Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0581/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0581/2008

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

11.11.2008

a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Marinus Wiersma, Michael Cashman, Stephen Hughes, Anna Hedh és Anne Van Lancker
a PSE képviselőcsoportja nevében
a HIV/AIDS-ről: korai diagnózis és korai kezelés

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B6-0581/2008

Eljárás : 2008/2667(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0581/2008
Előterjesztett szövegek :
B6-0581/2008
Elfogadott szövegek :

B6‑0581/2008

Az Európai Parlament állásfoglalása a HIV/AIDS-ről: korai diagnózis és korai kezelés

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióban és a szomszédos országokban a HIV/AIDS ellen folytatott küzdelemről (2006–2009) szóló, 2007. április 24-i állásfoglalására[1],

–  tekintettel a „Felelősségről és partnerségről – Együtt a HIV/AIDS ellen” című 2007. március 13-i brémai nyilatkozatra,

–  tekintettel a „HIV/AIDS: Ideje cselekedni” című, 2006. július 6-i állásfoglalására[2],

–  tekintettel az AIDS-ről szóló, 2006. november 30-i állásfoglalására[3],

–  tekintettel a HIV/AIDS elleni küzdelemről szóló, 2005. június 6-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, az Európai Unióban és a szomszédos országokban a HIV/AIDS ellen folytatott küzdelemről (2006–2009) szóló közleményére[4],

–  tekintettel az ír elnökség keretében 2004. február 23–24-én „A korlátok lebontása – Partnerség a HIV/AIDS ellen Európában és Közép-Ázsiában folytatott küzdelemben” elnevezésű miniszteri konferencián elfogadott, a HIV/AIDS ellen Európában és Közép-Ázsiában folytatott küzdelem érdekében létrejött partnerségről szóló dublini nyilatkozatra,

–  tekintettel az UNAIDS és a WHO Europe 2008-as jelentésére a HIV/AIDS ellen Európában és Közép-Ázsiában folytatott küzdelem keretében kialakított partnerségről szóló dublini nyilatkozat végrehajtásának előrehaladásáról,

–  tekintettel az Európai Unió és a szomszédos országok miniszterei és kormányaik képviselői által a 2004. szeptember 16–17-én a litvániai Vilniusban tartott, „Európa és a HIV/AIDS – Új kihívások, új lehetőségek” című konferencián elfogadott, az Európai Unióban és a szomszédos országokban a HIV/AIDS-re adott válasz megerősítését szolgáló intézkedésekről szóló vilniusi nyilatkozatra,

–  tekintettel a WHO 2006. évi, „A 2010-ig elérendő általános hozzáférés felé” elnevezésű HIV/AIDS programjára,

–  tekintettel az AIDS megelőzéséről szóló, 2006. februári Eurobarométerre,

–  tekintettel a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezményre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a EuroHIV 2006-os év végi jelentése szerint 1999 és 2006 között az Európai Unióban 269 152 új HIV-fertőzöttet tartottak számon, az Egészségügyi Világszervezet európai régiójában pedig az új HIV-fertőzöttek száma 806 258 fő volt,

B.  mivel a EuroHIV 2006-os év végi jelentése szerint az Európai Unión belül az új HIV-fertőzöttek 11%-a 25 év alatti fiatal,

C.  mivel az EuroHIV és az UNAIDS jelentései is megerősítik, hogy az új HIV-fertőzések száma az Európai Unióban és a környező országokban még mindig riasztó ütemben emelkedik, továbbá hogy néhány országban a HIV-vel fertőzött személyek becsült száma a hivatalos számnak megközelítőleg háromszorosa,

D.  mivel a HIV-fertőzések megnövekedett száma ellenére az AIDS-betegek számának az elmúlt években tapasztalt stabil csökkenése 2006-ban is folytatódott, amikor is a EuroHIV 2006-os év végi jelentése szerint az EU-ban 40%-kal kevesebb esetet diagnosztizáltak, mint 1999-ben,

