Propunere de rezoluţie - B6-0579/2008Propunere de rezoluţie
B6-0579/2008

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

10.11.2008

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B6–0480/2008
în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
de Neil Parish
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
referitoare la situația din sectorul apicol

Procedură : 2008/2645(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0579/2008

B6‑0579/2008

Rezoluția Parlamentului European privind situația din sectorul apicol

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât sectorul apicol din întreaga lume și în mod deosebit cel din Europa se confruntă cu dificultăți majore;

B.  întrucât apicultura are efecte benefice asupra ecosistemului în general și asupra ecosistemului agricol în particular;

C.  întrucât conservarea biodiversității, la care apicultura contribuie în mod semnificativ prin intermediul activităților de polenizare încrucișată, este esențială;

D.  întrucât apicultura este practicată în Europa de mii de ani și face parte integrantă din patrimoniul cultural și agricol al Europei;

E.  întrucât trebuie observate beneficiile nutritive și medicinale ale produselor apicole;

F.  având în vedere diversitatea și înaltul nivel de calitate al mierii și al altor produse de stupărit, cum ar fi lăptișorul de matcă, propolisul, veninul și ceara, rezultate din apicultura europeană, datorită cunoștințelor tehnice și a bogăției mediului climatic;

G.  întrucât sectorul se confruntă cu concurență neloială din partea produselor care provin din țări terțe și sunt importate pe piața comunitară;

H.  întrucât mierea poate fi importată din diferite regiuni ale lumii, însă doar existența unui număr suficient de albine poate garanta polenizarea;

I.  întrucât trebuie observat pericolul grav de declin al coloniilor de albine din cauza scăderii semnificative a resurselor de polen și nectar;

J.  întrucât se observă o scădere drastică a numărului de colonii de albine pe plan mondial;

K.  întrucât prezența continuă a paraziților Varroa spp în stupi, sindromul colapsului coloniilor (colony collapse disorder) și răspândirea parazitului Nosema ceranae sunt unele dintre cauzele crizei în ceea ce privește sănătatea albinelor;

L.  întrucât 76% din producția de alimente pentru consum uman este dependentă de sectorul apicol;

M.  întrucât 84% din speciile de plante cultivate în Europa depind de polenizare;

N.  întrucât instrucțiunile și bunele practici aplicabile în cazul utilizării produselor biocide sunt prea adesea ignorate;

O.  întrucât trebuie reamintit faptul că încă nu există metode de eradicare a numitor boli ale albinelor, care provoacă o scădere a rezistenței acestora și pierderea stupilor,

1.  consideră că este esențial să se răspundă fără întârziere la criza cu care se confruntă sănătatea albinelor, într-un mod adecvat și cu instrumente eficiente;

2.  consideră că ar trebui luate măsuri pentru a aborda problema concurenței neloiale pe care o reprezintă produsele apicole provenite din țări terțe, determinată, în parte, de costuri de producție mai reduse, în special în ceea ce privește prețul zahărului și al mâinii de lucru;

3.   invită Comisia să promoveze fără întârziere noi activități de cercetare privind paraziții și bolile care decimează albinele, precum și originea acestor boli, disponibilizând mijloace bugetare suplimentare în acest scop;

4.  consideră că este indispensabil să se introducă obligația de a menționa pe etichete țara de origine a mierii de albine;

5.  solicită Comisiei să instituie, în contextul bilanțului de sănătate al PAC, măsuri care să încurajeze crearea unor zone de redresare ecologică (cum ar fi pârloagele cu destinație apicolă), în special în zonele întinse de culturi arabile; solicită ca zonele de redresare să se situeze în părțile cel mai dificil de cultivat ale terenurilor, unde s-ar putea dezvolta plante cum ar fi facelia, limba mielului (Borago officinalis), muștarul de câmp (Brassica Kaber) sau trifoiul alb, acestea devenind surse importante de polen și nectar în ariile de recoltare ale albinelor;

6.  invită Comisia să promoveze măsurile necesare pentru limitarea riscurilor de polenizare insuficientă, atât pentru apicultori cât și pentru agricultori, a căror producție ar putea crește în mod considerabil;

7.  invită Comisia să asigure monitorizarea și controlul calității apelor de suprafață, dat fiind faptul că albinele sunt foarte sensibile la orice deteriorare a mediului lor;

8.  solicită Comisiei să întreprindă cercetări cu privire la legătura care există între mortalitatea albinelor și utilizarea pesticidelor cum ar fi tiametoxam, imidacloprid, clotianidin și fipronil pentru a lua, dacă este cazul, măsurile care se impun cu privire la autorizarea acestor produse;

9.  invită Comisia să coordoneze toate informațiile referitoare la această situație, de care dispun în prezent statele membre; solicită Comisiei să colaboreze cu organizațiile recunoscute în vederea schimbului de informații științifice de care acestea dispun cu privire la impactul pesticidelor asupra albinelor;

10.  consideră că este indispensabil să se introducă obligația de a analiza mierea importată pentru a putea detecta prezența eventuală a bacililor care provoacă loca americană;

11.  îndeamnă Comisia să propună un mecanism de ajutor financiar pentru exploatațiile apicole care se confruntă cu dificultăți cauzate de mortalitatea albinelor;

12.  solicită Comisiei să introducă în cadrul politicilor sale din domeniul veterinar cercetarea cu privire la bolile albinelor și măsuri pentru combaterea acestora;

13.  solicită Comisiei să invite toate statele membre să acorde un ajutor imediat sectorului apicol;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.