Eljárás : 2008/2665(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0589/2008

Előterjesztett szövegek :

B6-0589/2008

Viták :

PV 19/11/2008 - 13
CRE 19/11/2008 - 13

Szavazatok :

PV 20/11/2008 - 6.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0565

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 99kWORD 43k
12.11.2008
PE413.421
 
B6‑0589/2008
a B6–0481/2008 számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján előterjesztette:
   Angelika Beer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
   Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Geoffrey Van Orden és Tunne Kelam,a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
   Ana Maria Gomesa PSE képviselőcsoportja nevében
   Adam Bielan, Ģirts Valdis Kristovskis és Ryszard Czarnecki,az UEN képviselőcsoport nevében
   Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Luisa Morgantini, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Adamos Adamou és Gabriele Zimmer,a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
a kazettás bombákról szóló egyezményről

az Európai Parlament állásfoglalása a kazettás bombákról szóló egyezményről 
B6‑0589/2008

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a 2008. május 19-30-i dublini konferencián 107 ország által elfogadott, a kazettás bombákról szóló egyezményre,

–  mivel a kazettás bombákról szóló egyezményt 2008. december 3-án Oslóban nyitják meg aláírásra, ezután pedig az ENSZ-ben New York-ban, és 30 ratifikáció után fog életbe lépni,

–  tekintettel az ENSZ főtitkára 2008. május 30-i üzenetére, amelyben ösztönzi „a tagállamokat, hogy késlekedés nélkül írják alá és ratifikálják ezt a fontos egyezményt” és elmondja, hogy várja „annak gyors életbe lépését”,

–  üdvözölve a civil társadalom – különösen a Kazettásbomba-ellenes koalíció arra irányuló munkáját, hogy megszüntessék a kazettás bombák által okozott emberi szenvedést,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény a fegyverek egy egész kategóriájaként tiltani fogja a kazettás bombák használatát, gyártását, felhalmozását és szállítását,

B.  mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény a résztvevő államokat az ilyen bombakészletek megsemmisítésére fogja kötelezni,

C.  mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény új humanitárius szabványokat fog meghatározni az áldozatoknak nyújtott segítség tekintetében és arra fogja kötelezni az államokat, hogy eltakarítsák a konfliktusokból visszamaradt fel nem robbant kazettás bombákat,

1.  felhívja valamennyi államot, hogy az első adandó alkalommal írja alá, ratifikálja és hajtsa végre a kazettás bombákról szóló egyezményt;

2.  felhívja valamennyi államot, hogy nemzeti szinten tegye meg a szükséges lépéseket a kazettás bombákról szóló egyezmény végrehajtásának megkezdése érdekében, még annak aláírása és ratifikációja előtt;

3.  felhívja valamennyi államot, hogy ne használjon, vásároljon, halmozzon fel, gyártson, szállítson vagy exportáljon kazettás bombákat a kazettás bombákról szóló egyezmény életbe lépéséig;

4.  felhívja a múltban kazettás bombákat használó valamennyi uniós tagállamot, hogy nyújtson segítséget az érintett lakosságnak, illetve a Bizottságot, hogy valamennyi rendelkezésre álló eszköz segítségével növelje a fel nem robban kazettás bombák által érintett közösségeknek és egyéneknek nyújtott pénzügyi támogatást;

5.  felhívja a múltban kazettás bombákat használó valamennyi uniós tagállamot, hogy nyújtson technikai és pénzügyi támogatást a visszamaradt kazettás bombák eltakarítására és megsemmisítésére, illetve a Bizottságot, hogy valamennyi rendelkezésre álló eszköz segítségével növelje ugyanezen cél pénzügyi támogatását;

6.  felhívja valamennyi uniós tagállamot, hogy ne tegyen olyan lépéseket, amelyek megkerülhetik vagy veszélyeztethetik a kazettás bombákról szóló egyezményt és előírásait; felhívja különösen az EU valamennyi tagállamát, hogy ne fogadjon el, támogasson vagy ratifikáljon a hagyományos fegyverekről szóló – a kazettás bombák használatát engedélyező – olyan esetleges egyezményt, amely nem lenne összhangban a kazettás bombákról szóló egyezmény ilyen bombák használatát tiltó 1. és 2. cikkével;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a KKBP főképviselőjének, az uniós tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának és a Kazettásbomba-ellenes koalíciónak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat