Predlog resolucije - B6-0579/2008Predlog resolucije
B6-0579/2008

PREDLOG RESOLUCIJE

10.11.2008

k vprašanju za ustni odgovor B6‑0480/2008
v skladu s členom 108(5) poslovnika,
ki ga predlaga Neil Parish
v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
o razmerah na področju čebelarstva

Postopek : 2008/2645(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0579/2008
Predložena besedila :
B6-0579/2008
Sprejeta besedila :

B6‑0579/2008

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na področju čebelarstva

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

A.  ker je čebelarstvo v svetu in zlasti v Evropi v zelo hudih težavah,

B.  ker je čebelarstvo koristno za celoten ekosistem, zlasti pa za kmetijski ekosistem,

C.  ker je ohranitev biotske raznovrstnosti temeljnega pomena, čebele pa k temu pomembno prispevajo z opraševanjem,

D.  ker je čebelarstvo dejavnost, ki se v Evropi opravlja že nekaj tisoč let ter je sestavni del kulturne in kmetijske dediščine,

E.  ker imajo čebelarski proizvodi dober hranilni in zdravilni učinek,

F.  ker so med in drugi čebelarski proizvodi, kot so matični mleček, propolis, strup in čebelji vosek, ki jih proizvaja evropsko čebelarstvo, zaradi njegove izkušenosti in različnih podnebnih razmer zelo raznoliki in visoke kakovosti,

G.  ker je čebelarstvo žrtev nelojalne konkurence proizvodov iz tretjih držav, ki se jih uvaža za tržišče Skupnosti,

H.  ker se med lahko uvaža iz različnih območij sveta, vendar le zadostno število čebel zagotavlja opraševanje,

I.  ker grozi resnična nevarnost, da bo zaradi zmanjšanja razpoložljivosti cvetnega prahu in nektarja upadlo število čebeljih kolonij,

J.  ker je v svetu že močno upadlo število čebeljih kolonij,

K.  ker so med razlogi za težko zdravstveno stanje čebel stalna prisotnost v panjih različnih vrst pršice varoja, kolaps čebeljega roja (CCD-colony collapse disorder) ter nosemavost (širjenje enocelične praživali noseme ceranae),

L.  ker je 76 % živilskih proizvodov za prehrano ljudi odvisnih od čebelarstva,

M.  ker je 84 % rastlinskih vrst, gojenih v Evropi, odvisnih od opraševanja,

N.  ker se prepogosto ne upoštevajo navodila in dobra praksa pri uporabi biocidov,

O.  ker še ne obstajajo metode za izkoreninjanje nekaterih čebeljih obolenj, ki povzročajo upad njihove odpornosti ter izgubo čebeljih rojev,

1.  meni, da se je treba na primeren način in z učinkovitimi sredstvi nemudoma odzvati na težko zdravstveno stanje čebel,

2.  meni, da je treba sprejeti ukrepe proti nelojalni konkurenci čebelarskih proizvodov iz tretjih držav, ki nastaja zaradi nižjih proizvodnih stroškov, zlasti cene sladkorja in delovne sile;

3.   poziva Komisijo, naj takoj začne s spodbujanjem raziskav o zajedavcih in boleznih, ki desetkajo čebelje družine, in o razlogih zanje, ter naj omogoči dodatna proračunska sredstva za tovrstne raziskave;

4.  meni, da je bistvenega pomena, da se na oznakah obvezno navede država, iz katere izvira med;

5.  poziva Komisijo, naj ob pregledu skupne kmetijske politike oblikuje ukrepe za spodbujanje vzpostavitve nadomestnih ekoloških območij (kot so območja prahe za čebele), zlasti na večjih območjih ornih kultur; poziva, naj se ta območja vzpostavijo v predelih, kjer so najtežji pogoji za obdelavo in kjer bodo lahko rasle facelija, boraga, njivska gorčica ali bela plazeča deteljica, ki predstavljajo dragoceni vir nektarja na območjih, kjer čebele nabirajo medičino;

6.  poziva Komisijo, naj spodbuja ukrepe, potrebne za omejitev tveganj zaradi nezadostnega opraševanja tako za čebelarje kot za kmete, katerih proizvodnja bi se lahko močno povečala;

7.  poziva Komisijo, naj zagotovi nadzor in spremljanje kakovosti površinskih voda, saj so čebele zelo občutljive na vsakršno poslabšanje stanja v njihovem okolju;

8.  poziva Komisijo, naj začne z raziskavami o povezavi med smrtnostjo čebel in uporabo pesticidov, kot so tiametoksam, imidakloprid, klotianidin in fipronil, da bi se po potrebi sprejeli ustrezni ukrepi v zvezi z dovoljeni za te proizvode;

9.  poziva Komisijo, naj uskladi vse informacije o sedanjih razmerah, s katerimi trenutno razpolagajo države članice; meni, da bi Komisija morala sodelovati s priznanimi organizacijami, s katerimi bi si izmenjala znanstvene informacije, ki so jim na voljo, o posledicah, ki jih imajo pesticidi za čebele;

10.  meni, da je nujno treba uvesti obvezo, da se uvoženi med da v analizo ter tako odkrije morebitno prisotnost bacila, ki povzroča gnilobo čebelje zalege;

11.  poziva Komisijo, naj predlaga mehanizem finančne pomoči za čebelarje, ki so se zaradi smrtnosti svojih čebel znašli v težavah;

12.  poziva Komisijo, naj v svojo veterinarsko politiko vključi raziskave o boleznih čebel ter ukrepe za boj proti tem boleznim;

13.  poziva Komisijo k spodbujanju vseh držav članic, naj čebelarskemu sektorju namenijo takojšnjo pomoč;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.