Procedură : 2009/2504(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0054/2009

Texte depuse :

B6-0054/2009

Dezbateri :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Voturi :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0025

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 105kWORD 58k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B6-0051/2009
12.1.2009
PE416.179
 
B6‑0054/2009
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer și Cem Özdemir
în numele Grupului Verts/ALE
referitoare la conflictul din Fâșia Gaza

Rezoluția Parlamentului European referitoare la conflictul din Fâșia Gaza 
B6‑0054/2009

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Orientul Mijlociu, în special Rezoluția din 16 noiembrie 2006 privind situația din Fâșia Gaza, Rezoluția din 12 iulie 2007 privind Orientul Mijlociu, Rezoluția din 11 octombrie 2007 privind situația umanitară din Gaza și Rezoluția din 21 februarie 2008 privind situația din Fâșia Gaza,

–  având în vedere Rezoluțiile 242 (1967), 338 (1973) și 1860 din 8 ianuarie 2009 ale Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere cea de a patra Convenție de la Geneva (1949) și cele cinci principii ale acesteia,

–  având în vedere Declarația Uniunii Europene din 30 decembrie 2008 privind situația din Orientul Mijlociu,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, după sfârșitul unui armistițiu de șase luni între Israel și Hamas încheiat la 18 iunie 2008 prin medierea Egiptului, la 27 decembrie 2008 forțele militare israeliene au lansat o campanie aeriană urmată de o invazie terestră a Fâșiei Gaza, ca reacție la lansarea de rachete de către militanții palestinieni;

B.  întrucât armistițiul a fost deseori încălcat de cele două părți și nu a avut drept urmare ridicarea blocadei israeliene asupra Fâșiei, convenită de cele două părți, rezultatul fiind o criză umanitară gravă care afectează întreaga populație din Fâșia Gaza, îmbunătățirile situației din Cisiordania fiind limitate și nesemnificative;

C.  întrucât ofensiva israeliană a provocat până în momentul de față moartea a aproape 1000 de persoane și rănirea a aproape 3000 de persoane, inclusiv a unui mare număr de femei și copii, precum și distrugerea infrastructurilor civile, a clădirilor și a locuințelor, chiar și a unei școli utilizate de ONU drept adăpost pentru familiile refugiate;

D.  întrucât în Declarația de la Annapolis din 27 noiembrie 2007 părțile israeliană și palestiniană și-au exprimat hotărârea de a iniția negocieri bilaterale cu bună-credință pentru a încheia un tratat de pace care să soluționeze toate chestiunile rămase nerezolvate până la sfârșitul anului 2008 și de a-și îndeplini imediat obligațiile din Foaia de parcurs, printre care sistarea tuturor activităților de colonizare, ridicarea restricțiilor asupra circulației bunurilor și a persoanelor în Teritoriile Ocupate și încetarea violențelor și a terorismului;

1.  condamnă cu fermitate ofensivele masive și disproporționate ale forțelor aeriene și terestre israeliene într-o zonă dens populată care au drept rezultat un număr din ce în ce mai mare de victime din rândul populației civile și distrugerea considerabilă a infrastructurilor civile; în acest context, invită Israelul să-și respecte obligațiile în conformitate cu dreptul internațional umanitar și din domeniul drepturilor omului și să acorde accesul liber în zona de conflict pentru ajutoarele umanitare; condamnă, în același timp, lansarea de rachete de către Hamas asupra populației civile israeliene;

2.  își reafirmă poziția conform căreia conflictul israelo-palestinian nu poate fi soluționat prin mijloace militare; salută, prin urmare, toate acțiunile diplomatice menite să ajungă la un armistițiu durabil bazat pe încetarea lansării de rachete de către Hamas, încetarea traficului de arme prin tuneluri și încetarea blocadei israeliene asupra Fâșiei Gaza, precum și deschiderea frontierelor și un acord nou și eficace privind administrarea punctelor de trecere;

3.  sprijină, în special, inițiativa franco-egipteană și invită Consiliul să depună toate eforturile în vederea revitalizării Cvartetului și a facilitării negocierilor dintre toate părțile implicate; salută rezoluția adoptată de Consiliul de Securitate al ONU în care se solicită încetarea focului imediată, durabilă și deplin respectată, care să ducă la retragerea completă a forțelor israeliene din Gaza și acordarea și distribuirea liberă a ajutoarelor umanitare în Gaza și regretă că cele două părți nu sunt dispuse să respecte condițiile rezoluției;

4.  reafirmă dreptul Israelului de a se apăra, dar subliniază că acest drept trebuie să fie proporțional cu amenințarea primită și că ar trebui exercitat cu respectarea deplină a legislației umanitare și a obligațiilor internaționale din Convențiile de la Geneva, care acordă o importanță deosebită respectării și protejării populației civile de efectele ostilităților și reamintește Israelului, în special, obligațiile sale ca putere de ocupație în conformitate cu cea de a patra Convenție de la Geneva privind protecția civililor în timp de război; îndeamnă statele membre să înceteze livrarea de arme către Israel atât timp cât nu există garanția că aceste arme nu sunt folosite cu încălcarea legislației internaționale și că Israel nu folosește arme interzise prin legislația internațională, precum obuzele cu fosfor alb;

5.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la soarta și siguranța celor 1,5 milioane de palestinieni blocați în Gaza fără nicio posibilitate de a părăsi Fâșia și cu privire la situația umanitară a palestinienilor din Cisiordania, ale căror condiții nu s-au îmbunătățit, în pofida atitudinii cooperante a Autorității Naționale Palestiniene; consideră că o încetare zilnică a bombardamentelor timp de trei ore este insuficientă pentru a face față catastrofei umanitare actuale, care poate fi soluționată doar printr-o încetare a focului imediată și durabilă; reamintește că actuala criză a agravat situația creată de blocada de lungă durată impusă Fâșiei Gaza de autoritățile israeliene începând din 2007;

6.  solicită, prin urmare, ambelor părți să înceteze ostilitățile pentru a permite acordarea unei asistențe umanitare corespunzătoare populației civile, pentru a da posibilitatea să se evacueze răniții, să se reinstituie serviciile urgente și să se refacă infrastructurile vitale, precum și pentru a permite palestinienilor care doresc să părăsească zona de conflict să facă acest lucru în siguranță și cu ajutorul statelor vecine;

7.  solicită în special autorităților egiptene să facă tot posibilul pentru a deschide punctul de trecere a frontierei Rafah și a permite plecarea refugiaților și a populației civile și acordarea ajutoarelor umanitare;

8.  subliniază că o condiție fundamentală pentru un acord stabil și implicarea internațională în criza actuală este un acord intern între toate componentele societății palestiniene, bazat pe Acordul de la Mecca din februarie 2007;

9.  subliniază că acțiunea militară israeliană distruge în mod ireversibil procesul de la Annapolis, pune în pericol toate realizările limitate și speranțele rămase privind negocierea unei soluții cuprinzătoare a conflictului pe termen mediu; invită, prin urmare, UE să ia fără întârziere o inițiativă fermă privind convocarea unei conferințe internaționale la care să participe principalii actori, menită să finalizeze propunerile de pace existente, cu referire, în special, la propunerea Ligii Arabe, și să creeze condițiile unui acord cuprinzător pe baza unei soluții care să prevadă două state, și anume statul Israel cu granițe sigure și recunoscute și un stat palestinian viabil cu capitala la Ierusalimul de Est;

10.  invită Consiliul să înceapă pregătirile pentru desfășurarea în Fâșia Gaza a unei forțe internaționale de menținere a păcii mandatată de ONU și condusă de UE, care să includă și contingente din țări arabe și musulmane;

11.  invită Consiliul să sisteze procesul de îmbunătățire a relațiilor cu Israelul până la instituirea unei încetări a focului complete și permanente convenite de toate părțile și până ce Israelul acordă acces liber pentru ajutoarele umanitare; reafirmă, în același timp, că orice îmbunătățire a relațiilor dintre UE și Israel trebuie să fie strict condiționată de respectarea drepturilor omului și a dreptului internațional umanitar, de încetarea crizei umanitare din Gaza și Teritoriile Palestiniene Ocupate, de asumarea unui angajament real în vederea încheierii unui acord de pace cuprinzător, precum și de punerea integrală în aplicare a Acordului de asociere interimar CE-OEP;

12.  consideră că atacurile israeliene din Gaza contravin dispozițiilor acordului de asociere UE-Israel, în special celor referitoare la clauza drepturilor omului, care este considerată din punct de vedere juridic un element esențial al acordului; subliniază încă o dată necesitatea instituirii unui mecanism clar pentru punerea în aplicare a acestei clauze;

13.  regretă că autoritățile israeliene au decis să nu permită accesul jurnaliștilor în Fâșia Gaza și să permită accesul doar a unui număr limitat de convoaie umanitare; solicită ca observatorilor internaționali să li se acorde accesul liber și nerestricționat pentru a permite anchetarea infracțiunilor comise înainte și în timpul ofensivei militare; regretă decizia autorităților israeliene de a-l reține și expulza la 15 decembrie 2008 pe Richard Falk, trimisul pentru Teritoriile Ocupate al Consiliului ONU pentru drepturile omului, care anchetează modul în care sunt tratați palestinienii de către israelieni;

14.  este profund îngrijorat de impactul considerabil la nivel mondial al ofensivei israeliene, care favorizează resentimente reciproce în rândul tuturor persoanelor implicate, slăbind componentele moderate ale lumii islamice și răspândind un climat de violență care duce la o radicalizare a grupărilor extremiste și o sporire a acțiunilor antisemite;

15.  solicită eliberarea unui număr important de prizonieri palestinieni și în special eliberarea membrilor Consiliului Legislativ Palestinian încarcerați, inclusiv a lui Marwan Barghouti; subliniază că o asemenea măsură ar putea încuraja părțile să reia dialogul;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, trimisului Cvartetului în Orientul Mijlociu, Președintelui Autorității Palestiniene, Consiliului Legislativ Palestinian, guvernului israelian, Knessetului, precum și guvernului și parlamentului egiptean.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate