Propunere de rezoluţie - B6-0584/2008Propunere de rezoluţie
B6-0584/2008

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

12.11.2008

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Satu Hassi și Kathalijne Maria Buitenweg
în numele Grupului Verts/ALE
referitoare la HIV/SIDA: diagnosticarea și tratamentul în fază timpurie

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B6-0581/2008

Procedură : 2008/2667(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0584/2008
Texte depuse :
B6-0584/2008
Texte adoptate :

B6‑0584/2008

Rezoluția Parlamentului European referitoare la HIV/SIDA: diagnosticarea și tratamentul în fază timpurie

Parlamentul European,

  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 24 aprilie 2007 privind combaterea HIV/SIDA în Uniunea Europeană și în țările învecinate, 2006-2009[1],

  având în vedere Declarația de la Bremen din 13 martie 2007 intitulată „Responsabilitatea și parteneriatul – împreună împotriva HIV/SIDA”,

  având în vedere rezoluția sa din 6 iulie 2006 intitulată „HIV/SIDA: E timpul să trecem la fapte[2]”,

  având în vedere rezoluția sa din 30 noiembrie 2006 privind SIDA[3],

–  având în vedere concluziile Consiliului din 6 iunie 2005 privind combaterea HIV/SIDA,

–  având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind combaterea HIV/SIDA în cadrul Uniunii Europene și în țările învecinate în perioada 2006-2009[4],

–  având în vedere „Declarația de la Dublin” privind parteneriatul pentru lupta împotriva HIV/SIDA în Europa și în Asia Centrală, adoptată în cadrul Conferinței ministeriale „Să eliminăm barierele – Parteneriat pentru lupta împotriva HIV/SIDA în Europa și Asia Centrală”, organizată în cadrul Președinției irlandeze a UE, în 23 – 24 februarie 2004,

–  având în vedere raportul ONUSIDA/OMS Europa privind „Progresele înregistrate în implementarea Declarației de la Dublin privind parteneriatul pentru lupta împotriva HIV/SIDA în Europa și Asia Centrală” din 2008,

–  având în vedere „Declarația de la Vilnius” privind măsurile de consolidare a luptei împotriva HIV/SIDA în Uniunea Europeană și în țările învecinate, adoptată de miniștri și reprezentanți ai guvernelor Uniunii Europene și ai țărilor învecinate, în cadrul conferinței „Europa și HIV/SIDA – noi provocări, noi oportunități”, organizată la Vilnius, Lituania, în 16 – 17 septembrie 2004,

–  având în vedere programul OMS privind HIV/SIDA „Spre un acces universal până în 2010”, din 2006,

–  având în vedere Eurobarometrul privind prevenirea SIDA, din februarie 2006,

–  având în vedere Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât raportul de sfârșit de an EuroHIV 2006 indică faptul că 269 152 de persoane au fost infectate cu virusul HIV în perioada 1999-2006 în Uniunea Europeană iar 806 258 în Regiunea Europeană a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS);

B.  întrucât în Uniunea Europeană 11% dintre toate noile infectări cu HIV afectează tinerii cu vârsta mai mică de 25 de ani, potrivit Raportului EuroHIV de sfârșit de an din 2006;

C.  întrucât rapoartele EuroHIV și ONUSIDA confirmă faptul că numărul noilor infectări cu HIV continuă să crească într-un ritm alarmant atât în Uniunea Europeană cât și în țările învecinate iar în unele țări numărul estimat al persoanelor infectate cu HIV este de aproape trei ori mai mare decât numărul oficial;

D.  întrucât, în ciuda creșterii numărului de infectări cu HIV, reducerea constantă a numărului de cazuri de SIDA diagnosticate în ultimii ani a continuat în 2006, în UE înregistrându-se în 2006 cu 40% mai puține cazuri decât în 1999, potrivit Raportului EuroHIV de sfârșit de an din 2006;

E.  întrucât un procent ridicat din infecțiile cu HIV rămâne nediagnosticat; întrucât numeroase persoane contaminate nu știu dacă sunt infectate sau nu și este posibil să afle acest lucru numai după ce sunt afectate de boli legate de HIV/SIDA;

