Процедура : 2009/2504(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0057/2009

Внесени текстове :

B6-0057/2009

Разисквания :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Гласувания :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Приети текстове :

P6_TA(2009)0025

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 114kWORD 58k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B6-0051/2009
12.1.2009
PE416.182
 
B6‑0057/2009
внесено вследствие на декларации на Съвета и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от Правилника
от Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Miguel Portas и Feleknas Uca,
относно положението в Близкия изток/ивицата Газа

Резолюция на Европейския парламент за положението в Близкия изток/ивицата Газа 
B6‑0057/2009

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции за Близкия изток, и по-специално резолюцията от 16 ноември 2006 г. относно положението в ивицата Газа, резолюцията от 12 юли 2007 г. относно Близкия изток, резолюцията от 11 октомври 2007 г. относно хуманитарното положение в ивицата Газа и резолюцията от 21 февруари 2008 г. относно положението в ивицата Газа,

–   като взе предвид резолюции 242 (1967), 338 (1973) и 1860 от 8 януари 2009 г. на Съвета за сигурност на ООН,

–   като взе предвид Четвъртата женевска конвенция (1949 г.),

–   като взе предвид декларацията на Европейския съюз относно положението в Близкия изток от 30 декември 2008 г.;

–  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя Правилник,

А.  като има предвид, че на 27 декември 2008 г. Израел предприе военна офанзива в Газа, която се явява най-значителното израелско военно действие след Шестдневната война през 1967 г.,

Б.  като има предвид, че според последните доклади и според свидетелствата на някои от членовете на ЕП след последното им посещение в Рафах до този момент в резултат на израелската операция са загинали около хиляда души в Газа, включително много жени и деца, а хиляди са ранени, разрушени са къщи, училища и други ключови граждански обекти от инфраструктурата,

В.  като има предвид, че в много доклади се твърди, че израелската армия използва амуниции с фосфор, причиняващи повече тежки наранявания,

Г.  като има предвид, че контролно-пропускателните пунктове от и към Газа са затворени от осемнайсет месеца насам и че блокадата върху движението на лица и стоки има отражение върху всекидневния живот на жителите и е парализирало в още по-висока степен икономиката в ивицата и като има предвид, че политиката на изолация на ивицата Газа се провали както на политическо, така и на хуманитарно равнище,

Д.  като има предвид, че водената от Израел война и блокадата, наложена на ивицата Газа, представляват колективно наказание в разрез с международното хуманитарно право и като има предвид, че специалният докладчик на Съвета на ООН за правата на човека във връзка с положението на правата на човека по отношение на палестинците на Западния бряг и ивицата Газа заяви, че блокадата на Газа се равнява на престъпление срещу човечеството,

Е.  като има предвид, че значителната финансова подкрепа, която Европейският съюз предоставя на палестинците, има важно значение за опитите за избягване на хуманитарна катастрофа в ивицата Газа и Западния бряг, но не успява да допринесе за политическия процес, като има предвид, че последните събития са също в резултат на политиката на ЕС и други международни действащи лица, които предоставиха на Израел в продължение на десетилетия безнаказаност за продължаващите и постоянни нарушения на международното право и международното хуманитарно право,

   1.твърдо осъжда масираните офанзиви, осъществени от израелските военновъздушни и сухопътни сили в гъсто населен район, които водят до все по-голям брой жертви сред цивилното население и до широко разпространение на разрушенията на гражданска инфраструктура;
   2.изразява съчувствие към гражданското население, засегнато от насилието в Газа; изразява силно съжаление, че са били засегнати и граждански цели, както и цели на ООН;
   3.призовава за незабавно, трайно и изцяло съблюдавано прекратяване на огъня, водещо до пълно изтегляне на всички израелски сили, окупирали Газа, и за примирие, постигнато чрез преговори,, което да се гарантира от механизъм, установен от международната общност, включващ мултинационални опазващи сили;
   4.приветства приемането на Резолюция 1860 на Съвета за сигурност на ООН от 8 януари 2009 г.;
   5.приканва Съвета и държавите-членки на ЕС да упражнят натиск за прилагането на резолюцията на Съвета за сигурност и за спиране на продължаващото насилие; призовава държавите-членки да спрат доставките на оръжие за Израел;
   6.осъжда обстрелването с ракети на цивилно население в Израел от страна на Хамас; изразява своето съчувствие към гражданското население в Израел, засегнато от насилието; призовава Хамас да прекрати ракетните нападения и да поеме отговорността си като се ангажира с политически процес;
   7.подчертава изключителното значение на подновяването на усилията за помирение между самите палестинци и подчертава в тази връзка нуждата от постоянна географска връзка между ивицата Газа и Западния бряг и от тяхното трайно политическо обединение;
   8.отново изразява своето становище, че не съществува военно решение на израелско-палестинския конфликт; приветства следователно всички предприети дипломатически действия; призовава Съвета да положи всички възможни усилия, за да се съживи Квартета и да се улеснят преговорите между всички заинтересовани страни;
   9.посочва, че израелската военна операция е подкопала безвъзвратно процеса от Анаполис и застрашава всички ограничени постижения и оставащите надежди за постигнато чрез преговори пълно решение на конфликта в средносрочен план;
   10.подчертава, че същинско решение на настоящата криза може да се намери единствено чрез честни преговори, оттегляне на Израел от окупираните през 1967 г. територии и окончателно, справедливо и трайно решение на израелско-палестинския конфликт, каквото може да бъде единствено съществуването на две държави, създаването на палестинска държава в границите от 1967 г., с Източен Ерусалим за столица, и цялостно решение на проблемите на всички палестински бежанци въз основа на резолюция 194 на Общото събрание на ООН;
   11.изразява дълбоката си загриженост за съдбата и безопасността на милион и половина палестинци, блокирани в Газа, без възможност да напуснат ивицата; счита, че тричасовото прекратяване на бомбардировките на ден продължава да бъде недостатъчно за справяне с настоящата хуманитарна катастрофа, която може да бъде преодоляна само при незабавно и трайно прекратяване на огъня; подчертава, че настоящата криза допълнително утежнява положението, създадено от блокадата на ивицата Газа, наложена от властите на Израел от 2007 г.;
   12.призовава израелските органи да разрешат доставката на хранителни продукти, неотложна медицинска помощ и горива в ивицата Газа като отворят пропускателните пунктове и вдигнат блокадата; призовава настоятелно в частност египетските власти да сторят всичко, което е по силите им, за да отворят гранично-пропускателния пункт в Рафах и да направят възможно заминаването на бежанците и на цивилното население, както и доставките на хуманитарна помощ;
   13.счита, че незабавното подновяване на прилагането на Споразумението за придвижване и достъп и на договорените принципи за прекосяване на Рафах, сключени през м. септември 2005 от Израел и палестинската власт след едностранното оттегляне на Израел от ивицата Газа, трябва да бъде гарантирано без ограничения и призовава Съвета да поднови мисията на ЕС за наблюдение в Рафах;
   14.критикува силно решението на израелските власти да не допуснат журналисти в ивицата Газа и да пуснат ограничен брой хуманитарни конвои; призовава на международните наблюдатели да бъде предоставен безпрепятствен достъп, за да се позволи разследване на престъпления преди и по време на военната офанзива;
   15.подчертава, че политиката на ЕС и други международни действащи лица на предоставяне на безнаказаност за нарушенията на международното право и международното хуманитарно право не е довела да успех; призовава Съвета, държавите-членки и Комисията най-накрая да направят своите заключения от този факт;
   16.счита, че израелските нападения срещу Газа са в противоречие с разпоредбите на споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, особено на тези, свързани с правата на човека, които правно се възприемат за основен елемент на споразумението; заема становището, че с оглед последните събития и съобразно член 2 от споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, последното следва да бъде временно прекратено;
   17.отново заявява, че развитието на отношенията между ЕС и Израел трябва строго да зависи от зачитането на правата на човека и международното хуманитарно право, от прекратяването на хуманитарната криза в Газа и окупираните палестински територии и от реалния ангажимент за всестранно мирно споразумение, както и от зачитането на пълното изпълнение на Временното споразумение за асоцииране между ЕО и Организацията за освобождение на Палестина; призовава Съвета и Комисията незабавно да спрат процеса на засилване на връзките между ЕС и Израел;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител по Общата външна политика и политика на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, генералния секретар на ООН, пратеника на Квартета за Близкия изток, председателя на палестинската власт, Палестинския законодателен съвет, израелското правителство, Кнесета и на правителството и парламента на Египет.

Правна информация - Политика за поверителност