Procedūra : 2009/2504(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0057/2009

Iesniegtie teksti :

B6-0057/2009

Debates :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Balsojumi :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0025

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 108kWORD 56k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B6-0051/2009
12.1.2009
PE416.182
 
B6‑0057/2009
Noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Miguel Portas un Feleknas Uca
par stāvokli Vidējos Austrumos/Gazas joslā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Vidējos Austrumos/Gazas joslā 
B6‑0057/2009

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Tuvajiem Austrumiem, jo īpaši 2006. gada 16. novembra rezolūciju par situāciju Gazas joslā, 2007. gada 12. jūlija rezolūciju par Tuvajiem Austrumiem, 2007. gada 11. oktobra rezolūciju par humanitāro stāvokli Gazā un 2008. gada 21. februāra rezolūciju par stāvokli Gazas joslā;

–   ņemot vērā ANO Drošības padomes 1967. gada rezolūciju Nr. 242, 1973. gada rezolūciju Nr. 338 un 2009. gada 8. janvāra rezolūciju Nr. 1860;

–   - ņemot vērā ceturto 1949. gada Ženēvas konvenciju,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. gada 30. decembra deklarāciju par stāvokli Tuvajos Austrumos;

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  tā kā Izraēla 27. decembrī uzsāka militāru uzbrukumu Gazā, kas ir Izraēlas nozīmīgākā militārā darbība kopš 1967. gada “sešu dienu kara”;

B.  tā kā saskaņā ar pēdējiem ziņojumiem un kā to apliecina arī daži Parlamenta deputāti pēc nesenā apmeklējuma Rafā Izraēla līdz šim ir nogalinājusi Gazā gandrīz tūkstoti cilvēku, tostarp daudz sieviešu un bērnu, radījusi milzīgus zaudējumus, nopostījusi ēkas, skolas un citus galvenos civilā infrastruktūras objektus;

C.  tā kā daudzos ziņojumos Izraēlas armiju apsūdz par fosfora munīcijas izmantošanu, kuras izraisītie ievainojumi ir smagāki;

D.  tā kā robežšķērsošanas punkti uz un no Gazas joslas ir bijuši slēgti astoņpadsmit mēnešus un aizliegums pārvietot cilvēkus un preces ir ietekmējis iedzīvotāju ikdienas dzīvi un vēl vairāk paralizējis Gazas joslas ekonomiku; tā kā politiskajā un humanitārajā līmenī Gazas joslas izolēšana ir bijusi politiska neveiksme ;

E.  tā kā Izraēlas uzsāktais karš un Gazas joslas blokāde ir kolektīvas sodīšanas paņēmiens, ar ko tiek pārkāptas starptautiskās humanitārās tiesības un tā kā ANO Cilvēktiesību padomes īpašais referents par palestīniešu cilvēktiesību stāvokli Rietumkrastā un Gazā ir paziņojis, ka Gazas blokāde ir noziegums pret cilvēci;

F.  tā kā Eiropas Savienības ievērojamajam finansiālajam atbalstam palestīniešiem ir bijusi liela nozīme, cenšoties izvairīties no humanitāras katastrofas Gazas joslā un Rietumkrastā, bet tas nav spējis ietekmēt politisko procesu; tā kā pēdējie notikumi ir arī rezultāts ES un citu starptautisko dalībnieku politikai, kas ļāva Izraēlai gadu desmitiem nesodīti un ilgstoši pārkāpt starptautiskās tiesības un starptautiskās humanitārās tiesības;

   1.strikti nosoda Izraēlas plašos gaisa un sauszemes spēku uzbrukumus blīvi apdzīvotā rajonā, nosoda karu, kura rezultātā pieaug jau tā lielais upuru skaits civiliedzīvotāju vidū un plašos apmēros tiek nopostītas civilās infrastruktūras;
   2.izsaka līdzjūtību civiliedzīvotājiem, kuri cietuši no vardarbības Gazā; pauž dziļu nožēlu, ka trāpījumi skāruši arī civiliedzīvotājus un ANO mērķus;
   3.prasa nekavējoties, ilgstoši un pilnībā ievērot ugunspārtraukšanas prasību, pilnībā atvelkot visu Izraēlas okupācijas armiju no Gazas, un vienoties par pamieru, ko vajadzētu garantēt ar mehānismu, ko izveido starptautiskā kopiena, ieskaitot daudznacionālus aizsardzības spēkus;
   4.atzinīgi vērtē ANO Drošības padomes 2009. gada 8. janvāra rezolūcijas pieņemšanu;
   5.aicina Padomi un ES dalībvalstis izdarīt spiedienu, lai īstenotu ANO Drošības padomes rezolūciju un apturētu notiekošo vardarbību; mudina dalībvalstis pārtraukt ieroču piegādi Izraēlai;
   6.nosoda Hamas raķešu uzlidojumus Izraēlas civiliedzīvotājiem; izsaka līdzjūtību Izraēlas civiliedzīvotājiem, kuri cietuši no vardarbības; aicina Hamas pārtraukt raķešu uzlidojumus un uzņemties atbildību, iesaistoties politiskā procesā;
   7.uzsver, ka jāatjauno palestīniešu samierināšanas centieni, un uzsver šajā sakarībā nepieciešamību pēc ilgstošām ģeogrāfiskām saitēm, kā arī miermīlīgas un ilgstošas Gazas joslas un Rietumkrasta politiskas atkalapvienošanās;
   8.atkārtoti pauž viedokli, ka Izraēlas un palestīniešu konfliktu nevar atrasināt militārā veidā; tādēļ atzinīgi vērtē visus diplomātisko pasākumus; aicina Padomi darīt visu iespējamo Kvarteta atdzīvināšanai un veicināt sarunas starp visām iesaistītajām pusēm;
   9.norāda, ka Izraēlas militārā rīcība neatgriezeniski grauj Anapolisas procesu un apdraud jau tā ierobežotos sasniegumus un atlikušās cerības sarunu ceļā vidējā termiņā pilnībā atrisināt konfliktu;
   10.uzsver, ka pašreizējās krīzes reālu risinājumu var rast tikai godīgu sarunu ceļā, Izraēlai atkāpjoties no teritorijām, kas okupētas kopš 1967. gada, un pilnībā, taisnīgi un ilgstoši atrisinot Izraēlas un palestīniešu konfliktu, kuram var būt tikai divi risinājumi — Palestīnas Valsts izveide, pamatojoties uz 1967. gada robežām un ar galvaspilsētu Austrumjeruzalemi, un visu palestīniešu bēgļu pilnīga nometināšana, pamatojoties uz ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciju Nr. 194;
   11.pauž dziļas bažas par likteni un drošību 1,5 miljonam palestīniešu, kuri iesprostoti Gazā bez iespējām izkļūt no joslas; uzskata, ka ar ikdienas trīs stundu bombardēšanas pārtraukšanu nepietiek, lai apturētu pašreizējo humanitāro katastrofu, kuru var apturēt tikai ar tūlītēju un ilgstošu ugunspārtraukšanu; norāda, ka pašreizējā krīze saasina situāciju sakarā ar Gazas joslas blokādi, ko Izraēlas varasiestādes uzsāka kopš 2007. gada;
   12.aicina Izraēlas varasiestādes atļaut piegādāt Gazas joslā pārtiku, neatliekamo medicīnisko palīdzību un degvielu, atverot robežšķērsošanas punktus un pārtraucot blokādi; īpaši mudina Ēģiptes iestādes veikt visu iespējamo, lai atvērtu Rafas robežšķērsošanas punktu un ļautu izkļūt bēgļiem un civiliedzīvotājiem, kā arī piegādāt humāno palīdzību;
   13.uzskata, ka bez ierobežojumiem tūlīt atkal jāgarantē Nolīguma par pārvietošanos un piekļuvi un Saskaņoto principu par Rafas robežšķērsošanas vietu īstenošana, kurus Izraēla un Palestīniešu pašpārvalde noslēdza 2005. gada septembrī pēc Izraēlas vienpusējas Gazas joslas blokādes, un aicina Padomi atjaunot ES uzraudzības misiju Rafā;
   14.stingri kritizē Izraēlas iestāžu lēmumu neļaut žurnālistiem iebraukt Gazas joslā un atļaut iebraukt tikai ierobežotam humāno konvoju skaitam; prasa neierobežotu un netraucētu piekļuvi starptautiskajiem novērotājiem, lai varētu izmeklēt noziegumus, kas pastrādāti pirms militārā uzbrukuma un tā laikā;
   15.uzsver, ka ES politika un citi starptautiskie pasākumi, kas piešķir Izraēlai nesodāmību par starptautisko tiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpšanu, ir bijuši neveiksmīgi; aicina Padomi, dalībvalstis un Komisiju izdarīt no šā fakta attiecīgus secinājumus;
   16.uzskata, ka Izraēlas uzbrukumi Gazas joslai ir pretrunā ar ES un Izraēlas asociācijas nolīguma noteikumiem, tieši attiecībā uz cilvēktiesību klauzulu, kas no juridiskā viedokļa uzskatāma par būtisku nolīguma elementu; uzskata, ka, ņemot vērā nesenos notikumus un atbilstoši 2. pantam, ES un Izraēlas asociācijas nolīguma darbība ir jāaptur;
   17.atkārtoti apstiprina, ka ES un Izraēlas attiecību attīstībai stingri jāpamatojas uz cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu, uz humānās krīzes izbeigšanu Gazā un okupētajās palestīniešu teritorijās, uz reālu apņēmību pilnībā pabeigt miera procesu un pilnīgu EK un Palestīnas Atbrīvošanas organizācijas pagaidu asociācijas nolīguma īstenošanu; aicina Padomi un Komisiju nekavējoties apturēt ES un Izraēlas attiecību saliedēšanas procesu;
   18.uzdod Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Augstajam pārstāvim kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, Kvarteta sūtnim Tuvajos Austrumos, Palestīniešu pašpārvaldes priekšsēdētājam, Palestīniešu Likumdošanas padomei, Izraēlas valdībai, Knesetam, kā arī Ēģiptes valdībai un parlamentam.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika