Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0580/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0580/2008

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

10.11.2008

a B6-0479/2008. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján
előterjesztette: Miroslav Ouzký és Caroline Jackson
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében
a tagállamokban végzett környezetvédelmi ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló 2001/331/EK ajánlás felülvizsgálatáról

Eljárás : 2008/2647(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0580/2008
Előterjesztett szövegek :
B6-0580/2008
Elfogadott szövegek :

B6‑0580/2008

Az Európai Parlament állásfoglalása a tagállamokban végzett környezetvédelmi ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló 2001/331/EK ajánlás felülvizsgálatáról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tagállamokban végzett környezetvédelmi ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló, 2001. április 4-i 2001/331/EK európai parlamenti és tanácsi ajánlásra,

–  tekintettel a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, a tagállamokban végzett környezetvédelmi ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló 2001/331/EK ajánlás felülvizsgálatára vonatkozó bizottsági közleményre (COM (2007)707),

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Parlament és a Tanács 2001-ben elfogadta a 2001/331/EK ajánlást, amely nem kötelező erejű kritériumokat tartalmaz a környezetvédelmi ellenőrzések tervezésére, végrehajtására, nyomon követésére, valamint az ellenőrzésekről szóló jelentéstevésre vonatkozóan, elismerve, hogy jelentős eltérés van a tagállamok ellenőrzési rendszerei között,

B.  mivel ezen ajánlás célja a közösségi környezetvédelmi jognak való megfelelés erősítése és e jog következetesebb alkalmazásának elősegítése, illetve valamennyi tagállamban való végrehajtása,

C.  mivel a COM(2007)707 közlemény tartalmazza a Bizottságnak az ajánlás továbbfejlesztésére vonatkozó álláspontját, amely többek között a tagállamok által benyújtott, az ezen ajánlások végrehajtásáról szóló jelentéseken alapul,

D.  mivel a közlemény megjegyezte, hogy az ajánlások végrehajtására vonatkozó, tagállamok által benyújtott információ sok esetben „hiányos vagy nehezen összehasonlítható” volt,

E.  mivel a tagállamok által benyújtott információ kimutatta, hogy „csupán néhány tagállam valósította meg teljes mértékben”, valamint hogy „még mindig jelentős különbségek vannak a Közösségen belül a környezetvédelmi ellenőrzések végrehajtási módjai közt”,

F.  mivel a Bizottság szerint a hiányos végrehajtás részben annak tudható be, hogy a tagállamok eltérő módon értelmezik az ajánlás és a jelentéstételi követelmények meghatározásait és kritériumait,

G.  mivel a Bizottság elismeri, hogy az ajánlás alkalmazási köre nem megfelelő és nem terjed ki számos lényeges tevékenységre, mint pl. a Natura 2000, az illegális hulladékszállítás ellenőrzése, a vegyi anyagok regisztrálása és engedélyezése (REACH), az egyes veszélyes anyagok termékekben való korlátozása (pl. a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv), a veszélyeztetett fajok kereskedelme, valamint a géntechnológiával módosított szervezetekkel összefüggő tevékenységek és a gyártói felelősségi rendszerek,

1.  aggodalommal veszi tudomásul a Bizottság következtetését, amely szerint a közösségi környezetvédelmi jog teljes körű végrehajtása nem biztosítható, mivel az nem csak további környezetkárosításhoz, hanem a verseny torzulásához is vezet;

2.  hangsúlyozza, hogy a Közösség környezetvédelmi jogszabályainak megfelelő és azonos módon történő végrehajtása alapvető fontosságú, valamint hogy ennek hiányos végrehajtása nem tesz eleget a polgárok elvárásainak és aláássa a Közösségnek a környezet eredményes védőjeként kivívott jó hírnevét;

3.  ellenzi a Bizottság azon szándékát, hogy a problémát mindössze egy nem kötelező érvényű ajánlással, valamint az ágazati jogalkotás terén bevezetett, jogilag kötelező erejű, külön követelményekkel próbálja megoldani;

4.  sürgeti a Bizottságot, hogy még 2009 vége előtt álljon elő egy, a környezetvédelmi ellenőrzésekről szóló irányelvre vonatkozó javaslattal, a meghatározások és kritériumok pontosítása, valamint az ajánlás alkalmazási körének kibővítése érdekében;

5.  fontosnak tartja a környezetvédelmi jog végrehajtásának és alkalmazásának elősegítésére létrehozott európai uniós hálózat (IMPEL) megerősítését, és sürgeti a Bizottságot, hogy 2009 végéig készítsen jelentést ennek lehetséges módjairól, beleértve egy közösségi környezetvédelmi ellenőrző testület megalapítását is;

6.  javasolja, hogy helyezzenek nagyobb hangsúlyt a környezetvédelmi oktatás és tájékoztatás támogatására, amelynek pontos tartalmát helyi, regionális vagy nemzeti szinten határoznák meg az adott térség igényei és az ott felmerülő problémák alapján;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.