Propunere de rezoluţie - B6-0051/2009Propunere de rezoluţie
B6-0051/2009

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

12.1.2009

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Pasqualina Napoletano și Hannes Swoboda
în numele Grupului PSE
privind situația din Orientul Mijlociu/Fâșia Gaza

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B6-0051/2009

Procedură : 2009/2504(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0051/2009

B6‑0051/2009

Rezoluția Parlamentului European privind situația din Orientul Mijlociu/Fâșia Gaza

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Orientul Mijlociu și, în special, Rezoluția din 16 noiembrie 2006 privind situația din Fâșia Gaza[1], Rezoluția din 12 iulie 2007 privind situația din Orientul Mijlociu[2], Rezoluția din 11 octombrie 2007 privind situația umanitară din Gaza[3] și Rezoluția din 21 februarie 2008 privind situația din Fâșia Gaza[4],

–  având în vedere Rezoluțiile 242 (1967), 338 (1973) și 1860 din 8 ianuarie 2009 ale Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere cea de-a patra Convenție de la Geneva (1949),

–  având în vedere Declarația din 30 decembrie 2008 a Uniunii Europene privind situația din Orientul Mijlociu,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât la 27 decembrie, Israel a lansat o ofensivă militară în Gaza drept reacție la atacurile cu rachetă lansate de Hamas în sudul Israelului;

B.  întrucât, conform celor mai recente informații, operațiunea israeliană a dus, până în prezent, la moartea a aproximativ 1 000 de persoane în Gaza, majoritatea femei și copii, făcând, de asemenea, mii de răniți și provocând distrugerea caselor, a școlilor și a altor infrastructuri civile importante, fapt constatat și de unii deputați în Parlamentul European în cursul vizitei lor recente la Rafah;

C.  întrucât multe surse de informații afirmă că armata israeliană a folosit muniții cu fosfor, cauzând răni mai grave;

D.  întrucât punctele de trecere a frontierelor înspre și dinspre Gaza au fost închise de 18 luni și embargoul asupra circulației persoanelor și mărfurilor a afectat viața de zi cu zi a locuitorilor și a continuat să paralizeze economia în Fâșia Gaza;

E.  întrucât politica de izolare a Fâșiei Gaza a eșuat atât la nivel politic, cât și la nivel umanitar și întrucât embargoul asupra Fâșiei Gaza constituie o sancțiune colectivă care contravine dreptului internațional umanitar;

F.  întrucât sprijinul financiar considerabil oferit de Uniunea Europeană palestinienilor a jucat un rol important în prevenirea unui dezastru umanitar în Fâșia Gaza și în Cisiordania; întrucât Uniunea Europeană continuă să furnizeze, inclusiv prin intermediul UNWRA, asistență umanitară populației și subvenții directe personalului Autorității Palestiniene din Fâșia Gaza prin intermediul mecanismului UE de finanțare PEGASE și al altor modalități de asistență internațională pentru teritoriile palestiniene,

1.  se declară profund revoltat de violențele din Fâșia Gaza, de consecințele utilizării disproporționate a forței de către armata israeliană și de continuarea amplificării operațiunilor militare care au făcut multe sute de victime, majoritatea civili, inclusiv numeroși copii; își exprimă solidaritatea cu populația civilă afectată de violențele din Fâșia Gaza și din sudul Israelului; regretă profund faptul că au fost lovite de asemenea ținte civile și obiective ale ONU;

2.  solicită o încetare a focului imediată și necondiționată, care ar trebui să cuprindă o retragere din teritoriile reocupate recent de armata israeliană, precum și negocierea unui armistițiu care ar trebui să fie garantat printr-un mecanism creat de comunitatea internațională, care să asigure trimiterea unor forțe multinaționale, inclusiv din țările arabe și musulmane;

3.  solicită Israelului să își respecte obligațiile care îi revin în conformitate cu dreptul internațional și cu dreptul internațional umanitar; solicită Hamas să înceteze atacurile cu rachete și să își asume responsabilitățile ce îi revin, angajându-se într-un proces politic care să vizeze restabilirea dialogului interpalestinian și realizarea unui aport la procesul curent de negocieri;

4.  salută adoptarea de către Consiliul de Securitate al ONU a Rezoluției nr. 1860 din 8 ianuarie 2009 și, în pofida lipsei unui angajament din partea ambelor părți de a o pune în aplicare, invită toate părțile implicate să respecte pe deplin dispozițiile acesteia; invită Consiliul și statele membre ale UE să își intensifice presiunile pentru a stopa violențele curente;

5.  este de acord cu necesitatea instituirii de urgență a unor mecanisme și oferirii unor garanții în Gaza, astfel cum se solicită în cadrul Rezoluției nr. 1860 a CSONU, pentru a se menține un armistițiu durabil, inclusiv pentru a asigura redeschiderea durabilă a punctelor de trecere și pentru a preveni traficul ilicit de arme și muniții;

6.  solicită cu insistență autorităților israeliene să permită livrarea de alimente, ajutoare medicale de urgență și combustibil în Fâșia Gaza prin deschiderea punctelor de trecere și prin încetarea blocadei și să garanteze un flux continuu și adecvat de ajutoare prin coridorul umanitar de la Rafah; îndeamnă autoritățile israeliene să permită presei internaționale să urmărească evenimentele pe teren;

7.  consideră că reluarea imediată a aplicării Acordului privind circulația și accesul (ACA) și a Principiilor convenite pentru punctul de trecere a frontierei de la Rafah, încheiate în septembrie 2005 de Israel și de Autoritatea Palestiniană ca urmare a dezangajării unilaterale a Israelului din Fâșia Gaza, trebuie să fie garantată fără restricții și invită Consiliul să reia Misiunea UE de monitorizare de la Rafah;

8.  invită Consiliul și Comisia, precum și alți donatori internaționali să ofere, în cooperare cu ONU și cu ONG-urile, ajutoare adecvate ca urmare a nevoilor crescânde și solicită Israelului să nu submineze acest efort umanitar crucial; subliniază faptul că acest ajutor trebuie să contribuie la reluarea treptată a redresării economice elementare în Fâșia Gaza și la restabilirea condițiilor de viață decente pentru palestinieni, în special pentru tineri;

9.  își reafirmă poziția conform căreia conflictul israelo-palestinian nu poate fi soluționat prin mijloace militare și consideră că este necesar un acord de pace durabil și cuprinzător pe baza negocierilor purtate până în prezent de ambele părți;

10.  solicită organizarea unei conferințe internaționale, promovată de Cvartet și cu participarea tuturor actorilor regionali, pe baza acordului anterior încheiat între israelieni și palestinieni și pe baza inițiativei Ligii Arabe;

11.  evidențiază importanța deosebită a intensificării eforturilor în vederea unei reconcilieri interpalestiniene și subliniază, în acest sens, necesitatea unei legături geografice permanente între Fâșia Gaza și Cisiordania, precum și a reunificării politice pașnice și durabile a acestor teritorii;

12.  subliniază din nou că orice îmbunătățire a relațiilor politice dintre UE și Israel trebuie să fie condiționată strict de respectarea dreptului internațional umanitar, de asumarea unui angajament real în vederea unui acord de pace cuprinzător, de încheierea crizei umanitare din Gaza și Teritoriile Palestiniene Ocupate, precum și de respectarea punerii integrale în aplicare a Acordului de asociere interimar CE-OEP; consideră că, atât timp cât situația rămâne critică, își va menține opoziția în cadrul votului pentru acceptarea continuării participării Israelului la programele CE;

13.  este îngrijorat de efectele grave ale reizbucnirii conflictului asupra perspectivelor politice ale regiunii și asupra speranțelor pentru o pace durabilă în întregul Orient Mijlociu; subliniază faptul că impactul acestor tensiuni importante ar putea periclita înțelegerea reciprocă și dialogul dintre comunități în Europa;

14.  solicită ca Uniunea Europeană să adopte o poziție politică mai importantă și mai unificată și invită Consiliul să profite de ocazia de a coopera cu noua administrație a SUA în vederea soluționării conflictului și ajungerii la un acord bazat pe soluția care implică crearea a două state, oferind israelienilor și palestinienilor posibilitatea de a conviețui în pace în cadrul unor granițe sigure și recunoscute pe plan internațional și urmărind crearea unei noi structuri pașnice de securitate regională în Orientul Mijlociu;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, trimisului Cvartetului în Orientul Mijlociu, Președintelui Autorității Palestiniene, Consiliului Legislativ Palestinian, guvernului israelian, Knessetului, precum și guvernului și parlamentului egiptean.