Procedură : 2009/2504(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0056/2009

Texte depuse :

B6-0056/2009

Dezbateri :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Voturi :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0025

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 102kWORD 54k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B6-0051/2009
12.1.2009
PE416.181
 
B6‑0056/2009
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides și Gunnar Hökmark
în numele Grupului PPE-DE
privind situația din Orientul Mijlociu/Fâșia Gaza

Rezoluția Parlamentului European privind situația din Orientul Mijlociu/Fâșia Gaza 
B6‑0056/2009

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Orientul Mijlociu și, în special, acelea privind situația umanitară din Fâșia Gaza,

–  având în vedere Rezoluțiile 242 (1967), 338 (1973) și 1860 (2009) ale Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere declarația din 21 septembrie 2007 privind Orientul Mijlociu a Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în urma escaladării violențelor în regiune, frica și suferința populației civile din Fâșia Gaza și Israel au crescut în mod dramatic;

B.  întrucât situația umanitară deja fragilă din Fâșia Gaza s-a deteriorat dramatic de la începerea ofensivei militare israeliene;

C.  întrucât Hamas a refuzat să-și reînnoiască acordul de încetare a focului și a continuat să lanseze rachete asupra orașelor din sudul Israelului;

D.  întrucât Hamas a distrus într-un mod ilegal și brutal Autoritatea Palestiniană în Gaza;

E.  întrucât potențialul progres în conflictul din Orientul Mijlociu și evitarea utilizării oricărei forme de violență vor contribui substanțial la pacea mondială;

F.  întrucât ameliorarea condițiilor de viață ale palestinienilor din Fâșia Gaza și Cisiordania, precum și revigorarea procesului de pace și înființarea de instituții palestiniene funcționale în Gaza constituie un aspect cheie al eforturilor de instituire a unei păci juste și durabile între israelieni și palestinieni,

1.  solicită o încetare a focului imediată și permanentă, care ar trebui să includă oprirea atacurilor cu rachetă ale Hamas asupra Israelului, precum și stoparea actualei acțiuni militare a Israelului în Gaza;

2.  își exprimă profunda îngrijorare privind criza umanitară din Fâșia Gaza și posibilele consecințe grave ale acesteia; subliniază că drepturile omului și legislația umanitară internațională trebuie respectate pe deplin în această regiune;

3.  invită Hamas să stopeze în mod durabil și verificabil lansarea de rachete asupra Israelului și solicită aplicarea unor măsuri de securitate adecvate în Gaza;

4.  salută inițiativa de pace a UE și a statelor membre, care trebuie să coopereze strâns cu președinția cehă a Consiliului și cu Comisia, precum și cooperarea în cadrul troicii celor trei președinții ale UE, condusă de Republica Cehă;

5.  solicită o acțiune comună rapidă la nivel înalt din partea Cvartetului pentru Orientul Mijlociu (UE, SUA, ONU, Rusia), care trebuie să coopereze strâns cu statele arabe pentru a stopa actualul conflict și a stabili condițiile prealabile și garanțiile pentru o soluție durabilă la conflictul din Orientul Mijlociu pe baza coexistenței pașnice și sigure a statului Israel cu un stat palestinian viabil;

6.  salută noua inițiativă a UE și a Egiptului ca un semn extrem de pozitiv de acțiune și responsabilitate din partea Egiptului;

7.   invită Egiptul să fie de acord să garanteze încetarea contrabandei cu rachete, arme de foc și muniții și a construirii de tuneluri la granița dintre Gaza și Egipt, precum și controlarea apelor de coastă din largul Gaza și al Egiptului, iar comunitatea internațională, sub coordonarea Cvartetului și a statelor arabe, să furnizeze asistență internațională sub formă de personal și echipamente, în temeiul unui mandat robust și clar, pentru a restaura securitatea și a asigura respectarea încetării focului pentru populația din Israel și Gaza;

8.  insistă să se evite o catastrofă umanitară, să se garanteze aprovizionarea populației civile și să instituie o rețea adecvată de distribuție; salută, în vederea instituirii unei încetări permanente a focului, adoptarea suspendării preconizate a luptelor timp de trei ore zilnic și deschiderea unui coridor umanitar către Gaza ca un pas în direcția cea bună;

9.  consideră că este necesar ca Israelul, Egiptul și comunitatea internațională să coopereze mai strâns în cadrul controlării trecerilor de frontieră pentru a garanta aprovizionarea și libertatea de mișcare și, în același timp, pentru a stopa contrabanda cu arme și muniții înspre Gaza;

10.  consideră că, în acest context, UE ar trebui să-și reia și să-și consolideze misiunea de la punctul de frontieră Rafah și să garanteze efectivitatea EU BAM Rafah;

11.  speră ca președintele ales al SUA, Obama, va aborda imediat această temă ca o prioritate de la începutul mandatului său, pentru a stabili capacitatea imediată a țării sale de a acționa în chestiunea Orientului Mijlociu în cooperare cu administrația precedentă și în coordonare cu Cvartetul;

12.  invită Siria și Iranul să-și stopeze livrările de arme către Hamas și Hezbollah și să sprijine inițiativele de pace internaționale într-un mod activ și constructiv;

13.  consideră că este necesar ca Israelul, Cvartetul și statele arabe să coopereze strâns cu președintele Abbas;

14.  îl consideră pe președintele Abbas și Autoritatea Palestiniană ca reprezentanți legitimi ai Cisiordaniei și Fâșiei Gaza;

15.  invită Hamas și alte grupări militare palestiniene să renunțe la a face uz de violență și să recunoască dreptul la existență al statului Israel și să respecte autoritatea președintelui Abbas în negocierile acestuia;

16.  invită Israelul să garanteze trecerea liberă a ajutorului umanitar, să renunțe treptat la punctele de control din Cisiordania și să-și modifice drastic politica în materie de colonii pentru a permite dezvoltarea economică, o condiție prealabilă pentru un stat palestinian viabil;

17.  invită Consiliul și Comisia să garanteze în continuare, împreună cu comunitatea internațională, acordarea ajutorului umanitar de bază către populația palestiniană, având în vedere mai ales nevoile specifice ale grupurilor extrem de vulnerabile; invită Consiliul și Comisia să consolideze, în strânsă coordonare, influența directă a UE în Fâșia Gaza și Orientul Mijlociu și să creeze condițiile pentru a rezolva situația critică și a eradica terorismul, extremismul, șomajul și sărăcia; consideră că ajutorul financiar al UE trebuie utilizat ca un instrument real de consolidare a rolului său în regiune și de transfer real al autorității către populația civilă din Gaza;

18.  subliniază că situația actuală demonstrează, din nou, importanța reprezentării externe continue a UE, astfel cum este prevăzută de Tratatul de la Lisabona;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, trimisului Cvartetului în Orientul Mijlociu, Secretarului General al Ligii Arabe, Președintelui Adunării Parlamentare Euro-Mediteraneene, Președintelui Autorității Palestiniene, Consiliului Legislativ Palestinian, guvernului israelian, Knesset-ului, precum și guvernului și parlamentului egiptean.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate