Propunere de rezoluţie - B6-0035/2009Propunere de rezoluţie
B6-0035/2009

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

6.1.2009

depusă în conformitate cu articolul 113 din Regulamentul de procedură
de Philip Claeys, Frank Vanhecke și Koenraad Dillen
referitoare la organizarea unui referendum privind politica Uniunii Europene în materie de imigrație și azil

B6‑0035/2009

Propunere de rezoluție referitoare la organizarea unui referendum privind politica Uniunii Europene în materie de imigrație și azil

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 113 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Comisia a făcut propuneri în vederea stimulării noii imigrații economice prin intermediul Cărții albastre europene,

B.  întrucât Comisia a făcut propuneri pentru armonizarea politicii în materie de azil și pentru creșterea atractivității statutului de refugiat politic (între altele prin plata unor „bani de buzunar”);

C.  întrucât ambele opțiuni vor conduce la o creștere semnificativă a numărului străinilor din Uniunea Europeană, fapt confirmat de fostul comisar Frattini, atunci când acesta a declarat că UE „are cu siguranță nevoie de 20 de milioane de imigranți”;

D.  întrucât politica imigrației masive din ultimele decenii a condus la probleme sociale majore precum apariția unor societăți paralele în care proliferează șomajul, criminalitatea și fundamentalismul musulman;

E.  întrucât Uniunea Europeană numără în prezent mai mult de 20 de milioane de șomeri;

F.  întrucât cetățenilor statelor membre nu li s-a cerut niciodată părerea privind schimbările de amploare cauzate de imigrația în masă a cetățenilor din afara Europei;

G.  întrucât referendumurile pot consolida legitimitatea democratică a UE,

1.  invită Comisia și Consiliul să elaboreze o propunere referitoare la organizarea, în toate statele membre, a unui referendum privind politica UE în materie de imigrație și azil.