Propunere de rezoluţie - B6-0619/2008Propunere de rezoluţie
B6-0619/2008

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

1.12.2008

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Raül Romeva i Rueda și Angelika Beer,
în numele Grupului Verts/ALE
referitoare la Codul de conduită al UE privind exportul de arme – neadoptarea de către Consiliu a poziției comune și netransformarea Codului într-un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic – necesitatea de a controla impactul operațiunilor de intermediere a comerțului cu arme

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B6-0619/2008

Procedură : 2008/2682(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0619/2008

B6‑0619/2008

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Codul de conduită al UE privind exportul de arme – neadoptarea de către Consiliu a poziției comune și netransformarea Codului într-un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic – necesitatea de a controla impactul operațiunilor de intermediere a comerțului cu arme

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în 2008 s-au împlinit 10 ani de la înființarea Codului Uniunii Europene privind exportul de arme;

B.  întrucât, în urmă cu mai mult de doi ani, la 30 iunie 2005, COARM (Grupul de lucru pentru exportul de arme convenționale al Consiliului) a ajuns la un acord la nivel tehnic cu privire la textul unei poziții comune în urma unui proces amănunțit de revizuire a Codului UE privind transferurile de arme având ca obiectiv transformarea acestuia într-un instrument eficient de control al exporturilor de arme de pe teritoriul UE și de către întreprinderile din UE;

C.  întrucât, prin adoptarea acestei poziții comune, Codul devine un instrument de control al exportului de arme cu forță juridică în toate statele membre UE;

D.  întrucât, din 2005 până astăzi, Consiliul nu a reușit, în ciuda a numeroase solicitări din partea Parlamentului European, să adopte la nivel politic această poziție comună, lăsând această chestiune nerezolvată;

E.  întrucât această chestiune a căpătat un nou caracter de urgență datorită unui număr de evoluții:

  • apariția mai multor inițiative de armonizare a politicilor naționale de achiziție a armelor, precum și a transferurilor și vânzărilor intracomunitare de arme;
  • interesul reînnoit privind controlarea impactului operațiunilor de intermediere a armelor, în special de la intrarea în vigoare a normelor UE privind siguranța aeriană asupra activităților desfășurate de operatorii de transport aerian de marfă;

1.  critică, din nou, impasul politic actual privind neadoptarea acestei poziții comune în lumina celei de-a zecea aniversări a Codului;

2.  îndeamnă Președinția franceză a UE să rezolve această chestiune, asigurându-se că poziția comună este adoptată înainte de finalul mandatului său;

3.  reafirmă că contribuția UE la un Tratat privind comerțul cu arme cu forță juridică la nivel internațional va deveni mai credibilă odată ce propriul său regim de export de arme va căpăta forță juridică;

4.  reafirmă că, în paralel cu adoptarea poziției comune, ar trebui, printre altele, să se adopte următoarele măsuri:

  • (a)prevenirea transferurilor iresponsabile de arme prin intermediul unei aplicări stricte a criteriilor Codului atât la nivelul întreprinderilor, cât și al forțelor armate naționale;
  • (b)îmbunătățirea și aplicarea controalelor la nivelul operațiunilor de intermediere a comerțului cu arme; prevenirea traficului ilegal cu arme pe calea aerului și pe cale maritimă prin transformarea poziției comune a UE privind operațiunile de intermediere într-o lege obligatorie pentru toate statele membre;
  • (c)investigarea promptă a acuzațiilor recente referitoare la încălcarea embargourilor asupra armelor;
  • (d)prevenirea vânzării armelor colectate în cursul operațiunilor PESA și al celor din cadrul reformei sectorului de securitate, precum și în cursul altor inițiative ale UE, către intermediari privați și prevenirea transferului ulterior al acestor arme către alte regiuni unde există conflicte violente sau tensiuni;
  • (e)sporirea transparenței și îmbunătățirea calității datelor prezentate de statele membre UE în contextul Raportului anual privind Codul de conduită;

5.  are convingerea că adoptarea Poziției comune referitoare la Codul de conduită privind exportul de arme către țări terțe este crucială pentru aplicarea adecvată a viitoarelor instrumente de armonizare și liberalizare a transporturilor intracomunitare de materiale de apărare;

6.  invită Președintele să transmită prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și tuturor guvernelor și parlamentelor statelor membre.