Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0617/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0617/2008

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

2008. november 20.

a B6-0458/2008 sz.szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján
előterjesztette: Nicole Fontaine és Giles Chichester az EPP-ED képviselőcsoportja nevében
Edit Herczog a PES képviselőcsoportja nevében
az európai kisvállalkozások környezetének fejlesztése érdekében tett lépések - Európai kisvállalkozói PersonNameintézkedéscsomag

Eljárás : 2008/2669(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0617/2008
Előterjesztett szövegek :
B6-0617/2008
Elfogadott szövegek :

B6‑0617/2008

az európai kisvállalkozások környezetének fejlesztése érdekében tett lépések – Európai kisvállalkozói PersonNameintézkedéscsomag

Az Európai Parlament,

–  tekPersonNameintettel a Tanácshoz intézett, B6-0485 sz. szóbeli választ igénylő kérdésére,

–  tekPersonNameintettel a „Gondolkozz előbb kicsiben!” – Európai kisvállalkozói PersonNameintézkedéscsomag: „Small Business Act”” címet viselő, 2008. június 25-i bizottsági közleményre (COM(2008)0394) és az azt kísérő hatásvizsgálatra,

–  tekPersonNameintettel a Kisvállakozások Európai Chartájára,

–  tekPersonNameintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel a KKV-k jelentős szerepet töltenek be az európai gazdaságban, több, mPersonNameintPersonName százmillió munkahelyet biztosítanak, elősegítik a gazdasági növekedést, az innováció jelentős forrásai, valamint előmozdítják a nemek közötti egyenlőséget és a regionális fejlődést,

B.  mivel az európai kisvállalkozói PersonNameintPersonNameézkedéscsomagra (Small Business Act, SBA) vonatkozó javaslatot melegen üdvözlik, azonban csak akkor lesz hatékony, ha mind nemzeti, mind pedig európai szinten elkötelezik magukat a végrehajtására,

C.  mivel a jelenlegi pénzügyi piaci válság még nyilvánvalóbbá tette a KKV-k jelenlegi keretének hiányosságait, és még sürgetőbbé válik, hogy jobban figyelembe vegyék szükségleteiket és az SBA-ba foglalt rendelkezéseket hatékonyan végrehajtsák,

1.  felhívja a Tanácsot, hogy erősítse meg, hogy hivatalosan is el kívánja fogadni az európai kisvállalkozói PersonNameintPersonNameézkedéscsomagot az Európai Tanács ülésén, a szükséges nagy nyilvánosság biztosítása érdekében, és kéri a Tanácsot, hogy az intPersonNameézkedéscsomag elfogadásakor tegye kötelezővé a benne foglalt intézkedéseket, hogy jelentős pozitív hatást gyakorolhasson a KKV-k környezetére;

2.  hangsúlyozza annak szükségét, hogy a tagállamok teljes egészében kiálljanak az SBA PersonNameintPersonNameézkedései mellett azok hatékonyságának biztosítása érdekében, és konkrét intPersonNameézkedéseket kér mind tagállami, mind pedig regionális szintPersonNameen annak érdekében, hogy egészítsék ki az uniós szintPersonNameen elfogadott intézkedéseket; ezért arra kéri a tagállamokat, hogy közöljék, hogyan és mennyi időn belül kívánják az „először gondolkodj kicsiben” elvet beilleszteni nemzeti szabályozási keretükbe;

3.  emlékeztet arra, hogy az SBA PersonNameintPersonNameézkedéseinek hatékonysága szempontjából alapvető fontosságú egy ellenőrző rendszer létrehozása, hogy ellenőrizni lehessen az előrehaladást és az intézkedéseknek a Bizottság és a tagállamok általi végrehajtását; sürgeti, hogy az SBA-elv végrehajtásának előrehaladását a lisszaboni stratégia nemzeti reformprogramokról szóló éves jelentés külön fejezetében tárgyalják;

4.  kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ne felejtkezzenek meg a „valós gazdaságról” a jelenlegi pénzügyi válság kezelése során és konkrétan támogassák a KKV-kat azzal, hogy a kritikus pillanatokban hozzáférést biztosítsanak számukra a pénzügyi forrásokhoz; e tekPersonNameintetben üdvözli az Európai Beruházási Bank új csomagját, amely – az ECOFIN jóváhagyását követően – 30 milliárd euró kölcsönt irányoz elő a KKV-k részére; az a véleménye, hogy az összeg nem lesz elegendő a KKV-k jelenlegi finanszírozási problémáinak megoldásához.

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamPersonNameint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.