Predlog resolucije - B6-0619/2008Predlog resolucije
B6-0619/2008

PREDLOG RESOLUCIJE

1.12.2008

za zaključek razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagata Raül Romeva i Rueda in Angelika Beer
v imenu skupine Verts/ALE
o kodeksu ravnanja EU o trgovini z orožjem – neuspeh Sveta pri sprejemanju skupnega stališča in preoblikovanju kodeksa v pravno zavezujoč instrument – potreba po nadzoru nad posredovanjem orožja

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B6-0619/2008

Postopek : 2008/2682(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0619/2008

B6‑0619/2008

Resolucija evropskega parlamenta o kodeksu ravnanja EU o trgovini z orožjem – neuspeh Sveta pri sprejemanju skupnega stališča in preoblikovanju kodeksa v pravno zavezujoč instrument – potreba po nadzoru nad posredovanjem orožja

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker je v letu 2008 deseta obletnica kodeksa ravnanja Evropske unije o izvozu orožja praznuje deseto obletnico,

B.  ker je delovna skupina Sveta za orožje pred več kot dvema letoma, 30. junija 2005, na tehnični ravni dosegla dogovor glede besedila skupnega stališča, kar je bil rezultat temeljitega postopka revizije kodeksa ravnanja Evropske unije o trgovini z orožjem, katerega namen je bil preoblikovati ta kodeks v učinkovit instrument za nadzor izvoza orožja z ozemlja EU in s strani podjetij iz EU,

C.  ker bo s sprejetjem tega skupnega stališča kodeks za vse države članice EU postal pravno zavezujoč instrument za nadzor nad izvozom orožja,

D.  ker Svet kljub številnim pozivom Evropskega parlamenta od leta 2005 ni uspel sprejeti tega skupnega stališča na politični ravni in je to vprašanje pustil nerešeno,

E.  ker je to vprašanje postalo še bolj nujno zaradi več dejavnikov:

  • večjega števila pobud za uskladitev nacionalnih politik za javna naročila orožja ter prometa z orožjem in njegove prodaje znotraj Skupnosti,
  • novega zanimanja za nadzor nad vplivom posredovanja orožja, zlasti glede na začetek veljavnosti predpisov EU o varnosti v zračnem prometu in vpliv, ki ga imajo na dejavnosti letalskih prevoznikov tovora,

1.  ob deseti obletnici kodeksa odločno poudarja svojo kritiko sedanjega političnega zastoja z nesprejetjem tega skupnega stališča;

2.  poziva francosko predsedstvo EU, naj razreši vprašanje tako, da zagotovi sprejetje tega skupnega stališča pred iztekom svojega mandata;

3.  ponovno poudarja, da bo prispevek EU k mednarodno zavezujočemu sporazumu o trgovini z orožjem dobil veliko večjo verodostojnost, takoj ko bo njen lastni izvozni režim postal pravno zavezujoč;

4.  ponavlja, da bi morali biti hkrati s sprejetjem skupnega stališča med drugim sprejeti naslednji ukrepi:

  • (a)preprečevanje neodgovorne trgovine z orožjem z dosledno uporabo meril kodeksa tako pri podjetjih kot pri nacionalnih oboroženih silah;
  • (b)izboljšanje in izvajanje nadzora nad posredništvom; preprečevanje nezakonite trgovine z orožjem prek zračnega in pomorskega prometa s preoblikovanjem skupnega stališča EU o posredovanju orožja v zakonodajo, ki bo zavezujoča za vse države članice EU;
  • (c)sprožitev preiskave o domnevah glede kršenja embargov na orožje, ki so se pojavile pred kratkim;
  • (d)preprečitev odprodaje orožja, zbranega med operacijami evropske varnostne in obrambne politike in operacijami reforme varnostnega sektorja ter drugimi pobudami EU, zasebnim posrednikom ter naknadne prodaje v druge regije, v katerih prihaja do nasilnih konfliktov ali napetosti;
  • (e)izboljšanje preglednosti in kakovosti podatkov, ki jih države članice EU predložijo v okviru letnega poročila o kodeksu;

5.  izraža prepričanje, da je sprejetje skupnega stališča o kodeksu ravnanja EU o izvozu orožja v tretje države bistvenega pomena za redno izvajanje prihodnjih instrumentov za harmonizacijo in liberalizacijo prometa z obrambnimi sredstvi znotraj Skupnosti;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic EU.