Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0589/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0589/2008

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

12.11.2008

a B6–0481/2008 számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján előterjesztette:
a kazettás bombákról szóló egyezményről

Eljárás : 2008/2665(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0589/2008
Előterjesztett szövegek :
B6-0589/2008
Elfogadott szövegek :

B6‑0589/2008

az Európai Parlament állásfoglalása a kazettás bombákról szóló egyezményről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a 2008. május 19-30-i dublini konferencián 107 ország által elfogadott, a kazettás bombákról szóló egyezményre,

–  mivel a kazettás bombákról szóló egyezményt 2008. december 3-án Oslóban nyitják meg aláírásra, ezután pedig az ENSZ-ben New York-ban, és 30 ratifikáció után fog életbe lépni,

–  tekintettel az ENSZ főtitkára 2008. május 30-i üzenetére, amelyben ösztönzi „a tagállamokat, hogy késlekedés nélkül írják alá és ratifikálják ezt a fontos egyezményt” és elmondja, hogy várja „annak gyors életbe lépését”,

–  üdvözölve a civil társadalom – különösen a Kazettásbomba-ellenes koalíció arra irányuló munkáját, hogy megszüntessék a kazettás bombák által okozott emberi szenvedést,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény a fegyverek egy egész kategóriájaként tiltani fogja a kazettás bombák használatát, gyártását, felhalmozását és szállítását,

B.  mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény a résztvevő államokat az ilyen bombakészletek megsemmisítésére fogja kötelezni,

C.  mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény új humanitárius szabványokat fog meghatározni az áldozatoknak nyújtott segítség tekintetében és arra fogja kötelezni az államokat, hogy eltakarítsák a konfliktusokból visszamaradt fel nem robbant kazettás bombákat,

1.  felhívja valamennyi államot, hogy az első adandó alkalommal írja alá, ratifikálja és hajtsa végre a kazettás bombákról szóló egyezményt;

2.  felhívja valamennyi államot, hogy nemzeti szinten tegye meg a szükséges lépéseket a kazettás bombákról szóló egyezmény végrehajtásának megkezdése érdekében, még annak aláírása és ratifikációja előtt;

3.  felhívja valamennyi államot, hogy ne használjon, vásároljon, halmozzon fel, gyártson, szállítson vagy exportáljon kazettás bombákat a kazettás bombákról szóló egyezmény életbe lépéséig;

4.  felhívja a múltban kazettás bombákat használó valamennyi uniós tagállamot, hogy nyújtson segítséget az érintett lakosságnak, illetve a Bizottságot, hogy valamennyi rendelkezésre álló eszköz segítségével növelje a fel nem robban kazettás bombák által érintett közösségeknek és egyéneknek nyújtott pénzügyi támogatást;

5.  felhívja a múltban kazettás bombákat használó valamennyi uniós tagállamot, hogy nyújtson technikai és pénzügyi támogatást a visszamaradt kazettás bombák eltakarítására és megsemmisítésére, illetve a Bizottságot, hogy valamennyi rendelkezésre álló eszköz segítségével növelje ugyanezen cél pénzügyi támogatását;

6.  felhívja valamennyi uniós tagállamot, hogy ne tegyen olyan lépéseket, amelyek megkerülhetik vagy veszélyeztethetik a kazettás bombákról szóló egyezményt és előírásait; felhívja különösen az EU valamennyi tagállamát, hogy ne fogadjon el, támogasson vagy ratifikáljon a hagyományos fegyverekről szóló – a kazettás bombák használatát engedélyező – olyan esetleges egyezményt, amely nem lenne összhangban a kazettás bombákról szóló egyezmény ilyen bombák használatát tiltó 1. és 2. cikkével;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a KKBP főképviselőjének, az uniós tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának és a Kazettásbomba-ellenes koalíciónak.