E.  mivel a HIV-fertőzések jelentős részét nem diagnosztizálják, továbbá mivel sokan nem tudják, hogy fertőzöttek-e vagy sem, és feltehetőleg csak akkor szereznek tudomást a fertőzésről, amikor már HIV-vel/AIDS-szel összefüggő betegségek jelentkeznek rajtuk,

F.  mivel a HIV-fertőzés veszélye jelentősen nő más, szexuális úton terjedő betegségek (mint a gonorrhoea, chlamydia, herpesz és szifilisz) meglétekor,

G.  mivel az intravénás kábítószer-használók közötti járvány az egyik oka a HIV-fertőzés gyors terjedésének sok kelet-európai országban,

H.  mivel a HIV/AIDS fertőző betegség, és így fennáll a fel nem fedezett vírushordozók okozta fertőződés veszélye,

I.  mivel az UNAIDS és a WHO Europe a HIV/AIDS ellen Európában és Közép-Ázsiában folytatott küzdelem keretében kialakított partnerségről szóló dublini nyilatkozat végrehajtásának előrehaladását értékelve megállapítja, hogy az európai régió 53 országa közül kevés fogadott el a dublini nyilatkozatban vállalt kötelezettségének megfelelő, a megbélyegzésre, a megkülönböztetésre és az emberi jogokra vonatkozó megközelítést,

J.  mivel a HIV-fertőzésre adott válasz valamennyi aspektusa tekintetében nagy jelentőséggel bír az emberi jogok teljes körű védelme,

K.  mivel a járvány kezelése szempontjából nélkülözhetetlen a határokon átnyúló együttműködés,

L.  mivel a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény egyértelműen kimondja, hogy azok az akadályok, amelyek hátráltatják a fogyatékkal élőket abban, hogy egyenlő alapokon részt vegyenek a társadalomban, magatartásbeli és környezeti akadályok is lehetnek,

1.  felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy dolgozzon ki a HIV-fertőzésre vonatkozó átfogó stratégiát, amely:

  • támogatja a korai felismerést, és csökkenti a vizsgálatok előtt álló akadályokat;
  • biztosítja a korai kezelést, és tájékoztat annak előnyeiről;

2.  felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az Európai Járványmegelőzési és Ellenőrzési Központ megfelelően tudja a nyomon követést és az ellenőrzést elvégezni, és ezen belül pontosabb előrejelzéseket (kiterjedés, jellemzők, stb.) tudjon adni a nem diagnosztizált populáció vonatkozásában;

3.  felszólítja a Bizottságot, hogy rendeljen politikai, pénzügyi és emberi erőforrásokat egy ilyen stratégia megvalósításának támogatásához;

4.  kéri a Tanácsot, hogy utasítsa a Bizottságot a bizonyítékokon alapuló, szűrővizsgálatokra és kezelésre vonatkozó iránymutatások valamennyi tagállamban történő bevezetéséről szóló tanácsi ajánlások előkészítésére;

5.  kéri a Tanácsot, hogy utasítsa a Bizottságot annak biztosítására, hogy a HIV/AIDS ellen Európában és a szomszédos országokban folytatott küzdelem előrehaladásának jövőbeni ellenőrzésekor alkalmazzanak olyan mutatókat, amelyek közvetlenül foglalkoznak a HIV-vel/AIDS-szel kapcsolatos emberi jogi kérdésekkel és azok felmérésével;

6.  kéri a Tanácsot és a Bizottságot annak biztosítására, hogy minden tagállamban ténylegesen nyilvánítsák jogtalannak a HIV/AIDS-betegekkel szembeni hátrányos megkülönböztetést;

7.  felhívja a tagállamokat, hogy fokozzák a HIV/AIDS megelőzésével, kimutatásával és kezelésével kapcsolatos tájékoztató és nevelő kampányaikat;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak, az ENSZ főtitkárának, az UNAIDS-nek az Egészségügyi Világszervezetnek és a tagállamok kormányainak.