;

6.  kéri a Bizottságtól, hogy mozdítsa elő a szükséges intézkedéseket az elégtelen beporzás kockázatának csökkentésére azon méhészek és termelők számára, akiknek a termelése jelentősen növekedhetne;

7.  kéri a Bizottságtól, hogy biztosítsa a felszíni vizek minőségének ellenőrzését és felügyeletét, mivel a méhek rendkívül érzékenyek a környezet mindenféle romlására;

8.  kéri a Bizottságtól, hogy végezzen kutatómunkát a méhek pusztulása és olyan peszticidek között meglévő kapcsolatot illetően, mint például a tiametoxam, az imidakloprid, a klotianidin és a fipronil, hogy adott esetben meg lehessen hozni a szükséges intézkedéseket, többek között e termékek engedélyezése terén;

9.  kéri a Bizottságot, hogy koordinálja a helyzettel kapcsolatosan jelenleg a tagállamok rendelkezésére álló információkat; úgy véli, hogy a Bizottságnak együtt kellene működnie az elismert szervezetekkel a peszticidek méhekre kifejtett hatásával kapcsolatosan rendelkezésükre álló tudományos információcsere érdekében;

10.  úgy véli, hogy feltétlenül be kell vezetni az importált méz kötelező vizsgálatát, hogy a nyúlós költésrothadást okozó bacilusok esetleges jelenlétét ki lehessen mutatni;

11.  sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot pénzügyi támogatási mechanizmusra a méhállomány pusztulása következtében nehézségekkel küzdő méhészetek segítésére;

12.  kéri, hogy a Bizottság integrálja a méhek megbetegedéseivel kapcsolatos kutatást és az azok elleni harcot az állat-egészségügyi politikába;

13.  felhívja a Bizottságot, hogy szorgalmazza, hogy a tagállamok részesítsék azonnali támogatásban a méhészeti ágazatot;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.