F.  întrucât infecțiozitatea virusului HIV crește în mod semnificativ în prezența altor boli cu transmitere sexuală (precum gonoreea, chlamydia, herpesul sau sifilisul);

G.  întrucât infecția cu HIV se răspândește în cea mai mare parte prin intermediul contactelor heterosexuale iar prezervativul feminin încă este puțin utilizat, deși este unicul instrument controlat de femei pentru a se proteja de sarcini nedorite, precum și de HIV și de alte infecții cu transmitere sexuală, care este deja disponibil;

H.  întrucât epidemia la nivelul consumatorilor de droguri injectabile intravenos reprezintă unul dintre motivele extinderii rapide a infecției cu HIV în numeroase țări din Europa de Est;

I.  întrucât HIV/SIDA este o boală transmisibilă, existând deci riscul contaminării de la persoane infectate nedetectate;

J.  întrucât constatările ONUSIDA și OMS Europa în urma măsurării „Progreselor înregistrate în implementarea Declarației de la Dublin privind parteneriatul pentru lupta împotriva HIV/SIDA în Europa și Asia Centrală” indică faptul că puține dintre cele 53 de țări din regiunea europeană au adoptat o poziție în legătură cu stigmatizarea, discriminarea și drepturile omului în acord cu angajamentele asumate prin declarația de la Dublin;

K.  întrucât integrarea protecției drepturilor omului în fiecare aspect al reacției la HIV este esențială;

L.  întrucât contracararea acestei epidemii impune necesitatea urgentă a cooperării transfrontaliere;

M.  întrucât Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap arată clar că barierele care împiedică participarea persoanelor cu handicap în cadrul societății pe baze egale pot fi legate atât de anumite atitudini, cât și de mediul de viață,

1.  solicită Consiliului și Comisiei să elaboreze o strategie privind HIV pentru a:

  • promova diagnosticarea în fază timpurie și reducerea barierelor în calea testărilor;
  • asigura tratamentul în fază timpurie și informarea în legătură cu avantajele acestuia;

2.  solicită Comisiei să asigure o monitorizare și o supraveghere precisă din partea Centrului european de prevenire și control al bolilor, inclusiv publicarea unor estimări mai precise (amploare, caracteristici etc.) privind populația nediagnosticată;

3.  invită Comisia să dedice resurse politice, financiare și umane sprijinirii implementării unei astfel de strategii;

4.  invită Consiliul să încredințeze Comisiei sarcina de a elabora recomandări ale Consiliului referitoare implementarea orientărilor privind testările și tratamentele bazate pe probe în fiecare stat membru;

5.  invită Consiliul să încredințeze Comisiei sarcina de a se asigura că în viitor monitorizarea progreselor realizate în lupta împotriva HIV/SIDA în Europa și țările învecinate va include indicatori care abordează și evaluează în mod direct chestiunile legate de drepturile omului în ceea ce privește HIV/SIDA;

6.  invită Consiliul și Comisia să se asigure că practicile care duc la stigmatizarea și discriminarea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA este efectiv interzisă prin lege în toate statele membre;

7.  invită statele membre să ridice toate restricțiile de călătorie pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA și să dispună interzicerea efectivă prin lege în jurisdicția lor a discriminării persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA;

8.  invită statele membre să intensifice organizarea unor campanii de educare și informare pragmatice și fără atitudine moralizatoare cu privire la prevenirea, testarea și tratarea HIV/SIDA și îndeamnă statele membre să întocmească programe specifice referitoare la campaniile de informare pentru femei;

9.  încurajează ferm Comisia și statele membre să investească în dezvoltarea prezervativelor feminine de a doua generație și să elaboreze programe pentru îmbunătățirea imaginii publice a prezervativelor feminine și pentru răspândirea mai largă a acestora, inclusiv în rândul tinerilor;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, statelor membre, Secretarului General al ONU, ONUSIDA, Organizației Mondiale a Sănătății, precum și guvernelor statelor membre.